Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 315-МИ
Пловдив, 16.10.2015

ОТНОСНО: Подаден сигнал от Костадин Димитров Димитров – кандидат за кмет на район „Тракия” - град Пловдив, регистриран с Решение № 173-МИ от 21.09.2015 г. на ОИК – град Пловдив.

В Общинската избирателна комисия-Пловдив (ОИК-Пловдив) на дата 14 октомври 2015 г. в 15:45 часа има постъпил сигнал с входящ номер 100. В сигнала си Костадин Димитров Димитров е уведомил ОИК-Пловдив, че върху ограда на строителен обект, находяща се на бул.”Освобождение” в град Пловдив – район „Тракия” са поставени агитационни материали на кандидата за Кмет Георги Гергов, което според жалбоподателя е в нарушение на Заповед № 15ОА 2462/11.09.2015 г. на Кмета на Община Пловдив.

По жалбата от г-н Димитров бе извършена проверка на място от членовете на ОИК –Милена Станджикова и Владимир Докторов като се установиха следните фактически обстоятелства:

На булевард „Освобождение“, в район “Тракия” има поставени агитационни материали на кандидата за Кмет на община Пловдив, издигнат от Българска социалистическа партия /БСП/ върху ограда на строителен обект – частна собственост, което е видно от информационната табела.

След извършената проверка, ОИК-Пловдив изразява следното становище:

ОИК-Пловдив констатира че съгласно Заповед № 15ОА 2462/11.09.2015 г. на Кмета на община Пловдив бул.”Освобождение” в район „Тракия”, град Пловдив не фигурира като място за поставяне на агитационни материали и в дадения 24-часов срок в ОИК не постъпи от БСП разрешение от собственика за на оградата за поставяне на такива.

След като направи преценка на събраните фактически обстоятелства, както и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22, чл.183, ал.3 от ИК във връзка с чл.185, ал.3, ОИК-Пловдив,

Р Е Ш И:

1. Да се премахнат агитационните материали, поставени върху оградата на бул.”Освобождение” в град Пловдив, поставени в нарушение на ИК.

2. След влизане в сила на настоящото решение, същото да се изпрати незабавно до Кмета на Община Пловдив – за предприемане на съответните действия, съгласно чл.185, ал.3 от ИК.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия на основание чл.88 от ИК.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 16.10.2015 в 18:55 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения