Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 269-МИ
Пловдив, 02.11.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на партия ПП ВОЛЯ на територията на община Пловдив, област Пловдив при произвеждане балотажа на изборите за общински съветници и за кметове на 03 ноември 2019 г.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх.№ 297/02.11.2019г. от партия ПП ВОЛЯ относно предложение за промени в състава на СИК в райони Северен, Западен, Източен, Тракия, Южен и Централен. Към заявлението е приложено пълномощно на Полина Цветославова Цанкова-Христова  упълномощена от Веселин Найденов Марешки в качеството му на представляващ партия ПП ВОЛЯ и пълномощно на Милка Вълчева Вълчева с, преупълномощена от Полина Цветославова Цанкова-Христова.  Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Пловдив са представени и подписани на хартиен носител, а така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив

РЕШИ:

 1. УТВЪРЖДАВА предложените от партия ПП ВОЛЯ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото предложение с вх. № 297/02.11.2019г., както следва:

Секция

Позиция

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТВАН

ЕГН  на ЗАМЕСТВАН

Име, презиме, фамилия на ЗАМЕСТНИК

ЕГН  на ЗАМЕСТНИК

162205012

член

Василка Благоева Симеонова

**********

Пенка Войнова Семковска

**********

162205016

член

Величка Николаева Колева

**********

Димитър Янков Шейтанов

**********

162205037

член

Иван Величков Иванов

**********

Мария Тодорова Бобчева

**********

162205054

член

Магдалена Божидарова Попова

**********

Гергана Руменова Куилова

**********

162205076

член

Даниела Богомилова Лазарова

**********

Петър Янков Казаков

**********

162201016

член

Недялка Атанасова Минева

**********

Соня Благоева Стойчева

**********

162201023

член

Емилия Николова Мочукова

**********

Живко Атанасов Димов

**********

162201031

член

Иван Радославов Неделев

**********

Владислав Костадинов Стаматов

**********

162206051

член

Десислава Спасова Шишкова

**********

Радослава Иванова Рашкова

**********

162206056

член

Елена Димитрова Караохлуян

**********

Иванка Евтимова Налбантова

**********

162204056

член

Здравко Николов Чимски

**********

Марияна Димитрова Димова

**********

162201078

 секретар 

Мария Атанасова Плачкова

**********

Нели Иванова Хубенова

**********

 

 1. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.
 2. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.
 3. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.
 4. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 02.11.2019 в 16:31 часа

Календар

Решения

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 285-МИ / 04.11.2019

  относно: Промяна на адреса и мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия Пловдив

всички решения