Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 281-МИ
Пловдив, 24.09.2015

ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в решения № 256 – МИ от 22.09.2015г., № 257 – МИ от 22.09.2015г., № 258 – МИ от 22.09.2015г., на ОИК-Пловдив за утвърждаване на резултатите от проведения жребий за определяне на поредните номера на партиите, коалициите от партии и местните коалиции от ОИК-Пловдив в бюлетините за гласуване за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г. и утвърждаване на резултатите от проведения жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите от партии и местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

На основание чл.87 ал. 1, т. 1 от ИК Общинска избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

Допуска поправка на техническа грешка в Решения № 256 – МИ от 22.09.2015г.,

както следва:

Наименованието на политическата партия под № 12 в решението да се чете

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, вместо

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ.

Допуска поправка на техническа грешка в Решения № 257 – МИ от 22.09.2015г.,

както следва:

Наименованието на политическата партия под № 23 в решението да се чете

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, вместо

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ.

Допуска поправка на техническа грешка в Решения № 258 – МИ от 22.09.2015г.,

както следва:

Наименованието на политическата партия под № 12 в решението да се чете

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, вместо

ДВИЖЕНИЕ ЗА РАДИКАЛНА ПРОМЯНА БЪЛГАРСКА ПРОЛЕТ.

Решението  подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

Зам. председател: Радина Бойчева Петрова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 24.09.2015 в 19:51 часа

Свързани решения:

256-МИ/23.09.2015

257-МИ/23.09.2015

258-МИ/23.09.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения