Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 272-МИ
Пловдив, 03.11.2019

ОТНОСНО: Сигнал от Десислава Йорданова, кандидат за кмет на район „Западен“ от Коалиция „БСП за България“.

С вх. № 48/03.11.2019 г. от 08:45 часа в регистъра на жалбите и сигналите на Общинска избирателна комисия Пловдив по телефон е получен сигнал от Десислава Йорданова, кандидат за кмет на район „Западен“ от Коалиция „БСП за България“, съдържащ твърдения, че достъпът до СИК № 6 и № 39 в район „Западен“, находящи се сградата на Аптечно управление, на бул. „Пещерско шосе“ е затруднен, тъй като не е отворен централния вход.

Извършената на място от членове на ОИК Пловдив проверка констатира следното:

В 09:10 часа представители на ОИК са били на централния вход на Аптечно управление на бул. „Пещерско шосе“, като констатираха, че в тази сграда избирателни секции няма. Избирателни секции № 6 и № 39 са в сградата на ХЕИ с вход откъм бул. „Пещерско шосе“. Достъпът до двете секции в началото на изборния ден е бил откъм бул. „Свобода“ и малко след откриване на изборния ден е отворен и този откъм бул. „Пещерско шосе“. Установено е, че входът към секциите е бил отворен, като членовете и на двете СИК дадоха обяснения, че изборния ден е започнал нормално и в секция № 6 към 09:00 има гласували 20 души, а в секция № 39 са гласували 31 души.

С оглед на гореизложеното, не се установява нарушаване на изборния процес или ограничаване на достъпа на избирателите до изборните помещения чрез възпрепятстване на подхода до тях.

С оглед на изложеното, на основание чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 7-МИ/09.09.2019 г. на ОИК-Пловдив, Общинска избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Десислава Йорданова, кандидат за кмет на район „Западен“ от Коалиция „БСП за България“.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:54 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения