Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Мартина Тодорова Фотева1/25.10.2019
Елена Юриева Георгиева-Томасян2/25.10.2019
Даниела Благоева Иванова3/25.10.2019
Анахид Вахан Парсехян4/25.10.2019
Стоян Иванов Арсенов5/25.10.2019
Анна Николаева Болна6/25.10.2019
Емилия Тодорова Зотева7/25.10.2019
Димитър Антонов Грънчев8/25.10.2019
Даниела Здравкова Тодорова9/25.10.2019
Любен Димитров Крокев10/25.10.2019
Иванка Кирилова Кирилова11/25.10.2019
Итка Атанасова Димитрова12/25.10.2019
Ралица Василева Миндева13/25.10.2019
Станислава Ангелова Димова14/25.10.2019
Радостин Людмилов Очев15/25.10.2019
Неделчо Георгиев Маринов16/25.10.2019
Тодор Желязков Петров17/25.10.2019
Юрий Петров Георгиев18/25.10.2019
Красимира Стефанова Попова19/25.10.2019
Станимира Георгиева Момчилова20/25.10.2019
Таня Петрова Георгиева21/25.10.2019
Пенка Атанасова Арсенова22/25.10.2019
Цветелина Емилова Велкова23/25.10.2019
Надежда Рангелова Сотирова24/25.10.2019
Йорданка Митева Видева25/25.10.2019
Рухшен Тефикова Мехмедова26/25.10.2019
Кирил Петров Петров27/25.10.2019
Мария Георгиева Георгиева28/25.10.2019
Станимира Николова Хаджидиева29/25.10.2019
Тотка Стефанова Вранчева30/25.10.2019
Калина Атанасова Пейнирова31/25.10.2019
Станка Димитрова Челебиева32/25.10.2019
Марияна Борисова Бинкова33/25.10.2019
Лиляна Димитрова Челебиева34/25.10.2019
Снежана Тодорова Маноилова35/25.10.2019
Лена Иванова Тончева36/25.10.2019
Камелия Дилянова Димитрова37/25.10.2019
Антоан Андерсън38/25.10.2019
Антония Тодорова Захариева39/25.10.2019
Божидара Карамфилова Петрова40/25.10.2019
Михаил Веселинов Михалев41/25.10.2019
Радосвета Павлова Балимезова42/25.10.2019
Ана Димитрова Василева43/25.10.2019
Анна Борисова Димитрова44/25.10.2019
Павел Василев Василев45/25.10.2019
Димитър Любомиров Кехайов46/25.10.2019
Мария Георгиева Видева47/25.10.2019
Деан Апостолов Апостолов48/25.10.2019
Евген Тодоров Пастир49/25.10.2019
Гергана Димитрова Кръстева50/25.10.2019
Виктория Константинова Манукян51/25.10.2019
Мариана Василева Манева52/25.10.2019
Емил Панчев Боев53/25.10.2019
Мирела Константинова Илиева54/25.10.2019
Мария Владова Пенева55/25.10.2019
Любка Георгиева Боюклийска-Коцашка56/25.10.2019
Пламен Харалампиев Коцашки57/25.10.2019
Стоян Атанасов Увалиев58/25.10.2019
Иванела Тодорова Веселинова59/25.10.2019
Зорка Андонова Радева60/25.10.2019
Иван Стоянов Атанасов61/25.10.2019
Елена Костова Пидромова62/25.10.2019
Пръвка Милчова Велева63/25.10.2019
Катерина Тодорова Иванова64/25.10.2019
Олга Ангелова Кирянова65/25.10.2019
Нешо Кънчев Петров66/25.10.2019
Недялка Николова Манолова67/25.10.2019
Щерю Рашков Кукушев68/25.10.2019
Гергина Антонова Мартинова69/25.10.2019
Стоименка Евтимова Георгиева70/25.10.2019
Георги Стефанов Мирчев71/25.10.2019
Цвята Цвяткова Георгиева72/25.10.2019
Нешка Георгиева Пенчева73/25.10.2019
Жанета Красимирова Черпокова74/25.10.2019
Веселин Бориславов Найденов75/25.10.2019
Събка Иванова Харизанова76/25.10.2019
Радослав Костадинов Чернев77/25.10.2019
Ирина Юриевна Дементиева78/25.10.2019
Иван Тодоров Тодоров79/25.10.2019
Златина Димова Кръстева80/25.10.2019
Мариана Игоровна Чернецкая81/25.10.2019
Димка Иванова Иванова82/25.10.2019
Александър Георгиев Колев83/25.10.2019
Аделина Димитрова Божинова84/25.10.2019
Мария Георгиева Желязкова85/25.10.2019
Витка Танева Матакова86/25.10.2019
Иван Йорданов Чукански87/25.10.2019
Георги Апостолов Георгиев88/25.10.2019
Амелия Францова Делчева89/25.10.2019
Живко Радославов Чавдаров90/25.10.2019
Йордан Киров Кетипов91/25.10.2019
Андрей Ангелов Велчев92/25.10.2019
Тошко Георгиев Златарев93/25.10.2019
Гергана Веселинова Иванова94/25.10.2019
Георги Петров Василев95/25.10.2019
Светлозар Ефтимов Лазаров96/25.10.2019
Райна Стойчева Терзийска97/25.10.2019
Красимир Илиев Чолаков98/25.10.2019
Тодор Стоянов Каражиев99/25.10.2019
Надежда Кирилова Димова100/25.10.2019
Фани Костадинова Кафелова101/25.10.2019
Жана Костадинова Белева102/25.10.2019
Михаела Ясенова Асенова103/25.10.2019
Николет Илиева Матакова104/25.10.2019
Костадин Петров Търев105/25.10.2019
Стефан Митков Митков106/25.10.2019
Георги Димитров Колев107/25.10.2019
Ангел Иванов Чинчев108/25.10.2019
Васил Иванов Славов109/25.10.2019
Никола Иванов Дупчев110/25.10.2019
Иван Тачев Атанасов111/25.10.2019
Арсени Рангелов Каменов112/25.10.2019
Стоян Неделчев Стоянов113/25.10.2019
Тодор Недялков Минчев114/25.10.2019
Николай Атанасов Иванов115/25.10.2019
Любка Йорданова Аргирова116/25.10.2019
Костадинка Димитрова Димитрова117/25.10.2019
Христо Николов Кьоррайчев118/25.10.2019
Таня Николова Саватинова119/25.10.2019
Зоя Николова Василева120/25.10.2019
Александър Радков Божилов121/25.10.2019
Иванка Ангелова Тонова122/25.10.2019
Стилиана Колева Дълголетова123/25.10.2019
Мария Петрова Балджиева124/25.10.2019
Таня Илиева Филчева125/25.10.2019
Пенка Георгиева Начева126/25.10.2019
Красимир Димитров Янев127/25.10.2019
Лилия Стайкова Топалова128/25.10.2019
Тодор Стоянов Костов129/25.10.2019
Атанас Недев Начев130/25.10.2019
Бончо Милков Иванов131/25.10.2019
Руска Балева Царева132/25.10.2019
Мариана Стоянова Запрянова133/25.10.2019
Михаела Иванова Павлова134/25.10.2019
Илиана Вангелова Баракова135/25.10.2019
Мария Танева Начева136/25.10.2019
Никифор Михайлов Георгиев137/25.10.2019
Теодора Христова Тосева138/25.10.2019
Мирослав Владимиров Бутраков139/25.10.2019
Латинка Велкова Митева140/25.10.2019
Георги Николов Митев141/25.10.2019
Пламен Васков Трънков142/25.10.2019
Пламена Иванова Нанова143/25.10.2019
Мария Стоилова Запрянова144/25.10.2019
Петко Георгиев Иванов145/25.10.2019
Павел Васков Величков146/25.10.2019
Димитър Ганчев Ганчев147/25.10.2019
Мариела Драгиева Димитрова148/25.10.2019
Слави Стоянов Чунчуров149/25.10.2019
Атанас Звезделинов Николов150/25.10.2019
Мартин Атанасов Кръстев151/25.10.2019
Николай Ангелов Кънчев152/25.10.2019
Лиляна Иванова Бочукова153/25.10.2019
Димитър Апостолов Марев154/25.10.2019
Невена Ангелова Дукова155/25.10.2019
Нина Васкова Ламбрева156/25.10.2019
Росица Христева Дионисиева157/25.10.2019
Борислав Николаев Дончев158/25.10.2019
Красимира Божилова Бекирова159/25.10.2019
Дияна Бонева Андонова160/25.10.2019
Мартин Стоянов Атанасов161/25.10.2019
Виолета Константинова Траянова162/25.10.2019
Сияна Георгиева Пищялова-Говедарова163/25.10.2019
Пламен Константинов Попеско164/25.10.2019
Елена Петрова Попеско165/25.10.2019
Пена Дечева Запрянова166/25.10.2019
Йордан Стоянов Топалов167/25.10.2019
Мария Любомирова Парталска168/25.10.2019
Емил Руменов Михайлов169/25.10.2019
Георги Вълчанов Камбуров170/25.10.2019
Румен Асенов Михайлов171/25.10.2019
Трифон Димитров Русев172/25.10.2019
Силвана Красимирова Георгиева173/25.10.2019
Симона Йорданова Бадучева174/25.10.2019
Мартин Сергеев Асенов175/25.10.2019
Димитър Асенов Пончев176/25.10.2019
Даниел Иванов Радилов177/25.10.2019
Стоян Асенов Пончев178/25.10.2019
Георги Минчев Йотовски179/25.10.2019
Мирослава Николаева Камчева180/25.10.2019
Георги Петров Димов181/25.10.2019
Здравко Петков Роглев182/25.10.2019
Георги Колев Панов183/25.10.2019
Сашо Филипов Ненов184/25.10.2019
Стоян Запрянов Манолов185/25.10.2019
Димитър Илиев Тюфекчиев186/25.10.2019
Ели Иванова Тюфекчиева187/25.10.2019
Веселин Димитров Лулчев188/25.10.2019
Мария Иванова Ганчева189/25.10.2019
Ася Стефанова Михайлова190/25.10.2019
Петко Неделчев Неделчев191/25.10.2019
Борислава Апостолова Йусуфоглу192/25.10.2019
Мария Лазарова Лазарова193/25.10.2019
Емил Ангелов Михайлов194/25.10.2019
Пламен Петров Петров195/25.10.2019
Живко Крумов Вълчанов196/25.10.2019
Катрин Танева Тепова197/25.10.2019
Йорданка Петкова Тепова198/25.10.2019
Назилина Мовсес Калайджиян199/25.10.2019
Даниела Михайлова Василева200/25.10.2019
Стойка Атанасова Ненкова201/25.10.2019
Маринела Матеева Христова202/25.10.2019
Девриш Таиб Хасан203/25.10.2019
Тотка Рангелова Златева204/25.10.2019
Албена Атанасова Зелямова205/25.10.2019
Тодор Петров Петров206/25.10.2019
Дончо Красимиров Хаджиев207/25.10.2019
Ангел Нешев Нешев208/25.10.2019
Атанаска Борисова Аладжова209/25.10.2019
Мария Стефанова Точева210/25.10.2019
Нели Костадинова Паралингова211/25.10.2019
Киранка Атанасова Стоянова212/25.10.2019
Спас Иванов Ваклинов213/25.10.2019
Петко Войнов Колев214/25.10.2019
Валентин Петков Колев215/25.10.2019
Радка Стефанова Точева216/25.10.2019
Мирка Георгиева Стойкова217/25.10.2019
Панаичка Великова Спирова218/25.10.2019
Красимир Рангелов Кръстев219/25.10.2019
Михаил Стоянов Стоянов220/25.10.2019
Георги Божков Иванов221/25.10.2019
Тихомир Марков Кючуков222/25.10.2019
Георги Здравков Димов223/25.10.2019
Иван Стоянов Личев224/25.10.2019
Рангел Иванов Попчев225/25.10.2019
Иван Гичев Гичев226/25.10.2019
Тодор Петров Капашиков227/25.10.2019
Цветелина Атанасова Паралингова228/25.10.2019
Христо Минчев Христофоров229/25.10.2019
Никола Иванов Челебийски230/25.10.2019
Стоян Велков Стоянов231/25.10.2019
Деян Тодоров Донев232/25.10.2019
Христина Борисова Борисова233/25.10.2019
Даниел Митков Иванов234/25.10.2019
Полина Дончева Джамбазова235/25.10.2019
Ани Панайотова Драганска236/25.10.2019
Андрей Симеонов Костов237/25.10.2019
Таня Неделчева Делева238/25.10.2019
Пламена Иванова Делева239/25.10.2019
Георги Янков Гогов240/25.10.2019
Иван Василев Гаргов241/25.10.2019
Мариета Атанасова Ковалакова242/25.10.2019
Веселин Павлов Павлов243/25.10.2019
Диана Василева Георгиева244/25.10.2019
Татяна Петрова Тихлева245/25.10.2019
Александра Стоилова Александрова246/25.10.2019
Димитър Василев Калев247/25.10.2019
Дилян Дилянов Неделчев248/25.10.2019
Ваня Евгениева Аврамова249/25.10.2019
Ерол Атай Аптишев250/25.10.2019
Йоана Иванова Калоферова251/25.10.2019
Офелия Стоянова Гачева252/25.10.2019
Георги Петров Гачев253/25.10.2019
Пламен Стоянов Андреев254/25.10.2019
Теодора Данаилова Стойкова255/25.10.2019
Елена Христова Рачева256/25.10.2019
Калина Димитрова Христева257/25.10.2019
Лалка Иванова Терзиева258/25.10.2019
Динко Любомиров Бахчеванов259/25.10.2019
Тодор Николов Тупаров260/25.10.2019
Толина Йовкова Георгиева261/25.10.2019
Тодор Грозев Тодоров262/25.10.2019
Елисавета Янкова Инджова263/25.10.2019
Альоша Станев Попов264/25.10.2019
Тодор Петров Дончев265/25.10.2019
Венета Маркова Ралчева266/25.10.2019
Киро димчев Николов267/25.10.2019
Николай Атанасов Генов268/25.10.2019
Иван Пенев Добревски269/25.10.2019
Асен Альошев Кючуков270/25.10.2019
Ангел Николов Милев271/25.10.2019
Константин Димитров Динков272/25.10.2019
Даниел Димитров Петков273/25.10.2019
Милен Петров Георгиев274/25.10.2019
Костадин Георгиев Дончев275/25.10.2019
Цветомира Николаева Йорданова276/25.10.2019
Веселинка Атанасова Парпулова277/25.10.2019
Албена Петрова Георгиева278/25.10.2019
Петър Иванов Парпулов279/25.10.2019
Радина Евгени Радева280/25.10.2019
Иван Георгиев Дошков281/25.10.2019
Стилиан Павлов Павлов282/25.10.2019
Златан Нешев Христев283/25.10.2019
Атанас Георгиев Йончев284/25.10.2019
Кремена Димитрова Петкова285/25.10.2019
Антоанета Даниелова Петкова286/25.10.2019
Йордан Рангелов Йорданов287/25.10.2019
Пенка Иванова Бичокова288/25.10.2019
Добринка Сашова Колева289/25.10.2019
Стефан Ангелов Мирев290/26.10.2019
Васил Петров Георгиев291/26.10.2019
Йовка Иванова Миндизова292/26.10.2019
Михаил Григоров Христов293/26.10.2019
Лазар Димитров Василев294/26.10.2019
Силко Чакъров Чакъров295/26.10.2019
Илия Марков Попов296/26.10.2019
Костадин Димитров Даскалов297/26.10.2019
Петър Дончев Дианов298/26.10.2019
Милена Кирева Данчева299/26.10.2019
Ганчо Драгинов Ганчев300/26.10.2019
Снежанка Георгиева Ботева301/26.10.2019
Борис Димитров Маринов302/26.10.2019
Илия Николов Калчев303/26.10.2019
Павлина Димитрова Начева304/26.10.2019
Ваня Тенева Калчева305/26.10.2019
Кирил Тодоров Киряков306/26.10.2019
Ганчо Ангелов Ангелов307/26.10.2019
Борис Любомиров Спасов308/26.10.2019
Ники Бисеров Ников309/26.10.2019
Ванко Радков Костов310/26.10.2019
Сава Димитров Саватинов311/26.10.2019
Маринела Иванова Беделева312/26.10.2019
Антоанета Бончева Петрова313/26.10.2019
Тинко Христов Михайлов314/26.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  2930 

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения