Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 258-МИ
Пловдив, 01.11.2019

ОТНОСНО: Регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП ГЕРБ за избори за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Постъпило е заявление с вх. № 11-МИ /01.11.2019 год. в 15:20 часа, чрез Красимира Петрова Чаушева, преупълномощена от Иван Борисов Тотев, пълномощник на Бойко Методиев Борисов, в качеството му на представляващ ПП ГЕРБ, за регистрация на застъпници на кандидатите на кандидатските листи, издигнати от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Пловдив на 27 октомври 2019 год.

Със заявлението са предложени общо 461 /четиристотин шестдесет и един/ броя застъпници на кандидатската листа за общински съветници, кмет на район, кмет на кметство.  Към заявлението (Приложение № 73-МИ от изборните книжа) е приложен: списък на предложените застъпници в изборите кметове на 03 ноември 2019 год., Приложение № 75-МИ от изборните книжа - 460 бр. декларации, пълномощни. Списъкът е представен на хартиен насител и на електронен носител.

Списъкът на предложените застъпници е проверен от „Информационно обслужване“ АД, като са установени несъответствия за 11 /единадесет/ от предложените застъпници, поради което на същите следва да бъде отказана регистрация. За един от предложените застъпници липсва приложена декларация, поради което регистрацията му също следва да бъде отказана.

За останалите предложени застъпници е изпълнено изискването на чл.117 от ИК и Решение № 1080-МИ/12.09.2019 г. на ЦИК и същите следва да бъдат регистрирани.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 18, във връзка с чл. 117, ал.3 и ал. 4 и чл.118, ал. 2 от ИК и Решение № 1080 – МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

1.Регистрира застъпници 449 /четиристотин четиридесет и девет/ броя лица, на кандидатите на кандидатски листи, издигнати от ПП ГЕРБ за избори за кмет на община и кметове на район в община Пловдив на 03 ноември 2019 год., съгласно приложения към заявлението списък, както следва:

Име

ЕГН

1

ЦВЕТАНКА ГЕНКОВА ВАСИЛКОВА-ВАСЕВА

 

2

ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА ПАЛАФУТЕВА

 

3

ЛУЧИЯ НИКОЛАЕВА КОМИТОВА

 

4

Павлина Видолова Папазова

 

5

Кристиян Запрянов Георгиев

 

6

ДАРИНА АНЕВА ГЕНКОВА

 

7

ДАНИЕЛА ГЕНЧЕВА ВАСЕВА

 

8

Атанас Кирилов ХРИСТОЗОВ

 

9

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КРЕМЕНАРОВ

 

10

НИКОЛАЙ КАНДЕВ КАТЕВ

 

11

Нанчо Жеков Арабаджиев

 

12

Петранка Борисова Василева

 

13

ЗДРАВКО ИВАНОВ ИВАНОВ

 

14

Йорданка Хилендарова Колева

 

15

ИВАНИНА МАРЧЕВА ЛИЧЕВА-ШЕЙТАНОВА

 

16

Димитър Василев Панчев

 

17

Катя Иванова Панчева

 

18

ТОДОР ПЕТКОВ ГАТЕВ

 

19

ИЛИЯ ИЛИЕВ ДИМИТРОВ

 

20

ДЕЛЯНА АТАНАСОВА ХАЛАДЖОВА

 

21

Светла Боянова Илиева

 

22

Елена Атанасова Дилова

 

23

АНТОНИЯ МИРОСЛАВОВА ВАСИЛЕВА-ВЛАХОВА

 

24

Александър Благоев Иванов

 

25

ЗАПРЯНКА АЛЕКСАНДРОВА АХРЯНОВА

 

26

МИНА ПЕТКОВА ГЬОШЕВА

 

27

БОЯН ИВАНОВ БОСЕВ

 

28

СОНЯ КРЪСТЕВА ЛЕСЕНСКА

 

29

Вилма Илиева Лесенска

 

30

НИКОЛ БАРАКАТ СЮЛЕЙМАН

 

31

Кузман Янков Стоев

 

32

Мариана Димитрова Балдева

 

33

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАШЕВ

 

34

Валя Енчова Калинина

 

35

ИЛИЯ МЕТОДИЕВ ВЪЛЧАНОВ

 

36

КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ БУНДОВ

 

37

Недялка Георгиева Петрова

 

38

ЗОРНИЦА ХРИСТОВА ГРИГОРОВА

 

39

НИКОЛАЙ ИВАНОВ СЕДМАКОВ

 

40

Никола Стойчев Чуков

 

41

Албена Димитрова Темелкова

 

42

КРИСТИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

 

43

МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВ МИХАЙЛОВ

 

44

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ГЕНОВ

 

45

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ КАРАДЖОВ

 

46

ДИМИТРИНА ВЛАДИМИРОВА СТОЕВА

 

47

МИХАИЛ ДОНЧЕВ МИХАЙЛОВ

 

48

Дончо Иванов Дончев

 

49

Христо Леонидов Костадинов

 

50

ПЕТЯ КРАСИМИРОВА ГРЪНЧАРОВА

 

51

НАДЯ ТОДОРОВА КАРАДЖОВА

 

52

АНГЕЛ ЙОРДАНОВ АРАМАЗОВ

 

53

Христина Валентинова Димитрова

 

54

Бойка Бойкова Хаджийска

 

55

Данаил Делев Даскалов

 

56

РАЙКА ЕВТИМОВА ЗЛАТАНОВА

 

57

ИВАНКА ГРИШЕВА СИРАКОВА

 

58

ВИОЛЕТА ИВАНОВА ГУРМАНОВА

 

59

МИХАЕЛА ДИМИТРОВА КЬОСОВА

 

60

СВЕТОЗАР ТРИФОНОВ ТАКЕВ

 

61

Иван Рангелов Велков

 

62

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

 

63

Стефан Александров Караджов

 

64

МАРИЯ РОСЕНОВА РУСЕВА-ГАЛАТОВА

 

65

БОЙКО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

 

66

ЛЪЧЕЗАР ПЕТКОВ КОЦЕВ

 

67

Димитър Иванов Петров

 

68

Димитър Стефанов Габровски

 

69

Веселина Светославова Йонкова

 

70

Добри Димитров Добрев

 

71

Иван Петров Джоков

 

72

Красимира Георгиева Кушлева

 

73

Марин Костадинов Пехливанов

 

74

Марийка Методиева Колева

 

75

Мартин Атанасов Зикямов

 

76

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА

 

77

МАРИ-КРИСТИН ДИМИТРОВА НЕМСКА

 

78

Албена Симова Арнаудова

 

79

Пейо Ивайло СТАРИБРАТОВ

 

80

ПАВЛИНА ЙОРДАНОВА УГРЕНОВА

 

81

Жека Кръстева Милева

 

82

Мая Петрова Кунтова

 

83

Ваня Василева Неделчева

 

84

Александър Ангелов Маринков

 

85

Деляна Георгиева Гагова

 

86

Виолина Георгиева Петранова

 

87

ЛЪЧЕЗАР ЕНЕВ ЕНКОВ

 

88

Тошко Василев Седянков

 

89

ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

90

Сотир Златков Златев

 

91

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА БОРУКОВА

 

92

НАДЕЖДА ЛУКОВА ДЮЛГЕРОВА

 

93

Александър Борисов Кутрянски

 

94

ВЕНЕТА ГЕОРГИЕВА КАДЪНКОВА

 

95

Снежана Стоянова Пейчева

 

96

Ивет Димитрова Калчишкова

 

97

ГЕОРГИ ИВАНЧЕВ ИВАНОВ

 

98

Катюшка Петрова Костадинова

 

99

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ РУСЕНОВ

 

100

Димитрия Асенова Илиева

 

101

Димитър Димитров Тонев

 

102

ТРАЯН КРАСИМИРОВ КЪНЧЕВ

 

103

Десислава Руменова Арнаудова

 

104

Фанка Димитрова Алексиева

 

105

Елена Каменова Вълкова

 

106

Таня Борисова Динчева

 

107

Диана Георгиева Качулева

 

108

Кремена Георгиева Петрова

 

109

Стоянка Генова Геранова

 

110

ЕДИТ МАРИНОВА ВЕЛЕВА

 

111

Ангел Борисов Стойчев

 

112

НИКОЛА ДИМИТРОВ БЯЛКОВ

 

113

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ БЪРЗИНСКИ

 

114

Иванка Христова Бързинска

 

115

ДИМИТЪР ХРИСТЕВ ТАШЕВ

 

116

Симеон Николаев Николов

 

117

Димитър Ангелов Фортев

 

118

Стефан Георгиев Футеков

 

119

Силвия Тодорова Митева

 

120

Дияна Георгиева Георгиева

 

121

Вълко Ванчев Христев

 

122

Антоанета Димитрова Златева

 

123

Атанаска Стойнова Иванова

 

124

Костадин Динчев Иванов

 

125

Калина Иванова Начева

 

126

Йордан Рангелов Павлов

 

127

Веселина Павлова Сашева

 

128

РАДОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ

 

129

ИВАН Стайков ДИМИТРОВ

 

130

Пасина Венкова Стойкова

 

131

Иван Здравков Пейчев

 

132

Любомира Атанасова Атанасова

 

133

НИКОЛИНКА ХРИСТЕВА ИЛИЕВА

 

134

Наско Сандов Илиев

 

135

Деница Генчева Иванова

 

136

Васил Георгиев Василев

 

137

Костадин Иванов Гайдаджиев

 

138

ТЕОДОСИ КАРАМФИЛОВ ТОПУЗОВ

 

139

Радослава Силкова Кайраманова

 

140

ТАНЮ ВИДЕВ ВЪЛЕВ

 

141

Пенка Ангелова Вълева

 

142

Милен Георгиев Бакалски

 

143

Валентин Александров Ганчев

 

144

Георги Йорданов Мерков

 

145

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МЕРКОВА-КОСТАДИНОВА

 

146

Ана Атанасова Плочева

 

147

Цветан Тодоров Монов

 

148

Атанаска Стефанова Монова

 

149

Милко Георгиев Карамилев

 

150

Гинка Нанкова Попова

 

151

Стоил Георгиев Попов

 

152

Лидия Димитрова Фортева

 

153

Мария Сашева Геновска

 

154

ЦВЕТАН ЛОЗЕВ ЛОЗЕВ

 

155

Петя Петкова Меркова

 

156

ЦВЕТОЛЮБ ХРИСТИНОВ ИВАНОВ

 

157

Валерия Иванова Лозева

 

158

Евгения Панчева Стойчева

 

159

Гергана Петрова Стоименова

 

160

АТАНАС ГЕОРГИЕВ МЪРМЪРОВ

 

161

Никола Димитров Кемеров

 

162

Станимир Пламенов Чивев

 

163

ДЕНИЦА НИКОЛАЕВА КРЪСТЕВА

 

164

Тодор Иванов Иванов

 

165

МИНА ДИМИТРОВА БОСПАЧИЕВА

 

166

Румен Живков Янакиев

 

167

Кръстю Младенов Брънзалов

 

168

Младен Кръстев Брънзалов

 

169

Вера Петрова Кацарова

 

170

Вена Христова Маринова

 

171

Донка Георгиева Трифонова

 

172

Диана Костадинова Узунова

 

173

Нина Василева Ганева

 

174

Елена Атанасова Богданова

 

175

Петранка Димитрова Божкова

 

176

ДОНКА НИКОЛОВА МИРЧЕВА

 

177

Тодорка Николова Кантарева

 

178

Надежда Иванова Тодорова

 

179

Александър Иванов Иванов

 

180

Господин Динков Динев

 

181

Стоян Атанасов Атанасов

 

182

Цветанка Александрова Апостолова

 

183

Христо Димитров Кънчев

 

184

Росица Благоева Бончева

 

185

Кристина Димитрова Бончева

 

186

Веселин Славов Кунчев

 

187

Людмил Стоянов Русанов

 

188

Петя Георгиева Иванова

 

189

Красимира Цанева Цветкова

 

190

Радка Добрева Филипова

 

191

Мария Петрова Ангелова

 

192

Светозар Лазаров Божков

 

193

Георги Германов Стоилов

 

194

Венелин Иванов Георгиев

 

195

Добрина Трънкова Георгиева

 

196

Даниела Христова Хаджиева

 

197

Христина Николова Маринова

 

198

Генчо Стойчев Маринов

 

199

Атанаска Грудева Каламова

 

200

Мария Грозева Грозева

 

201

Ваня Радомирова Тонева

 

202

Дисина Илиянова Велева

 

203

Лука Стефанов Новаков

 

204

Галя Енева Тонева

 

205

Иван Илиев Илиев

 

206

Нина Тошкова Илиева

 

207

Александра Асенова Фурнаджиева

 

208

Евтимия Иванова Букорещлиева

 

209

Атанас Генчев Генчев

 

210

Анастасия Здравкова Хаджийска

 

211

Стоянка Атанасова Хаджийска

 

212

Диана Герова Митева

 

213

Теодора Тодорова Цинцарова

 

214

Павлина Тодорова Тодорова

 

215

Калинка Спасова Бързева

 

216

Румяна Илиева Георгиева

 

217

Стоян Николов Бончев

 

218

Стоянка Колева Бончева

 

219

Галина Николаева Генова

 

220

Калофер Димитров Янков

 

221

Русалин Николаев Дърмонски

 

222

ДИЯНА ДИМИТРОВА ГАТЕВА

 

223

Благовеста Христова ХРИСТОЗОВА-ДЪРМОНСКА

 

224

Светлана Руселимова Дърмонска

 

225

Стойка Иванова Фъркова

 

226

Мария Любенова Илиева

 

227

Мария Илиева Терзийска

 

228

Мария Иванова Попова

 

229

СТИЛИАН НИКОЛАЕВ АБРОНОВ

 

230

Марияна Георгиева Генова

 

231

Янула Христу Кукуди

 

232

Иван Павлинов Атанасов

 

233

Никола Енчев Филипов

 

234

Христо Атанасов Мужиков

 

235

Асен Митков Митков

 

236

Славчо Нанков Иванов

 

237

Пенка Йорданова Стоенчева

 

238

Катерина Нончева Ангелова

 

239

Георги Георгиев Шенчев

 

240

Мария Стоянова Митина

 

241

Илияна Радославова Генова

 

242

Мариян Тодоров Ангелов

 

243

Светлозар Рангелов Козарски

 

244

ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

 

245

Николай Любомиров Маринов

 

246

Тодор Александров Георгиев

 

247

Борис Асенов Георгиев

 

248

Въла Вълчанова Георгиева

 

249

Любка Георгиева Козарска

 

250

Борислав Петров Бояджиев

 

251

Христо Костов Кумановали

 

252

Ангел Василев Буцев

 

253

Сироп Давид Давидян

 

254

Венета Страхилова Кънева

 

255

КРАСИМИРА АСЕНОВА АРСЕНОВА-КУМАНОВАЛИ

 

256

КОСТА ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

 

257

Албена Спасова Дюлгерова

 

258

Симеон Христов Дюлгеров

 

259

Христо Антонов Кескинов

 

260

Стефка Костадинова Атанасова

 

261

Румен Николов Кузев

 

262

АНТОАНЕТА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

 

263

Любомир Велчев Мишев

 

264

Муазес Али Мюмюн

 

265

Стоянка Кузманова Порязова

 

266

МАРИНЕЛА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА-АМБАРЕВА

 

267

Катерина Калчева Величкова

 

268

Цветанка Николова Христева

 

269

Виола Видолова Порязова

 

270

Иван Иванов Иванов

 

271

Данче Иванова Таратакова

 

272

Василка Тодорова Начева

 

273

Мария Васкова Корнова

 

274

Тодор Панчев Таратаков

 

275

Геновева Тодорова Таратакова

 

276

Цветомир Владимиров Димитров

 

277

Екса Саркиз Мелконян

 

278

Георги Николов Николов

 

279

Мария Рангелова Георгиева

 

280

Елена Александрова Миладинова

 

281

Венета Николова Кръстева

 

282

Елена Васкова Вълчева

 

283

ЯНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

 

284

Димитрийка Йорданова Марева

 

285

Теодор Николов Ганчев

 

286

Михаил Илиев Буков

 

287

АТАНАС СПАСОВ НЕЧЕВ

 

288

Мария Атанасова Трачева

 

289

Пею Петров Търпоманов

 

290

ИВАНКА КОСТАДИНОВА КОЙЧЕВА

 

291

Димитър Дионисиев Капитанов

 

292

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

 

293

ЛИДИЯ ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА-НОНЧЕВА

 

294

ЙОРДАНКА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА

 

295

Петя Георгиева Йонова

 

296

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

 

297

АТАНАСА БОНОВА ДИАМАНДИЕВА

 

298

Веселин Росенов Меликаров

 

299

Мария Георгиева Искрева

 

300

Ричард Митков Меликаров

 

301

Лилия Седеф Йоцева

 

302

Иванка Борисова Папазикова

 

303

РАДОСЛАВ НИКОЛОВ ГИЗДАШКИ

 

304

Ангелина Николова Минкова

 

305

Димитър Атанасов Василев

 

306

ЩИЛЯНА ХРИСТЕВА КАРАКОЛЕВА

 

307

Светлозар Илиев Илиев

 

308

Шина Асенова Колакова

 

309

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

 

310

Йорданка Иванова Михайлова

 

311

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РИБАРОВ

 

312

Даниела Спасова Иванова

 

313

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ РУПЧЕВ

 

314

Тодорка Атанасова Николова

 

315

ДИАНА ТОШЕВА КУТРОВА

 

316

Нана Пеева Михайлова

 

317

Атанас Иванов Царев

 

318

ИВАНКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

 

319

ХРИСТО КОСТАДИНОВ ИЛЧЕВ

 

320

Калоян Стоянов Атанасов

 

321

Христо Цветанов Спасов

 

322

Димитрийка Виолетова Райчева

 

323

КИРИЛ БЛАГОЕВ МЛАДЕНОВ

 

324

Марияна Димитрова Пашова

 

325

Теодора Николаева Бонева

 

326

ПЕТЯ АТАНАСОВА ТАНЧЕВА

 

327

Стела Георгиева Накова

 

328

ПЕТРА СТАВРЕВА ОДЖАКОВА

 

329

СТЕФАН САШКОВ ПОИБРЕНСКИ

 

330

Костадин Иванов Кисьов

 

331

Динко Панчев Панушев

 

332

Недялка Тодорова Зефова

 

333

САША ИЛИЕВА ИВАНОВА-МАЗЪЛОВА

 

334

Иван Гильов Костов

 

335

Павлина Иванова Николова

 

336

Михаела Петрова Цакова

 

337

Лидия Петрова Цакова

 

338

Теодора Стефанова Стефанова

 

339

Александър Ангелов Велчев

 

340

Николай Запрянов Тошев

 

341

Иван Георгиев Лечев

 

342

ВАНЯ СТОИЛОВА БОГДАНОВА

 

343

Калинка Илиева Илиева

 

344

Мирослав Цветков Митов

 

345

Красимир Ангелов Белчилов

 

346

ВАНЯ ХРИСТОВА НИКОЛОВА

 

347

ДИАНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

 

348

МИЛЕНА СТОЯНОВА НИХТЯНОВА

 

349

Петко Георгиев Господинов

 

350

Силвия Иванова Николова

 

351

РУМЯНА ЧАВДАРОВА КАТОЛИКОВА

 

352

КРИСТИНА ЗЛАТКОВА РАДИОНОВА

 

353

Шенка Кузманова Костова

 

354

СИЙКА ПАСКАЛЕВА МИХАЙЛОВА

 

355

Петър Иванов Узунов

 

356

Здравко Костадинов Костов

 

357

Силвия Пейкова Кунева

 

358

Мария Ангелова Танчева

 

359

Петра Петкова Янкулова

 

360

Екатерина Иванова Танева

 

361

Светла Христова Старирадева

 

362

Петко Илиев Илиев

 

363

Иван Манолов Лазаров

 

364

Любомир Иванов Янков

 

365

Ангел Николов Белчилов

 

366

Юлия Николова Милушева

 

367

Иванка Христева Панайотова

 

368

Камелия Гришева Георгиева

 

369

Тодорка Андреева Палазова

 

370

ЗДРАВКО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

 

371

Гено Ангелов Крушев

 

372

Петранка Николова Байрева

 

373

Атанас Рангелов Делински

 

374

Георги Веселинов Мадански

 

375

ГАЛИНА МИЛЬОВА ЕФТИМОВА

 

376

ХРИСТИАНА ВЛАДИМИРОВА ТОДОРОВА

 

377

Николай Димитров Иванов

 

378

ДИМИТЪР ТОДОРОВ САБАКОВ

 

379

ДИМИТЪР ЛЮБОМИРОВ ЧОЧЕВ

 

380

Илиян Лазаров Пунгеров

 

381

Гавраил Иванов Ганчев

 

382

Костадинка Георгиева Ружина

 

383

Милка Василева Разложкова

 

384

Тони Борисов Венински

 

385

Стефка Василева Мачковска

 

386

Колю Трифонов Христов

 

387

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ МИНЕВ

 

388

Мая Богомилова Иванова

 

389

Иванка Георгиева Станчева

 

390

Ирина Христова Иванова

 

391

Васил Георгиев Гаголевичин

 

392

Вичка Иванова Илчева

 

393

Сидер Атанасов Атанасов

 

394

Божидар Запрянов Попов

 

395

Надежда Савова Митраджиева

 

396

Валентин Салчев Кинчев

 

397

Джани Асенов Михайлов

 

398

Даниела Василева Гаголевичина

 

399

Доротея Лилянова Ралева

 

400

Николай Николаев Ралев

 

401

Велимира Кирилова Бусарова

 

402

Марийка Ангелова Панчова

 

403

ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА МИТЕВА

 

404

АНУШКА АЛЕКСАНДРОВА РАДЕВА

 

405

РАДИНЕЛА ТОДОРОВА ВАСИЛЕВА

 

406

ГИЗДА СПАСОВА ДИЛОВА

 

407

Стефан Тодоров Иванчев

 

408

Георги Павлов Даскалов

 

409

Йорданка Василева Димитрова

 

410

Тодор Йовчев Видев

 

411

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА СТАНКОВСКА

 

412

Гинка Николова Жекова Георгиева

 

413

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

 

414

Александра Николова Якова

 

415

Тодор Иванов Матанов

 

416

Вилиан Денчев Денев

 

417

ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ КАМЕНОВ

 

418

Величка Димитрова Каменова

 

419

Славка Георгиева Маринова

 

420

ВИДКА ГЕРОВА ИВАНОВА

 

421

Атанаска Стефанова Чолакова

 

422

Ваня Стоянова Филипова

 

423

Славка Николова Петрова

 

424

Румяна Крумова Иванова

 

425

ПЕНКА МАРИНОВА КАЙРЯКОВА

 

426

ДАНИЕЛА ГАНЕВА ГАНЧЕВА

 

427

Мария Георгиева Попова

 

428

РОСИЦА ВЕЛЧЕВА КАЙРЯКОВА

 

429

Йоана Спасова Дойчева

 

430

ГЕОРГИ АНТОНОВ ПЕТРОВ

 

431

Костадинка Михайлова Денева

 

432

Ивайло Дончев Денев

 

433

Анка Йорданова Невинова

 

434

Елена Рангелова Георгиева

 

435

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

 

436

Димо Борисов Велков

 

437

Петко Господинов Инджов

 

438

Снежана Колева Икономова

 

439

Гергана Живкова Чолакова

 

440

Стилиана Бойкова Даскалова

 

441

ДИАНА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЙСКА

 

442

Галина Атанасова Христова

 

443

Здравко Маринов Чолаков

 

444

Стойка Петрова Нонова

 

445

Николай Пламенов Кавърджиков

 

446

Никола Христов Малчев

 

447

Снежина Николаева Петкова

 

448

Стойно Иванов Димитров

 

449

Дарина Боянова Евтимова

 

 

 1. Отказва регистрацията на следните лица:

1

Румяна Георгиева Михова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

2

Габриела Стефанова Шаркова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

3

Стефка Ненова Славова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

4

Йовка Асенова Михайлова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

5

Людмил Любомиров Несторов

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

6

Евстати Георгиев Георгиев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

7

Албена Янкова Янева

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

8

Константин Валериев Гешев

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

9

Мирослав Димитров ШАКАДАНОВ

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

10

Екатерина Петрова Костадинова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

11

Пенка Кирилова Атанасова

 

Лицето е регистрирано за застъпник от друга партия

12

Дарина Захариева Величкова

 

Лицето не е представило декларация по образец

 

 

 1. Издава удостоверения на регистрираните застъпници.

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 01.11.2019 в 17:43 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 290-МИ / 11.01.2022

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 289-МИ / 02.09.2021

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветник, поради подадено заявление от кандидата и обявяване за избран на следващия от листата кандидат.

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

всички решения