Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 310-МИ/НР
Пловдив, 13.10.2015

ОТНОСНО: Назначаване съставите на Подвижни СИК на територията на Община Пловдив в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г.

Като взе предвид постъпило предложение от кмета на Община Пловдив с вх. №92/ 13.10.2015 г., към което са приложени всички изискуеми документи, включително протокол за проведени консултации на 09.10.2015 г., от съдържанието на който е видно, че е постигнато съгласие между участниците в консултациите по състава на Подвижните секционни избирателни комисии в Община Пловдив, включително и за техните ръководства и на основание основание чл. 85, ал. 4 и чл. 87, ал. 1, т. 1 и т.5 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 90, ал. 1 от Изборния кодекс, както и съгласно Решение № 2462-МИ/ НР от 02.10.2015 г. и Решение № 1984-МИ/ НР от 08.09.2015 г. на ЦИК, Решение №300 МИ от 08.10.15г. на ОИК Пловдив, Заповед № 15ОА2741/08.10.2015 г на Кмета на Община Пловдив, ОИК – Пловдив

Р Е Ш И:

1. Назначава членовете на Подвижните СИК на територията на Община Пловдив, съгласно Приложение №1, представляващо неразделна част от настоящето решение.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 13.10.2015 в 20:11 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения