СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Мария Илиева Тянкова1/24.10.2019
Десимир Николов Николов2/24.10.2019
Иванка Славчева Гинова3/24.10.2019
Екатерина Илиева Гърбатилова4/24.10.2019
Димитрийка Петрова Сиракова5/24.10.2019
Цветанка Георгиева Дебелушина6/24.10.2019
Пенка Кузманова Ганева7/24.10.2019
Маргарита Христова Кузманова8/24.10.2019
Маргарит Тиран Озанян9/24.10.2019
Велинка Георгиева Тодорова10/24.10.2019
Мария Петрова Янкова11/24.10.2019
Атанаска Борисова Дойчинова12/24.10.2019
Асен Иванов Василев13/24.10.2019
Георги Божков Божков14/24.10.2019
Гергана Тодорова Божкова15/24.10.2019
Минчо Тодоров Божков16/24.10.2019
Спас Петков Шаламанов17/24.10.2019
Митка Лазарова Димитрова18/24.10.2019
Снежанка Димова Мирчева19/24.10.2019
Илияна Гавраилова Каратонева20/24.10.2019
Вида Димитрова Гавраилова21/24.10.2019
Тоско Желязков Бозов22/24.10.2019
Райна Тоскова Кържева23/24.10.2019
Запрян Малинов Малинов24/24.10.2019
Аделина Иванова Георгиева25/24.10.2019
Албена Костадинова Георгиева26/24.10.2019
Ралица Йорданова Павлова27/24.10.2019
Галина Стоилова Кочева28/24.10.2019
Росица Тодорова Томова29/24.10.2019
Янка Петкова Чилингирова30/24.10.2019
Петър Кирилов Караиванов31/24.10.2019
Николинка Анкова Митева32/24.10.2019
Елена Росенова Митева33/24.10.2019
Росен Кирилов Митев34/24.10.2019
Милена Константинова Христова35/24.10.2019
Недрет Еминова Хашъмова36/24.10.2019
Иван Тодоров Андонов37/24.10.2019
Деян Каменов Робов38/24.10.2019
Мирослава Васкова Куртева39/24.10.2019
Николина Младенова Петрова40/24.10.2019
Ралица Иванова Данчева41/24.10.2019
Невена Лукова Стефанова - Лабаш42/24.10.2019
Елисавета Георгиева Бутова43/24.10.2019
Любомир Георгиев Шопкин44/24.10.2019
Десислава Момчилова Бутова45/24.10.2019
Георги Иванов Дъбев46/24.10.2019
Марияна Христова Дончева47/24.10.2019
Марин Георгиев Шиков48/24.10.2019
Веселин Димов Стоянов49/24.10.2019
Невена Росенова Каназирска50/24.10.2019
Мария Атанасова Данчева51/24.10.2019
Тотка Николова Христова52/24.10.2019
Иван Стефанов Ковачев53/24.10.2019
Любомир Асенов Каравеликин54/24.10.2019
Момчил Асенов Михайлов55/24.10.2019
Димитър Росенов Николов56/24.10.2019
Албена Цонева Симеонова57/24.10.2019
Магдалена Атанасова Маринчешка58/24.10.2019
Костадин Тодоров Маринчешки59/24.10.2019
Светлозар Георгиев Илиев60/24.10.2019
Димитър Филипов Филипов61/24.10.2019
Диана Радкова Филипова62/24.10.2019
Гергана Василева Тончева63/24.10.2019
Руслан Тенчев Вангелов64/24.10.2019
Мая Бонева Воденичарова65/24.10.2019
Блага Костова Печилкова66/24.10.2019
Дарина Георгиева Кукева67/24.10.2019
Пена Иванова Колишева68/24.10.2019
Александър Стоянов Илиев69/24.10.2019
Янка Иванова Георгиева70/24.10.2019
Светла Стоянова Иванова71/24.10.2019
Мадлен Красимирова Георгиева72/24.10.2019
Боян Иванов Ненков73/24.10.2019
Нина Михайлова Колева74/24.10.2019
Величка Костадинова Костадинова75/24.10.2019
Димитър Недялков Кожухаров76/24.10.2019
Мина Вътева Вътева77/24.10.2019
Петър Асенов Косев78/24.10.2019
Станимир Петков Петков79/24.10.2019
Маруся Методиева Стоилова80/24.10.2019
Гюрга Иванова Илиева81/24.10.2019
Марио Александров Илиев82/24.10.2019
Гергана Тодорова Христева83/24.10.2019
Денчо Ганев Христев84/24.10.2019
Венета Георгиева Цървуланова85/24.10.2019
Матей Иванов Матеев86/24.10.2019
Екатерина Григорова Матеева87/24.10.2019
Ирина Иванова Златанова88/24.10.2019
Ваня Пенева Диянова89/24.10.2019
Виргиния Господинова Димитрова90/24.10.2019
Васил Димитров Маджаров91/24.10.2019
Маргарита Димитрова Маджарова92/24.10.2019
Мария Иванова Галибарска93/24.10.2019
Андрей Николаев Христов94/24.10.2019
Запрян Димитров Илиев95/24.10.2019
Богдан Славчев Велков96/24.10.2019
Костадин Ангелов Иванов97/24.10.2019
Гергана Петкова Вълкова98/24.10.2019
Илина Петкова Иванова99/24.10.2019
Атанаска Боянова Славчева100/24.10.2019
Марийка Георгиева Каленикова101/24.10.2019
Паунка Атанасова Диева102/24.10.2019
Григор Матеев Матеев103/24.10.2019
Валери Атанасов Даскалов104/24.10.2019
Красимира Христова Торнева105/24.10.2019
Мария Кирилова Генова106/24.10.2019
Надежда Григорова Калоферова107/24.10.2019
Христо Йорданов Илиев108/24.10.2019
Мануела Йорданова Александрова109/24.10.2019
Димитър Илиев Манолов110/24.10.2019
Петко Димитров Петков111/24.10.2019
Грозданка Йорданова Лесева112/24.10.2019
Димитринка Стоянова Петкова113/24.10.2019
Петя Георгиева Колева114/24.10.2019
Димитрийка Василева Стоянова115/24.10.2019
Румяна Аполонова Манолова116/24.10.2019
Диана Иванова Дамянова117/24.10.2019
Иван Стоянов Ябанджиев118/24.10.2019
Ненка Владимирова Георгиева119/24.10.2019
Красимира Запрянова Костадинова120/24.10.2019
Борис Спасов Борисов121/24.10.2019
Гизда Лефтерова Иванова122/24.10.2019
Стойна Иванова Костова123/24.10.2019
Гочо Костов Костов124/24.10.2019
Юлияна Спасова Стоилова125/24.10.2019
Георги Николов Камбуров126/24.10.2019
Дарина Юлиянова Калоферова127/24.10.2019
Милена Христова Иванова128/24.10.2019
Георги Савов Гаргов129/24.10.2019
Филип Митков Петров130/24.10.2019
Димитър Георгиев Костов131/24.10.2019
Мариана Петрова Боянова132/24.10.2019
Вениамин Николов Марков133/24.10.2019
Атанас Стоянов Найденов134/24.10.2019
Милка Чавдарова Найденова135/24.10.2019
Петя Валентинова Серафимова136/24.10.2019
Деян Николаев Рашев137/24.10.2019
Кристияна Николаева Стоянова138/24.10.2019
Катя Василева Гълъбова139/24.10.2019
Марина Христова Радоева140/24.10.2019
Костадинка Троянова Касабова141/24.10.2019
Даниел Исак Леви142/24.10.2019
Климент Костадинов Картевски143/24.10.2019
Наталия Пенчева Стоянова144/24.10.2019
Боряна Николова Райчева145/24.10.2019
Димитър Недялков Райчев146/24.10.2019
Николета Димитрова Райчева147/24.10.2019
Атанас Петров Вълчев148/24.10.2019
Петранка Кателиева Йовчева149/24.10.2019
Иван Атанасов Йовчев150/24.10.2019
Албена Арсенова Каменова151/24.10.2019
Стефан Петров Телбийски152/24.10.2019
Георги Георгиев Тетереков153/24.10.2019
Катерина Атанасова Пенчева154/24.10.2019
Георги Малинов Наков155/24.10.2019
Анка Димитрова Накова156/24.10.2019
Николина Стойнова Недялкова157/24.10.2019
Николай Стефанов Найденов158/24.10.2019
Виктория Ангелова Чолакова-Найденова159/24.10.2019
Ангел Аргиров Чолаков160/24.10.2019
Мариян Николов Чонов161/24.10.2019
Валентина Милкова Чонова162/24.10.2019
Марияна Пенева Пенева163/24.10.2019
Красимир Джоров Джоров164/24.10.2019
Веселка Петкова Гуджерова165/24.10.2019
Теодора Георгиева Благоева166/24.10.2019
Димитър Иванов Димитров167/24.10.2019
Димитринка Михайлова Нешева168/24.10.2019
Тодор Ненчев Нешев169/24.10.2019
Веселина Красимирова Аянова170/24.10.2019
Диан Емилов Борисов171/24.10.2019
Боянка Василева Баданова172/24.10.2019
Петя Красимирова Баданова173/24.10.2019
Веселин Спасов Вангелов174/24.10.2019
Цветелина Георгиева Велякова175/24.10.2019
Гергана Стоилова Велякова176/24.10.2019
Добринка Димитрова Филчева177/24.10.2019
Асен Иванов Маринов178/24.10.2019
Петър Иванов Телбийски179/24.10.2019
Иванка Желева Иванова180/24.10.2019
Димитрия Георгиева Шаламанова181/24.10.2019
Василка Гоева Стефанова182/24.10.2019
Александър Томов Томов183/24.10.2019
Цвятко Бисеров Кринтев184/24.10.2019
Ани Хънгик Златева185/24.10.2019
Мария Кирилова Денчева186/24.10.2019
Минка Иванова Гавраилова187/24.10.2019
Силвия Енчева Спасова188/24.10.2019
Гинка Тодорова Хараланова189/24.10.2019
Мария Стоянова Коцева190/24.10.2019
Ели Николова Добрева191/24.10.2019
Петьо Иванов Стойчев192/24.10.2019
Донка Андонова Димитрова193/24.10.2019
Дочка Михайлова Георгиева194/24.10.2019
Лиляна Любенова Попова195/24.10.2019
Весела Славчева Попова196/24.10.2019
Илия Ваклинов Ваклинов197/24.10.2019
Гинка Божинова Александрова198/24.10.2019
Ралица Стоянова Гърбучкова199/24.10.2019
Йоана Александрова Янакиева200/24.10.2019
Петя Цветкова Трифонова201/24.10.2019
Мария Славчева Кирова202/24.10.2019
Веселина Маринова Тодорова203/24.10.2019
Мария Димитрова Димитрова204/24.10.2019
Милян Нанков Нанков205/24.10.2019
Атанас Чавдаров Чавдаров206/24.10.2019
Ивета Грозданова Вълева207/24.10.2019
Цветан Стоилов Докторов208/24.10.2019
Христо Георгиев Георгиев209/24.10.2019
Георги Стоянов Дървеняков210/24.10.2019
Даниел Стоянов Марков211/24.10.2019
Илия Ангелов Макаков212/24.10.2019
Николай Костадинов Калоферов213/24.10.2019
Владимир Колев Наков214/24.10.2019
Тамара Иванова Витанова215/24.10.2019
Веселин Радославов Попов216/24.10.2019
Виолета Манолова Косева217/24.10.2019
Христо Костадинов Косев218/24.10.2019
Ана Илиева Христева219/24.10.2019
Трендафил Петров Керкелов220/24.10.2019
Валентин Василев Вълчев221/24.10.2019
Сашо Тодоров Юруков222/24.10.2019
Стоян Цветанов Вутов223/24.10.2019
Георги Петков Петков224/24.10.2019
Николай Митков Пончев225/24.10.2019
Илия Вълков Груйчев226/24.10.2019
Георги Йорданов Митрев227/24.10.2019
Костадинка Филипова Ваклинова228/24.10.2019
София Георгиева Хаджииванова229/24.10.2019
Дарина Василева Левитска230/24.10.2019
Димитър Андреев Димитров231/24.10.2019
Атанаска Димитрова Андреева232/24.10.2019
Георги Илиев Георгиев233/24.10.2019
Марин Илиев Илиев234/24.10.2019
Стела Петрова Илиева235/24.10.2019
Петка Маринова Маслева236/24.10.2019
Надка Атанасова Колева237/24.10.2019
Желязко Петков Желязков238/24.10.2019
Николай Георгиев Еленчев239/24.10.2019
Шабан Хасан Юсуф240/24.10.2019
Недялка Иванова Нейкова241/24.10.2019
Сергей Георгиев Кацаров242/24.10.2019
Стефка Танева Кацарова243/24.10.2019
Петра Илиева Иванова244/24.10.2019
Наско Тодоров Сандов245/24.10.2019
Борис Костадинов Сандов246/24.10.2019
Веса Георгиева Димитрова247/24.10.2019
Иван Стефанов Илиев248/24.10.2019
Наско Асенов Димитров249/24.10.2019
Васко Михайлов Маринов250/24.10.2019
Кирчо Сандов Сандов251/24.10.2019
Жеко Атанасов Митев252/24.10.2019
Анка Запрянова Тодорова253/24.10.2019
Руска Борева Сандова254/24.10.2019
Кочо Ангелов Кочев255/24.10.2019
Живка Васкова Калчева256/24.10.2019
Унийси Крумов Ангелов257/24.10.2019
Славчо Димитров Асенов258/24.10.2019
Митко Борисов Лазаров259/24.10.2019
Васко Костадинов Сандов260/24.10.2019
Митко Ангелов Методиев261/24.10.2019
Васко Стоянов Тодоров262/24.10.2019
Митко Иванов Манолов263/24.10.2019
Красимир Найденов Ангелов264/24.10.2019
Георги Минчев Иванов265/24.10.2019
Минчо Георгиев Иванов266/24.10.2019
Наталия Асенова Ангелова267/24.10.2019
Паулин Райнов Митов268/24.10.2019
Лилия Александрова Николова269/24.10.2019
Георги Георгиев Мавродиев270/24.10.2019
Николай Стефанов Тачев271/24.10.2019
Петър Атанасов Истилянов272/24.10.2019
Едуард Бедрос Тавитян273/24.10.2019
Владимир Георгиев Енев274/24.10.2019
Жечка Георгиева Енева275/24.10.2019
Мария Костова Енева276/24.10.2019
Верка Николова Янева277/24.10.2019
Бистра Василева Чонова278/24.10.2019
Николина Кирилова Суклева279/24.10.2019
Йорданка Тодорова Алексиева280/24.10.2019
Анелия Георгиева Гешева281/24.10.2019
Недялка Димитрова Трингова282/24.10.2019
Стефка Влашева Бочукова283/24.10.2019
Елена Апостолова Марудова284/24.10.2019
Ивайло Владимиров Дрънков285/24.10.2019
Стефка Петкова Магдева286/24.10.2019
Тодор Василев Писев287/24.10.2019
Николета Николаева Стоилова288/24.10.2019
Фейзи Недчятин Сали289/24.10.2019
Недялко Петков Фурнаджиев290/24.10.2019
Найден Христов Кондаков291/24.10.2019
Васил Димитров Тонов292/24.10.2019
Гюргина Чонова Танева293/24.10.2019
Ивайло Ангелов Костов294/24.10.2019
Антония Николова Лилова295/24.10.2019
Мони Вахрамов Апкаров296/24.10.2019
София Петрова Тодорова297/24.10.2019
Тодор Иванов Тодоров298/24.10.2019
Мартин Николаев Маринов299/24.10.2019
Иван Лазаров Атанасов300/24.10.2019
Надя Василева Янкова301/24.10.2019
Нешо Дойчев Кабаджов302/24.10.2019
Ганита Иванова Тосева303/24.10.2019
Милко Стоянов Милчев304/24.10.2019
Петя Славчева Милчева305/24.10.2019
Рамадан Мустафа Мустафа306/24.10.2019
Георги Илиев Клонов307/24.10.2019
Цанита Емилова Стойкова308/24.10.2019
Иванка Стоянова Бодурска309/24.10.2019
Ангел Иванов Ламбрев310/24.10.2019
Анелия Георгиева Ламбрева311/24.10.2019
Минка Филчева Божева312/24.10.2019
Тодор Илиев Стайков313/24.10.2019
Теодора Иванова Георгиева314/24.10.2019
Ивайло Велинов Неделчев315/24.10.2019
Верка Димитрова Герова316/24.10.2019
Дончо Иванов Дончев317/24.10.2019
Цвета Илиева Иванова318/24.10.2019
Николай Любенов Янков319/24.10.2019
Никола Атанасов Стоилов320/24.10.2019
Александра Сашева Хаджиева321/24.10.2019
Лиляна Иванова Михайлова322/24.10.2019
Стоян Михайлов Михайлов323/24.10.2019
Пенка Видолова Хълбукова324/24.10.2019
Димитър Иванов Калчишков325/24.10.2019
Лазар Люлин Бакалов326/24.10.2019
Валерия Антонинова Василева327/24.10.2019
Стефка Тодорова Георгиева328/24.10.2019
Десислава Георгиева Христева329/24.10.2019
Тимен Петров Георгиев330/24.10.2019
Никола Калоянов Попов331/24.10.2019
Калин Велков Велев332/24.10.2019
Иван Георгиев Станков333/24.10.2019
Екатерина Георгиева Архангелова334/24.10.2019
Йордан Димитров Архангелов335/24.10.2019
Ганка Георгиева Толева336/24.10.2019
Ангел Иванов Згурев337/24.10.2019
Галя Димитрова Лазарова338/24.10.2019
Маргарита Георгиева Станева339/24.10.2019
Деница Красимирова Станева340/24.10.2019
Стоянка Нанева Димитрова341/24.10.2019
Екатерина Георгиева Грамадникова342/24.10.2019
Елена Иванова Йорданова343/24.10.2019
Максим Ангелов Ангелов344/24.10.2019
Димитър Иванов Чакалов345/24.10.2019
Стойка Кръстева Михайлова346/24.10.2019
Костадин Иванов Михайлов347/24.10.2019
Светла Николова Дрехарова348/24.10.2019
Никола Илиев Цонев349/24.10.2019
Иван Цветанов Топалов350/24.10.2019
Стефан Иванов Якимов351/24.10.2019
Петър Георгиев Гаджев352/24.10.2019
Тинка Иванова Станчевска353/24.10.2019
Петко Александров Кочев354/24.10.2019
Красимира Йосифова Чолакова355/24.10.2019
Мария Димитрова Иванова356/24.10.2019
Йорданка Димитрова Даскалова357/24.10.2019
Александър Васев Даскалов358/24.10.2019
Светослав Христов Христозов359/24.10.2019
Ася Михайлова Стоянова360/24.10.2019
Йонка Миткова Димитрова361/24.10.2019
Младенка Костадинова Козлекова362/24.10.2019
Анна Веселинова Радева363/24.10.2019
Христо Иванов Стойчев364/24.10.2019
Зинаида Костадинова Дайкова365/24.10.2019
Гергана Костадинова Сотирова - анулиран366/24.10.2019
Райко Йорданов Йорданов367/24.10.2019
Петранка Йорданова Дешкова - анулиран368/24.10.2019
Тошко Цочев Ковачев369/24.10.2019
Димитър Георгиев Григоров370/24.10.2019
Мария Димитрова Христова371/24.10.2019
Веселина Иванова Ташева372/24.10.2019
Нели Бохос Помаджиян373/24.10.2019
Деян Делов Иванов374/24.10.2019
Стефана Костадинова Иванова375/24.10.2019
Ваньо Симеонов Симеонов376/24.10.2019
Дора Иванова Толева377/24.10.2019
Снежана Атанасова Терзийска378/24.10.2019
Силвия Стефанова Томбакова379/24.10.2019
Росен Георгиев Томбаков380/24.10.2019
Катя Тодорова Трифонова381/24.10.2019
Кристина Константинова Константинова382/24.10.2019
Светослав Тодоров Кирилов383/24.10.2019
Кристина Борисова Пройчева384/24.10.2019
Гено Томчев Вълков385/24.10.2019
Любка Николова Вълкова386/24.10.2019
Томчо Тодоров Вълков387/24.10.2019
Анка Костадинова Танчева388/24.10.2019
Ваня Станчева Панева389/24.10.2019
Ноа Армстронг Микова390/24.10.2019
Иванка Димитрова Кацарева391/24.10.2019
Николинка Минчева Петкова392/24.10.2019
Веселин Димитров Кундуров393/24.10.2019
Малинка Петкова Иванова394/24.10.2019
Диляна Димитрова Панева395/24.10.2019
Димитрина Илиева Начева Петкова396/24.10.2019
Недка Недялкова Величкова397/24.10.2019
Екатерина Андреева Андреева398/24.10.2019
Никол Пенкова Политова399/24.10.2019
Кръстина Димитрова Тенева400/24.10.2019
Атанас Георгиев Иванов401/24.10.2019
Радка Йорданова Плеснева402/24.10.2019
Вячеслав Маринов Манев403/24.10.2019
Миглена Илиева Бойчева404/24.10.2019
Едуард Янев Башев405/24.10.2019
Мирослав Антониев Димитров406/24.10.2019
Женя Руменова Шеретудис407/24.10.2019
Кети Ангелова Илиева408/24.10.2019
Александър Славов Атанасов409/24.10.2019
Нина Красимирова Иванова410/24.10.2019
Димитър Стефанов Пачалов411/24.10.2019
Лиза Иванова Начева412/24.10.2019
Петя Иванова Йорданова413/24.10.2019
Йорданка Любенова Пелтекова414/24.10.2019
Мария Живкова Лулова415/24.10.2019
Дебора Пламенова Димитрова416/24.10.2019
Валентин Ангелов Йончев417/24.10.2019
Тодорка Тодорова Стефанова418/24.10.2019
Румяна Георгиева Чакалова419/24.10.2019
Ангел Василев Василев420/24.10.2019
КРАСИМИР ВИТКОВ СТАМАТОВ421/24.10.2019
ПЛАТОН ХРИСОСТОМОС ДРАКОНТАИДИС422/24.10.2019
БОНКА ХРИСТЕВА РАДОСЛАВОВА-НАЧЕВА423/24.10.2019
ЕЛЕНА КРЪСТЕВА НАКЕВА424/24.10.2019
МАРИНКА ГЕОРГИЕВА АЛАМОВА425/24.10.2019
ХРИСТИНКА АТАНАСОВА КОСТОВА426/24.10.2019
ТАТЯНА ГРИГОРИЕВНА МАРКОВА427/24.10.2019
МАРИАНА СТОЙНОВА МИХАЙЛОВА428/24.10.2019
ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА429/24.10.2019
ДЕНКА ГАНЕВА ПАНОВА430/24.10.2019
ПЕНКА ИВАНОВА ТЕЛБИЙСКА431/24.10.2019
ПЕТЯ ПАВЛОВА ЯКОВА432/24.10.2019
МАГДА ПАВЛОВА КАРАГЕОРГИЕВА433/24.10.2019
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ СТОИЧКОВ434/24.10.2019
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ435/24.10.2019
РАДКА ЯНКОВА ТОТОВА436/24.10.2019
АСЛАН ИГНАТОВ ДЕНЕВ437/24.10.2019
ИЛИЯ КОНСТАНТИНОВ БОШНАКОВ438/24.10.2019
МАРИЙКА ИЛИЕВА КОЧЕВА439/24.10.2019
МАРИЙКА ДИМИТРОВА КАРАВАСИЛЕВА440/24.10.2019
ГАЛИН ПАВЛОВ ФИЛЧЕВ441/24.10.2019
РИНЕТА КРЪСТЕВА КАЛЧИШКОВА442/24.10.2019
ВЕЛИНА НИКОЛАЕВА САКАДЖИЕВА443/24.10.2019
АНАСТАСИЯ ТОМЧЕВА ВЪЛКОВА444/24.10.2019
МАНЮ ГЕОРГИЕВ КЛЯМОВ445/24.10.2019
ДАНИЕЛА МАКСИМОВА КАРАБАТАКОВА446/24.10.2019

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения