Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 20-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на работните групи на членовете на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. Създава следните работни групи в Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, а именно:

            1.1. Работна група по жалбите и сигналите, с ръководители Изабела Петкова и  Калоян Николаев Сухоруков, и членове:

- Кристиан Димитров Гьошев

- Васил Младенов Петров

- Мирослава Димитрова Господинова

- Божидар Данаилов Михайлов

- Владимир Петров Докторов

- Нед Чавдаров Златев

            1.2. Работни група, осъществяващи контрол за своевременното изготвяне и обявяване на избирателните списъци, образуване на избирателните секции и осигуряване на условия за гласуване на лица с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението, по методическите указания и провеждане на обучения на членовете на СИК, по състава и дейността на СИК и по условията и реда за провеждане на предизборната кампания и организиране и провеждане на разяснителна кампания, както следва:

  • За Район Централен: Антон Костадинов Вътов, Сузана Николова Николова, Mирослава Димитрова Господинова, Денислава Стефанова Горчева, Божидар Данаилов Михайлов, Мина Петрова Загорова, Мирослав Тенев Тенев
  • За Район Източен: Сюрия Юсуф Дене, Владимир Петров Докторов, Сердар Октай Чалъшкан
  • За Район Западен: Калоян Николаев Сухоруков, Тодор Георгиев Анчев, Силвия Атанасова Карагьозова
  • За Район Северен: Васил Младенов Петров, Кристиан Димитров Гьошев, Петя Йовкова Борисова
  • За Район Южен: Димитър Петков Янчолов, Тихомир Василев Стойчев, Нед Чавдаров Златев, Ирена Иванова Данова-Чойнева
  • За Район Тракия: Станислава Минчева Колева-Трендафилова, Илиан Руменов Иванов, Райна Емилова Бонева, Мария Христова Атанасова, Петя Щонова Щинкова, Гергана Любенова Василева
 1. В работните групи могат да участват и други членове на ОИК.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 19:44 часа

Календар

Решения

 • № 195-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция “ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 194-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 193-МИ / 28.09.2023

  относно: Определяне на член на ОИК, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция вместо секретаря на комисията, предвид едновременното отсъствие на председателя и секретаря.

всички решения