Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 304-МИ/НР
Пловдив, 13.10.2015

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на представители в СИК от квотата на коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА

Постъпилo e  предложениe с вх. № 81/12.10.2015 г. от коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА за извършване на замени в СИК, подписано от Атанас Панчов в качеството на представител на коалицията. Същите са представени и в електронен вариант.

На основание чл. 87, ал.1, т.5 от Изборния кодекс ОИК-Пловдив

Р Е Ш И:

УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция БЪЛГАРИЯ БЕЗ ЦЕНЗУРА, замени в състава на СИК, съгласно постъпилите предложения, подписано от представител на партията Атанас Панчов, както следва:

 

секция

позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

162206008

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОРКА ХРИСТОВА ТОСКОВА

РАДКА ИВАНОВА ЧЕРНЕВА

162206014

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ШОШИНСКА

ВЕЛИНА ТОДОРОВА ЙОВКОВА

162206015

ЧЛЕН

МАРТИНА АСЕНОВА ХЪШОВА

ТОДОРКА ХРИСТОВА ТОСКОВА

162206023

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЕВГЕНИЯ ПЕТКОВА ДАСКАЛОВА

ЙОРДАН АТАНАСОВ МАРКОВ

162206048

ЧЛЕН

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА

ЙОНКА ТАНЧЕВА СПАСОВА

162206059

ЧЛЕН

ЙОРДАН КАЛОЯНОВ ПИСОВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КЕРИМОВ

162206062

ЧЛЕН

ИВАНКА СТОЙКОВА ПИСОВА

МАРИНА СТЕФАНОВА МАКСИМОВА

162206072

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ИРИНА ТОДОРОВА ПАВЛОВА

МАРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ПЕТРОВА

162205002

ЧЛЕН

АТАНАСКА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

ТОНИ ДИМИТРОВА МИХОВА

162205011

СЕКРЕТАР

ДЕЛЧО ЖОРОВ ПАНЧЕВ

ПЕНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

162205043

ЧЛЕН

ЙОАНА ПОЛИМЕНОВА КАЛОЯНОВА

САШО КОСТАДИНОВ ТОМЕВ

162205078

ПРЕДСЕДАТЕЛ

САШО КОСТАДИНОВ ТОМЕВ

МИРОСЛАВ ЦВЕТКОВ МИТОВ

162205080

ЧЛЕН

МАРИЯ ВАСИЛЕВА МЕХАНДЖИЕВА

ЕЛВИРА АЛЕКСАНДРОВА МАТОВА

162205082

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ

ТОДОРКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

ЗЛАТКА БОРИСЛАВОВА АНДРЕЕВА

162205091

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИНА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА

МАЯ АСЕНОВА ЧОЛАКОВА

162204006

член

Стелена Николаева Киркова

Марияна Владимирова Ангелова

162204008

секретар

Марияна Владимирова Ангелова

Екатерина Илиева Гърбатилова

162204043

член

Христо Иванов Замтиков

Дора Костадинова Йорданова

162204047

член

Атанас Емилов Атанасов

Дияна Господинова Бакърджиева

162204057

секретар

Росен Николаев Райчев

Петя Рангелова Бодурска

162204059

член

Милена Найденова Рйчева

Олга Генадиевна Солодова

162204062

ПРЕДСЕДАТЕЛ

Янко Борисов Сотиров

Милена Найденова Райчева

162204013

член

Марияна Симеонова Сотирова

Станка Иванова КОЙРУКОВА

162204025

член

Русалин Николев Дърмонски

Кирил Кирилов Тюлев

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 13.10.2015 в 19:46 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения