Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 270-МИ
Пловдив, 03.11.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на коалиция ПП ГЕРБ, Коалиция „БСП за България“, партия ДПС, Коалиция ОП-НФСБ, АТАКА и ВМРО, Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“, ПП ВОЛЯ на територията на община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на втори тур на 03.11.2019г. в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019г.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив са постъпили заявления относно предложения за промени в състава на СИК в район „Централен“, район „Източен“, район „Западен“, район „Северен“, район „Южен“ и район „Тракия“. Към заявленията са приложени пълномощни на упълномощени лица от представляващите съответните партии/коалиции. Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Пловдив са представени и подписани на хартиен носител, а така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив

РЕШИ:

 

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция ПП ГЕРБ, Коалиция „БСП за България“, партия ДПС, Коалиция ОП-НФСБ, АТАКА и ВМРО,  Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (Да, България, ДСБ, Зелено Движение)“, ПП ВОЛЯ замени в състави на СИК, съгласно постъпилите предложения от съответните партии/коалиции, съгласно Приложение № 1 – неразделна част от настоящото решение.
 2. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
 3. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 5. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:45 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения