Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 316-МИ
Пловдив, 16.10.2015

ОТНОСНО: Подаден сигнал от г-н Мирослав Тенев Тенев от град Пловдив

В Общинската избирателна комисия-гр.Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 15.10.2015 год., в 14:35 часа е постъпил сигнал от Мирослав Тенев Тенев от град Пловдив. Сигналът е заведен във входящия регистър на Комисията с входящ № 104 от същата дата. Подателят твърди, че в град Пловдив, на улица „Царевец“, в непосредствена близост (на 4-5 метра) до административната сграда на район „Западен“- гр.Пловдив има разположена предизборна шатра на МК "КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО" в нарушение на Изборния кодекс.

Веднага, след входирането на сигнала във входящия регистър на Комисията, членовете на ОИК-Пловдив, включени в състава на работната група по жалбите и сигналите, а именно: Тодор Тодоров и Васил Попов направиха проверка на място за наличието или липсата на обстоятелствата, включени в сигнала и установиха следното:

На посоченото в сигнала място има разположена предизборна шатра на МК "КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО". След като членовете на ОИК-Пловдив поискаха от лицата, раздаващи агитационни материали, валиден документ, позволяващ разполагането на предизборния заслон(шатра) на автобусната спирка на улица „Царевец“ – срещу административната сграда на район „Западен“- гр.Пловдив, им бе предоставено копие от писмо № 15 ПС 101/18.09.2015 г. от заместник-кмет ОРТ на община Пловдив до г-н Костадин Гаров – представител на ПП НФСБ. В писмото, даващо разрешение за разполагане на шатри по районите в град Пловдив, членовете на ОИК-Пловдив констатираха че адресът, описан в жалбата, фигурира като място, на което е разрешено разполагането на предизборни шатри на територията на район „Западен“ – град Пловдив. След завършване на проверката членовете на ОИК-Пловдив докладваха описаните фактически обстоятелства пред Комисията.

Предвид гореизложеното, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, ОИК – Пловдив,

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал с входящ № 104, постъпил в ОИК-Пловдив на дата 15.10.2015 год., в 14:35 часа.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 16.10.2015 в 18:57 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения