Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 199-МИ
Пловдив, 25.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощените представители на коалиция „Ние, Гражданите“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27.10.2019 год.

Постъпило е Заявление с приложен Списък на упълномощени представители с вх. № 187/24.10.2019 год. във входящия регистър на ОИК – Пловдив от  Илиян Иванов Минков, упълномощен от Валери Методиев Григоров, в качеството му на представляващ коалиция „Ние, Гражданите“.

Списъкът на упълномощените представители е представен на хартиен носител и на технически носител в excel формат.

Вписването на представителите на техническия носител е съобразено с последователността на вписване в списъка на хартиен носител. При извършена проверка през програмния продукт „Информационно обслужване“ АД не са констатирани несъответствия.

С оглед гореизложеното, както и на основание чл. 124, ал. 2 и ал.4 във връзка с чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия Пловдив

Р Е Ш И:

1 ПУБЛИКУВА на интернет страницата на Общинска избирателна комисия- Пловдив предложения Списък на упълномощени представители на коалиция Ние, Гражданите“ за изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019г., при спазване изискванията за защита на личните данни, списък на лицата, за които са спазена изискванията по Решение № 1080 –МИ от 12.09.2019 на ЦИК, както следва:

 

Име

ЕГН

Пълномощно

Петко Атанасов Нинев

**********

№ 2 / 15.10.2019 г.

СТОИЛ КОСТАДИНОВ ПАЛАФУТОВ

**********

№ 3 / 15.10.2019 г.

Малин Денков Папазов

**********

№ 4 / 15.10.2019 г.

ИВАН ЛЮБОМИРОВ НЕНЧЕВ

**********

№ 5 / 15.10.2019 г.

САНТУХИ ХАИК ГЕНОВА

**********

№ 6 / 15.10.2019 г.

ГАБРИЕЛ ОННИК ЧАМУРДЖИЯН

**********

№ 7 / 15.10.2019 г.

ЦВЕТЕЛИНА АНДРЕЕВА ВАСЕВА

**********

№ 8 / 15.10.2019 г.

Димитрина Атанасова Никова

**********

№ 9 / 15.10.2019 г.

ДИМИТЪР ПЕТРОВ КРЕМЕНАРОВ

**********

№ 10 / 15.10.2019 г.

Тодор Василев Панчев

**********

№ 11 / 15.10.2019 г.

Нурица ГарабеТ Чамурджиян

**********

№ 12 / 15.10.2019 г.

Мария Вихърова Величкова

**********

№ 13 / 15.10.2019 г.

НАДКА ЖИВКОВА АЗОВА

**********

№ 14 / 15.10.2019 г.

МАРИАНА ИЛИЙЧЕВА ВАСИЛЕВА

**********

№ 15 / 15.10.2019 г.

АНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

**********

№ 16 / 15.10.2019 г.

Йосиф Антонов Кескинов

**********

№ 17 / 15.10.2019 г.

Тони Петкова Витанова

**********

№ 18 / 15.10.2019 г.

ХРИСТИНА ХРИСТОВА ГАТЕВА

**********

№ 19 / 15.10.2019 г.

ГЕОРГИ ЦАНКОВ МИШЕВ

**********

№ 20 / 15.10.2019 г.

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА МАНОЛОВА

**********

№ 21 / 15.10.2019 г.

ЕКАТЕРИНА ДОБРЕВА ДОБРЕВА

**********

№ 22 / 15.10.2019 г.

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДЖАРОВА

**********

№ 23 / 15.10.2019 г.

ТАНЬО СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ

**********

№ 24 / 15.10.2019 г.

Георги Русев Катерински

**********

№ 25 / 15.10.2019 г.

КОСТАДИН ДИМИТРОВ ШКЕМБИЕВ

**********

№ 26 / 15.10.2019 г.

ОЛГА ГЕНАДИЕВНА СОЛОДОВА

**********

№ 27 / 15.10.2019 г.

Мирослава Иванова Митева

**********

№ 28 / 15.10.2019 г.

ХРИСТИЯНИЯ ДИМИТРОВА СЕМЕРДЖИЕВА

**********

№ 29 / 15.10.2019 г.

Соня Мартинова Лесенска

**********

№ 30 / 15.10.2019 г.

ТОНИ ХРИСТОВА АТАНАСОВА

**********

№ 31 / 15.10.2019 г.

Гергана Йорданова Видолова

**********

№ 32 / 15.10.2019 г.

ИЛИЯ МЕТОДИЕВ ВЪЛЧАНОВ

**********

№ 33 / 15.10.2019 г.

Валя Енчова Калинина

**********

№ 34 / 15.10.2019 г.

Марийка Трендафилова Стоянова

**********

№ 35 / 15.10.2019 г.

СТЕФАН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

**********

№ 36 / 15.10.2019 г.

Лушка Лукова Бундова

**********

№ 37 / 15.10.2019 г.

Тодор Христов Чешмеджиев

**********

№ 38 / 15.10.2019 г.

НЕДЕЛИН КОЛЕВ ДЕЛЧЕВ

**********

№ 39 / 15.10.2019 г.

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ

**********

№ 40 / 15.10.2019 г.

Мария Георгиева Чешмеджиева

**********

№ 41 / 15.10.2019 г.

Красимир Емилов Емилов

**********

№ 42 / 15.10.2019 г.

ЦАНЕТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

**********

№ 43 / 15.10.2019 г.

Тихомира Добчева Николова

**********

№ 44 / 15.10.2019 г.

АТАНАС ЙОРДАНОВ СТОЙЧЕВ

**********

№ 45 / 15.10.2019 г.

Иван Димитров Костадинов

**********

№ 46 / 15.10.2019 г.

Арсения Трифонова Дончева

**********

№ 47 / 15.10.2019 г.

РОСЕН ЙОСИФОВ БАКАЛОВ

**********

№ 48 / 15.10.2019 г.

ПЕТКО НЕДЕЛЧЕВ КИРКОВ

**********

№ 49 / 15.10.2019 г.

ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА ЯРКОВА

**********

№ 50 / 15.10.2019 г.

Жулиет Миленова Яркова

**********

№ 51 / 15.10.2019 г.

БОЖАНКА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА-МИХАЙЛОВА

**********

№ 52 / 15.10.2019 г.

Доротея Добрева Димова

**********

№ 53 / 15.10.2019 г.

КАЛОЯН КРАСИМИРОВ КУНЧЕВ

**********

№ 54 / 15.10.2019 г.

ЕНЧО ЯВОРОВ ОПЪЛЧЕНСКИ

**********

№ 55 / 15.10.2019 г.

Елисавета Василева Даскалова

**********

№ 56 / 15.10.2019 г.

Росица Димитрова Казиска

**********

№ 57 / 15.10.2019 г.

АЛЕКС СТЕФАНОВ СТОИМЕНОВ

**********

№ 58 / 15.10.2019 г.

Анастасия Петрова Глушкова

**********

№ 59 / 15.10.2019 г.

Иванка Кънчева Теофилова

**********

№ 60 / 15.10.2019 г.

Веселина Борисова Такева

**********

№ 61 / 15.10.2019 г.

Красимир Василев Величков

**********

№ 62 / 15.10.2019 г.

Людмила Николова Джонджорова

**********

№ 63 / 15.10.2019 г.

КЕРОП ХАРУТЮН ДАРАДЖИЯН

**********

№ 64 / 15.10.2019 г.

Костадин Хенриев Гудин

**********

№ 65 / 15.10.2019 г.

Ангел Маринов Райковски

**********

№ 66 / 15.10.2019 г.

Златан Фердинандов Колев

**********

№ 67 / 15.10.2019 г.

Марийка Трендафилова Петрова

**********

№ 68 / 15.10.2019 г.

ОННИК ГАРО ЧАМУРДЖИЯН

**********

№ 69 / 15.10.2019 г.

ЙОАН ТОДОРОВ МАТАНОВ

**********

№ 70 / 15.10.2019 г.

ВИКТОРИЯ СВЕТЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

**********

№ 71 / 15.10.2019 г.

Стоян Василев Петров

**********

№ 72 / 15.10.2019 г.

Иван Ангелов Тикларов

**********

№ 73 / 15.10.2019 г.

ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ СТОЙЧЕВ

**********

№ 74 / 15.10.2019 г.

ЖЕКО ИЛКОВ ПЕТРОВ

**********

№ 75 / 15.10.2019 г.

ДОНКА ЖЕКОВА КИРКОВА

**********

№ 76 / 15.10.2019 г.

Деян Георгиев Дешков

**********

№ 77 / 15.10.2019 г.

НЕДЯЛКА ВАСИЛЕВА СТОЙНОВА

**********

№ 78 / 15.10.2019 г.

ХРИСТО АТАНАСОВ ЯНЕВ

**********

№ 79 / 15.10.2019 г.

Теодора Владимирова Георгиева

**********

№ 80 / 15.10.2019 г.

Андреана Борисова Андреева

**********

№ 81 / 15.10.2019 г.

Даниел Баракат Сюлейман

**********

№ 82 / 15.10.2019 г.

Васка Петрова Маркова

**********

№ 83 / 15.10.2019 г.

Димитрина Евгениева Георгиева

**********

№ 84 / 15.10.2019 г.

Иво Костадинов Тенов

**********

№ 85 / 15.10.2019 г.

ЛЪЧЕЗАР ЕНЕВ ЕНКОВ

**********

№ 86 / 15.10.2019 г.

Росица Вескова Гаджакова

**********

№ 87 / 15.10.2019 г.

Радка Любенова Андреева

**********

№ 88 / 15.10.2019 г.

Костадин Иванов Жиговечки

**********

№ 89 / 15.10.2019 г.

ИВАНКА КОСТАДИНОВА БОРУКОВА

**********

№ 90 / 15.10.2019 г.

ВЛАДИМИР СПИРОВ КОСТОВ

**********

№ 91 / 15.10.2019 г.

ЕЛМОНА БАДВАГАН ЕРАМЯН

**********

№ 92 / 15.10.2019 г.

ИЛИЯНА ТОНЕВА ПЕПЕЛАНОВА

**********

№ 93 / 15.10.2019 г.

Надежда Костадинова Янева

**********

№ 94 / 15.10.2019 г.

Мария Бисерова Иванова

**********

№ 95 / 15.10.2019 г.

Величко Христов Кожухаров

**********

№ 96 / 15.10.2019 г.

ЕВА-МАРИЯ антоний Райчевска

**********

№ 97 / 15.10.2019 г.

АНТОНИЯ АНТОНОВА РАЙЧЕВСКА

**********

№ 98 / 15.10.2019 г.

Ивилян Рангелов Линев

**********

№ 99 / 15.10.2019 г.

Радостин Йорданов Карамфилов

**********

№ 100 / 15.10.2019 г.

Йорданка Димитрова Димитрова

**********

№ 101 / 15.10.2019 г.

ЗВЕЗДАЛИНА РУМЕНОВА МАДЖИРОВА

**********

№ 102 / 15.10.2019 г.

Мария Петрова Спасова

**********

№ 103 / 15.10.2019 г.

Антоанета Славова Пенова

**********

№ 104 / 15.10.2019 г.

РАИФ СЕЙДАХМЕД РЕДЖЕБ

**********

№ 105 / 15.10.2019 г.

ДИМКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

**********

№ 106 / 15.10.2019 г.

Венета Савова Карапанова

**********

№ 107 / 15.10.2019 г.

Найден Иванов Димитров

**********

№ 108 / 15.10.2019 г.

Огнян Маринов Велев

**********

№ 109 / 15.10.2019 г.

Григор Михайлов Галатов

**********

№ 110 / 15.10.2019 г.

Филип Георгиев Филипов

**********

№ 111 / 15.10.2019 г.

Тодор Николов Бързински

**********

№ 112 / 15.10.2019 г.

Йорданка Василева Фортева

**********

№ 113 / 15.10.2019 г.

Юлия Василева Вутова

**********

№ 114 / 15.10.2019 г.

Соня Иванова Овнарова

**********

№ 115 / 15.10.2019 г.

Владимир Владимиров Апостолов

**********

№ 116 / 15.10.2019 г.

Радослав Цветанов Барболов

**********

№ 117 / 15.10.2019 г.

Пенка Димитрова Найденова

**********

№ 118 / 15.10.2019 г.

Ася Димитрова Найденова

**********

№ 119 / 15.10.2019 г.

РАДОСЛАВ ИВАНОВ НИКОЛОВ

**********

№ 120 / 15.10.2019 г.

ИВАН Стайков ДИМИТРОВ

**********

№ 121 / 15.10.2019 г.

Вяра Христова Николова

**********

№ 122 / 15.10.2019 г.

Борислав Здравков Маргаритов

**********

№ 123 / 15.10.2019 г.

Каролина Севдалинова Димитрова

**********

№ 124 / 15.10.2019 г.

Петър Валентинов Гозманов

**********

№ 125 / 15.10.2019 г.

Веселина Костова Димитрова

**********

№ 126 / 15.10.2019 г.

Костадин Иванов Гайдаджиев

**********

№ 127 / 15.10.2019 г.

Лалка Мирчева Бояджиева

**********

№ 128 / 15.10.2019 г.

Захари Рашков Асенов

**********

№ 129 / 15.10.2019 г.

Зора Веселинова Маргаритова

**********

№ 130 / 15.10.2019 г.

Станимир Тошков Боевски

**********

№ 131 / 15.10.2019 г.

Надежда Живкова Митева

**********

№ 132 / 15.10.2019 г.

Васил Руменов Милев

**********

№ 133 / 15.10.2019 г.

Гошо Лилянов Бъчваров

**********

№ 134 / 15.10.2019 г.

Жанета Илкова Асенова

**********

№ 135 / 15.10.2019 г.

Валентин Александров Ганчев

**********

№ 136 / 15.10.2019 г.

Величко Тодоров Величков

**********

№ 137 / 15.10.2019 г.

ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МЕРКОВА-КОСТАДИНОВА

**********

№ 138 / 15.10.2019 г.

ФИЛИП ЯНЕВ ГРИГОРОВ

**********

№ 139 / 15.10.2019 г.

Ангел Стоилов Атанасов

**********

№ 140 / 15.10.2019 г.

Пенка Вълчева Карамилева

**********

№ 141 / 15.10.2019 г.

Георги Димитров Алексиев

**********

№ 142 / 15.10.2019 г.

Антон Димитров Балъмов

**********

№ 143 / 15.10.2019 г.

Иван Василев Василев

**********

№ 144 / 15.10.2019 г.

Теодора Недкова Чанева

**********

№ 145 / 15.10.2019 г.

Даниела Иванова Величкова

**********

№ 146 / 15.10.2019 г.

ЦВЕТАН ЛОЗЕВ ЛОЗЕВ

**********

№ 147 / 15.10.2019 г.

Станислав Драгомиров Божилов

**********

№ 148 / 15.10.2019 г.

СТОЯНКА НИКОЛОВА ИВАНОВА

**********

№ 149 / 15.10.2019 г.

Иван Атанасов Ангелов

**********

№ 150 / 15.10.2019 г.

ИЛИЯН ДИМИТРОВ ДАНЕВ

**********

№ 151 / 15.10.2019 г.

Георги Драгомиров Георгиев

**********

№ 152 / 15.10.2019 г.

Недялко Филипов Терзиев

**********

№ 153 / 15.10.2019 г.

Недялка Стоева Костова

**********

№ 154 / 15.10.2019 г.

Момчил Димитров Трифонов

**********

№ 155 / 15.10.2019 г.

Мария Тодорова Караминчева

**********

№ 156 / 15.10.2019 г.

Димитър Иванов Евтимов

**********

№ 157 / 15.10.2019 г.

Стоянка Стоянова Дангова

**********

№ 158 / 15.10.2019 г.

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

**********

№ 159 / 15.10.2019 г.

ЛЮБЕН МЛАДЕНОВ БРЪНЗАЛОВ

**********

№ 160 / 15.10.2019 г.

Николай Владиславов Юнаков

**********

№ 161 / 15.10.2019 г.

Найден Митков Салтъков

**********

№ 162 / 15.10.2019 г.

Боян Борисов Сивинов

**********

№ 163 / 15.10.2019 г.

Петкана Петрова Даракчиева

**********

№ 164 / 15.10.2019 г.

Антония Ивова Русева

**********

№ 165 / 15.10.2019 г.

Ивайло Николов Иванов

**********

№ 166 / 15.10.2019 г.

Людмил Константинов Люцканов

**********

№ 167 / 15.10.2019 г.

Пенка Донева Дончева

**********

№ 168 / 15.10.2019 г.

Марияна Добрева Димитрова

**********

№ 169 / 15.10.2019 г.

Величка Николова Славова

**********

№ 170 / 15.10.2019 г.

Христо Ангелов Дафков

**********

№ 171 / 15.10.2019 г.

Надежда Костадинова Боринарска

**********

№ 172 / 15.10.2019 г.

Цветан Иванов Белчев

**********

№ 173 / 15.10.2019 г.

Йорданка Тодорова Николова

**********

№ 174 / 15.10.2019 г.

Христина Николаева Кънчева

**********

№ 175 / 15.10.2019 г.

Пенка Стоянова Николова

**********

№ 176 / 15.10.2019 г.

Минка Миткова Кирева

**********

№ 177 / 15.10.2019 г.

Весела Иванова Гюзелева

**********

№ 178 / 15.10.2019 г.

Мария Христова Динева

**********

№ 179 / 15.10.2019 г.

Коста Петров Динев

**********

№ 180 / 15.10.2019 г.

Величка Тодорова Илиева

**********

№ 181 / 15.10.2019 г.

Антоний Велинов Карафезиев

**********

№ 182 / 15.10.2019 г.

Соня Илиева Илиева

**********

№ 183 / 15.10.2019 г.

Мария Тодорова Галибарска

**********

№ 184 / 15.10.2019 г.

Иванка Матеева Томова

**********

№ 185 / 15.10.2019 г.

Величка Димитрова Янкова

**********

№ 186 / 15.10.2019 г.

Радка Ангелова Запрева

**********

№ 187 / 15.10.2019 г.

Петър Янков Запрев

**********

№ 188 / 15.10.2019 г.

Валерий Здравков Дочев

**********

№ 189 / 15.10.2019 г.

Софка Радева Дочева

**********

№ 190 / 15.10.2019 г.

Антон Светлинов Димитров

**********

№ 191 / 15.10.2019 г.

Стелиана Марианова Андреева

**********

№ 192 / 15.10.2019 г.

Даниела Димитрова Гатева

**********

№ 193 / 15.10.2019 г.

Стефка Бойкова Гешева

**********

№ 194 / 15.10.2019 г.

Николета Валентинова Найденова

**********

№ 195 / 15.10.2019 г.

Ивелина Христова Семова

**********

№ 196 / 15.10.2019 г.

Милен Кирчев Николов

**********

№ 197 / 15.10.2019 г.

Катя Димитрова Каранова

**********

№ 198 / 15.10.2019 г.

Теодора Атанасова Витанова

**********

№ 199 / 15.10.2019 г.

Йоана Костадинова Ганчева

**********

№ 200 / 15.10.2019 г.

Никола Дончев Николов

**********

№ 201 / 15.10.2019 г.

Атанас Генчев Генчев

**********

№ 202 / 15.10.2019 г.

Ирина Иванова Маринова

**********

№ 203 / 15.10.2019 г.

Анжела Красимирова Стефанова

**********

№ 204 / 15.10.2019 г.

Йорданка Йонкова Бързева

**********

№ 205 / 15.10.2019 г.

Елена Запрянова Бързева

**********

№ 206 / 15.10.2019 г.

Анка Асенова Христева

**********

№ 207 / 15.10.2019 г.

Цветелина Костадинова Христева

**********

№ 208 / 15.10.2019 г.

Петя Иванова Цанкова

**********

№ 209 / 15.10.2019 г.

ЯНА ВЕЛИКОВА КЕРАНОВА

**********

№ 210 / 15.10.2019 г.

СОФКА ЛЮБЕНОВА ТАЛАХЧИЕВА

**********

№ 211 / 15.10.2019 г.

ВЕНЦИСЛАВА ТОШКОВА ЕЛМАЗОВА

**********

№ 212 / 15.10.2019 г.

Надя Александрова Илиева

**********

№ 213 / 15.10.2019 г.

Атанаска Петрова Чончорова

**********

№ 214 / 15.10.2019 г.

Иванка Калчева Методиева

**********

№ 215 / 15.10.2019 г.

Гинка Колева Челибакова

**********

№ 216 / 15.10.2019 г.

Христо Деянов Генчев

**********

№ 217 / 15.10.2019 г.

Гита Стоилова Дерузова

**********

№ 218 / 15.10.2019 г.

Кирил Димитров Андонов

**********

№ 219 / 15.10.2019 г.

Соня Димитрова Киркова

**********

№ 220 / 15.10.2019 г.

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПРОТОПОПОВ

**********

№ 221 / 15.10.2019 г.

Антон Лилков Шотаров

**********

№ 222 / 15.10.2019 г.

ХРИСТИНА ТОШКОВА ЛАЛОВА

**********

№ 223 / 15.10.2019 г.

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ

**********

№ 224 / 15.10.2019 г.

Жени Георгиева Георгиева

**********

№ 225 / 15.10.2019 г.

Славка Христева Янкулова

**********

№ 226 / 15.10.2019 г.

ЗОРНИЦА АТАНАСОВА ЗАПРЯНОВА

**********

№ 227 / 15.10.2019 г.

Ана Георгиева Лазарова

**********

№ 228 / 15.10.2019 г.

Калин Димитров Бончев

**********

№ 229 / 15.10.2019 г.

Иванка Тодорова Тодорова

**********

№ 230 / 15.10.2019 г.

Васил Георгиев Ковачев

**********

№ 231 / 15.10.2019 г.

СТЕФКА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

**********

№ 232 / 15.10.2019 г.

МАРИЕТА МИЛЧЕВА КАРАИВАНОВА

**********

№ 233 / 15.10.2019 г.

ДАРИНА КОЕВА КРЪСТЕВА

**********

№ 234 / 15.10.2019 г.

ВЕСКО ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

**********

№ 235 / 15.10.2019 г.

ИЛИЯНА НИКОЛОВА БЕНИНА

**********

№ 236 / 15.10.2019 г.

Радка Маринова Драганова

**********

№ 237 / 15.10.2019 г.

Елена Николова Маринова

**********

№ 238 / 15.10.2019 г.

ИВАН ВЛАДИМИРОВ ДУЕВСКИ

**********

№ 239 / 15.10.2019 г.

Анета Николова Радина-Буцева

**********

№ 240 / 15.10.2019 г.

Йорданка Стоева Караджова

**********

№ 241 / 15.10.2019 г.

КАЛИН ХРИСТОВ КУМАНОВАЛИ

**********

№ 242 / 15.10.2019 г.

Стефан Петров Кауков

**********

№ 243 / 15.10.2019 г.

ПЕШО ПАВЛОВ КАКАРСКИ

**********

№ 244 / 15.10.2019 г.

Соня Темелкова Кузева

**********

№ 245 / 15.10.2019 г.

ГЕОРГИ НИКОЛОВ БУХОВ

**********

№ 246 / 15.10.2019 г.

СТАНИСЛАВ КРЪСТЕВ ТОДОРОВ

**********

№ 247 / 15.10.2019 г.

Радка Иванова Манолова- Атанасова

**********

№ 248 / 15.10.2019 г.

ТАТЯНА ПЕТКОВА ДАЧЕВА

**********

№ 249 / 15.10.2019 г.

ТОДОР ДЕЛЧЕВ АТАНАСОВ

**********

№ 250 / 15.10.2019 г.

Ина Йорданова Пондева

**********

№ 251 / 15.10.2019 г.

КРАСИМИР ХРИСТОСОВ ЙОРДАНОВ

**********

№ 252 / 15.10.2019 г.

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ АРНАУДОВ

**********

№ 253 / 15.10.2019 г.

МАРИЯН ЦВЕТАНОВ ДОТКИН

**********

№ 254 / 15.10.2019 г.

ЕМАНУИЛ НИКОЛАЕВ АМБАРЕВ

**********

№ 255 / 15.10.2019 г.

НИКОЛАЙ ЕМАНУИЛОВ АМБАРЕВ

**********

№ 256 / 15.10.2019 г.

АТАНАС ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

**********

№ 257 / 15.10.2019 г.

Невена Илиева Генова

**********

№ 258 / 15.10.2019 г.

Йовка Иванова Чапкънска

**********

№ 259 / 15.10.2019 г.

ТАКУХИ БОХОС ГЮЛЯН

**********

№ 260 / 15.10.2019 г.

Галина Димитрова Куткурова

**********

№ 261 / 15.10.2019 г.

ЙОВКА Василева ЯНАКИЕВА

**********

№ 262 / 15.10.2019 г.

ЛЮБОМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕНЧЕВ

**********

№ 263 / 15.10.2019 г.

КРАСИМИР НИКОЛОВ СТАНЕВ

**********

№ 264 / 15.10.2019 г.

Павлина Николова Стойнова

**********

№ 265 / 15.10.2019 г.

Арман Манук Дайджанян

**********

№ 266 / 15.10.2019 г.

Александър Владимиров Димитров

**********

№ 267 / 15.10.2019 г.

Валентин Николаев Хаджийски

**********

№ 268 / 15.10.2019 г.

Светлана Бонова Бонова

**********

№ 269 / 15.10.2019 г.

Дора Минаева Иванова

**********

№ 270 / 15.10.2019 г.

Иван Митев Иванов

**********

№ 271 / 15.10.2019 г.

Емилия Ваклинова Хаджийска

**********

№ 272 / 15.10.2019 г.

Стела Цонева Божинова

**********

№ 273 / 15.10.2019 г.

Иван Вълчев Христов

**********

№ 274 / 15.10.2019 г.

Стоян Йорданов Данаилов

**********

№ 275 / 15.10.2019 г.

Запрян Иванов Дерузов

**********

№ 276 / 15.10.2019 г.

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

**********

№ 277 / 15.10.2019 г.

Ваня Живкова Иванова

**********

№ 278 / 15.10.2019 г.

МАРИЙКА БОРИСОВА ИВАНОВА

**********

№ 279 / 15.10.2019 г.

Елена Стоянова Кърпарова

**********

№ 280 / 15.10.2019 г.

ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА ВАСИЛЕВА

**********

№ 281 / 15.10.2019 г.

Данита Ангелова Илийска

**********

№ 282 / 15.10.2019 г.

ПЕТЪР ДИМИТРОВ КОЙЧЕВ

**********

№ 283 / 15.10.2019 г.

КОСТАДИН ИВАНОВ ДЖИСОВ

**********

№ 284 / 15.10.2019 г.

Павлина Бисерова Лилова

**********

№ 285 / 15.10.2019 г.

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ МАРЕВ

**********

№ 286 / 15.10.2019 г.

СОНЯ ЙОРДАНОВА ГЪЛЪБОВА

**********

№ 287 / 15.10.2019 г.

Жана Георгиева Китипова

**********

№ 288 / 15.10.2019 г.

КИРИЛ ИЛИЕВ КИРЧЕВ

**********

№ 289 / 15.10.2019 г.

Мария Христова Гушева

**********

№ 290 / 15.10.2019 г.

Надя Стоева Димитрова

**********

№ 291 / 15.10.2019 г.

ПЕТЪР РУМЕНОВ ПЕТРУНОВ

**********

№ 292 / 15.10.2019 г.

Александър Митков Меликаров

**********

№ 293 / 15.10.2019 г.

ИВАН СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ

**********

№ 294 / 15.10.2019 г.

ВЕСЕЛИН ОМАР ОТМАН

**********

№ 295 / 15.10.2019 г.

СТЕФАН ЙОСИФОВ БАКАЛСКИ

**********

№ 296 / 15.10.2019 г.

Таня Иванова Гиздашка

**********

№ 297 / 15.10.2019 г.

Гавраил Весков Маджаров

**********

№ 298 / 15.10.2019 г.

Александър Веселинов Георгиев

**********

№ 299 / 15.10.2019 г.

Красимира Бончева Ангелова

**********

№ 300 / 15.10.2019 г.

Илко Георгиев Раев

**********

№ 301 / 15.10.2019 г.

Теодора Спасова Умурска

**********

№ 302 / 15.10.2019 г.

Михаил Григоров Михайлов

**********

№ 303 / 15.10.2019 г.

ГАЛЯ СТОЯНОВА ПАВЛОВА

**********

№ 304 / 15.10.2019 г.

Радка Дончева Рибарова

**********

№ 305 / 15.10.2019 г.

Максим Георгиев Велинов

**********

№ 306 / 15.10.2019 г.

РОЗИТА НИКОЛОВА РУПЧЕВА

**********

№ 307 / 15.10.2019 г.

ЕМИЛИЯ ЛЮБЕНОВА АТАНАСОВА

**********

№ 308 / 15.10.2019 г.

Лилия Кръстева Иванова

**********

№ 309 / 15.10.2019 г.

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ГАВРАИЛОВА

**********

№ 310 / 15.10.2019 г.

ВАНЯ СТОЯНОВА ЦАРЕВА

**********

№ 311 / 15.10.2019 г.

Христина Георгиева Христова

**********

№ 312 / 15.10.2019 г.

СТАЙКО ДОНЧЕВ ДОНЧЕВ

**********

№ 313 / 15.10.2019 г.

Атанас Николов Гургов

**********

№ 314 / 15.10.2019 г.

Недялка Петрова Коева

**********

№ 315 / 15.10.2019 г.

Даниел Добромиров Кардашлиев

**********

№ 316 / 15.10.2019 г.

ВАНЯ НЕДЕЛЧЕВА ХАРБАЛИЕВА

**********

№ 317 / 15.10.2019 г.

Станка Стоилова Кънчева

**********

№ 318 / 15.10.2019 г.

Ардаш Оник Мелконян

**********

№ 319 / 15.10.2019 г.

ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТКОВА

**********

№ 320 / 15.10.2019 г.

НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

**********

№ 321 / 15.10.2019 г.

Лили Костадинова Илчева

**********

№ 322 / 15.10.2019 г.

Петя Емилова Дачева

**********

№ 323 / 15.10.2019 г.

ТЕНЬО МИТКОВ ТЕНЕВ

**********

№ 324 / 15.10.2019 г.

ДАНИЕЛА ИВАНОВА ЦЪРОВА

**********

№ 325 / 15.10.2019 г.

Румен Йорданов Зефов

**********

№ 326 / 15.10.2019 г.

ВАСИЛ СТОЯНОВ РАДИН

**********

№ 327 / 15.10.2019 г.

Милко Карамфилов Лилов

**********

№ 328 / 15.10.2019 г.

ЕЛЕНА ПЕТРОВА ИВАНОВА

**********

№ 329 / 15.10.2019 г.

Мария Ангелова Велчева

**********

№ 330 / 15.10.2019 г.

ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВ ПЪРВАНОВСКИ

**********

№ 331 / 15.10.2019 г.

Нина Калчева Николова

**********

№ 332 / 15.10.2019 г.

ДАНИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ТОДОРОВА

**********

№ 333 / 15.10.2019 г.

Калоян Янков Данев

**********

№ 334 / 15.10.2019 г.

Виктория Михайлова Тошева

**********

№ 335 / 15.10.2019 г.

ХРИСТО НЕДЯЛКОВ МЕЛЕВ

**********

№ 336 / 15.10.2019 г.

Илиана Василева Милкова-Томова

**********

№ 337 / 15.10.2019 г.

Вяра Александрова Данева

**********

№ 338 / 15.10.2019 г.

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ

**********

№ 339 / 15.10.2019 г.

Венцеслава Константинова Миладинова

**********

№ 340 / 15.10.2019 г.

Николина Атанасова Цакова

**********

№ 341 / 15.10.2019 г.

Нина Дончева Дончева

**********

№ 342 / 15.10.2019 г.

НИКОЛИНА ДИМОВА НИХТЯНОВА

**********

№ 343 / 15.10.2019 г.

НАТАЛИЯ ПЕПОВА МАДЖАРОВА

**********

№ 344 / 15.10.2019 г.

Евгения Костадинова Вълчинова

**********

№ 345 / 15.10.2019 г.

МАРТИН ВАЛЕНТИНОВ ФИЛИПОВ

**********

№ 346 / 15.10.2019 г.

Запрян Николов Андонов

**********

№ 347 / 15.10.2019 г.

Мишел - Иван Христов Христев

**********

№ 348 / 15.10.2019 г.

Александър Анестиев Тимчев

**********

№ 349 / 15.10.2019 г.

Султана Александрова Кръстева

**********

№ 350 / 15.10.2019 г.

ДОНКА ИЛИЕВА ИВАНОВА

**********

№ 351 / 15.10.2019 г.

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЛУКОВА

**********

№ 352 / 15.10.2019 г.

ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНИЕВА ВУЛЕВА

**********

№ 353 / 15.10.2019 г.

КИРИЛ БОРИСОВ БЛАЧЕВ

**********

№ 354 / 15.10.2019 г.

Иванка Тодорова Стоянова

**********

№ 355 / 15.10.2019 г.

Пенчо Димов Стоянов

**********

№ 356 / 15.10.2019 г.

ГЕОРГИ МАРИНОВ МИЛУШЕВ

**********

№ 357 / 15.10.2019 г.

Елена Иванова Бърдукова

**********

№ 358 / 15.10.2019 г.

ПАВЛИНКА ПЕТРОВА ЛАЗАРОВА

**********

№ 359 / 15.10.2019 г.

Светлана Дианова Димитрова

**********

№ 360 / 15.10.2019 г.

ВАСИЛ РУМЕНОВ СПАСОВ

**********

№ 361 / 15.10.2019 г.

НИКОЛАЙ САВОВ ЛЕКОВ

**********

№ 362 / 15.10.2019 г.

Димитър Благоев Иванов

**********

№ 363 / 15.10.2019 г.

МАРИАНА БОЙКОВА ЙЪЛМАЗ

**********

№ 364 / 15.10.2019 г.

ВАНЯ ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

**********

№ 365 / 15.10.2019 г.

ДИМИТЪР АНТОНИЕВ АТАНАСОВ

**********

№ 366 / 15.10.2019 г.

ВЕСЕЛЕНА ДИМИТРОВА СЕРАФИМОВА

**********

№ 367 / 15.10.2019 г.

Здравка Димитрова Мутафчиева

**********

№ 368 / 15.10.2019 г.

Борис Иванов Мутафчиев

**********

№ 369 / 15.10.2019 г.

Андреана Пенева Палазова

**********

№ 370 / 15.10.2019 г.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАЙДЕВ

**********

№ 371 / 15.10.2019 г.

Елена Пейчева Панайотова

**********

№ 372 / 15.10.2019 г.

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА МАНОВА

**********

№ 373 / 15.10.2019 г.

ВЕСЕЛИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

**********

№ 374 / 15.10.2019 г.

ПЛАМЕНА ЛЮБОМИРОВА ЧОЧЕВА

**********

№ 375 / 15.10.2019 г.

НАДЕЖДА МАРИЕВА НИКОЛОВА

**********

№ 376 / 15.10.2019 г.

ЛЮБКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

**********

№ 377 / 15.10.2019 г.

Даниел Антонов Танев

**********

№ 378 / 15.10.2019 г.

Иван Атанасов Бодурски

**********

№ 379 / 15.10.2019 г.

ФРАНСОАЗ ХАЧИК ЛАЗАРОВА

**********

№ 380 / 15.10.2019 г.

ЖАНА СЕВДАЛИНОВА САРИЕВА

**********

№ 381 / 15.10.2019 г.

ЕЛЕНА КРАСИМИРОВА ДЕРИБЕЕВА

**********

№ 382 / 15.10.2019 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ ПРИМОВ

**********

№ 383 / 15.10.2019 г.

ДИНКО ТАНЕВ ДИНЕВ

**********

№ 384 / 15.10.2019 г.

ПЛАМЕН ПЕТРОВ РАДЕВ

**********

№ 385 / 15.10.2019 г.

СТАНИМИРА НИКОЛОВА АРШИНКОВА

**********

№ 386 / 15.10.2019 г.

САРА САРКИС САРИЯН

**********

№ 387 / 15.10.2019 г.

Ивета Стоянова Иванова

**********

№ 388 / 15.10.2019 г.

Атанас Иванов Бодурски

**********

№ 389 / 15.10.2019 г.

Надежда Атанасова Бодурска

**********

№ 390 / 15.10.2019 г.

Маник Карекин Бояджиева

**********

№ 391 / 15.10.2019 г.

Атанаска Венциславова Толева

**********

№ 392 / 15.10.2019 г.

Емил Янков Янев

**********

№ 393 / 15.10.2019 г.

Стефка Димитрова Делева

**********

№ 394 / 15.10.2019 г.

Запрянка Танчева Чоплишка-Бон

**********

№ 395 / 15.10.2019 г.

ЗДРАВКО ПЕТКОВ ЗЛАТЕВ

**********

№ 396 / 15.10.2019 г.

СИЛВИЯ ТОДОРОВА ИВАНОВА

**********

№ 397 / 15.10.2019 г.

Павел Пенчев Петров

**********

№ 398 / 15.10.2019 г.

Божийка Кирилова Георгиева

**********

№ 399 / 15.10.2019 г.

Николинка Божидарова Стрезова

**********

№ 400 / 15.10.2019 г.

Недялка Братанова Братанова

**********

№ 401 / 15.10.2019 г.

Нели Василева Бусарова

**********

№ 402 / 15.10.2019 г.

Елена Неделчева  Кохчиева

**********

№ 403 / 15.10.2019 г.

Петя  Петрова Димитрова

**********

№ 404 / 15.10.2019 г.

Елена Йорданова Николова

**********

№ 405 / 15.10.2019 г.

АНТОНИН ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

**********

№ 406 / 15.10.2019 г.

Андон Атанасов Тосев

**********

№ 407 / 15.10.2019 г.

Енчо Иванов Иванов

**********

№ 408 / 15.10.2019 г.

АТАНАСКА ПЕТКОВА БЕСЛИМОВА

**********

№ 409 / 15.10.2019 г.

Атанас Атанасов Георгиев

**********

№ 410 / 15.10.2019 г.

РУСКО ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ

**********

№ 411 / 15.10.2019 г.

Георги Тодоров Мирчев

**********

№ 412 / 15.10.2019 г.

Силвия Георгиева Бръзкова

**********

№ 413 / 15.10.2019 г.

МАРГАРИТА МИЛКОВА ДИМИТРОВА

**********

№ 414 / 15.10.2019 г.

Велина Георгиева Джамурова

**********

№ 415 / 15.10.2019 г.

БОРИСЛАВ МИЛКОВ КУМАНОВ

**********

№ 416 / 15.10.2019 г.

Рангел Димитров Маринов

**********

№ 417 / 15.10.2019 г.

Борис Николов Филипов

**********

№ 418 / 15.10.2019 г.

КАТЯ СПАСОВА НЕДЕВСКА

**********

№ 419 / 15.10.2019 г.

РАШО ВЕЛЧЕВ КАЙРЯКОВ

**********

№ 420 / 15.10.2019 г.

Мария Владимирова Драганова

**********

№ 421 / 15.10.2019 г.

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИЧЕВ

**********

№ 422 / 15.10.2019 г.

ГАЛИН ГАНЕВ ГАНЧЕВ

**********

№ 423 / 15.10.2019 г.

Мария Неделчева Дойчева

**********

№ 424 / 15.10.2019 г.

Спас Вълков Дойчев

**********

№ 425 / 15.10.2019 г.

СТОЯНКА ДЕЧЕВА ИЛИЕВА

**********

№ 426 / 15.10.2019 г.

Здравко Димитров Джамуров

**********

№ 427 / 15.10.2019 г.

Дончо Михайлов Денев

**********

№ 428 / 15.10.2019 г.

Микаела Симон Джамджиян

**********

№ 429 / 15.10.2019 г.

Петрана Карамфилова Кръстева

**********

№ 430 / 15.10.2019 г.

МЕРИЛИН МИХАИЛОВА НЕВИНОВА

**********

№ 431 / 15.10.2019 г.

ТАНЯ СВЕТОЗАРОВА ЦАНКОВА

**********

№ 432 / 15.10.2019 г.

Павел ЛюбовПавлов

**********

№ 433 / 15.10.2019 г.

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА МАТАНОВА

**********

№ 434 / 15.10.2019 г.

Бисерка Веселинова Аврамова

**********

№ 435 / 15.10.2019 г.

АНА МИТКОВА ДИМИТРОВА

**********

№ 436 / 15.10.2019 г.

Петя Василева Василска

**********

№ 437 / 15.10.2019 г.

Мари Агоп Фурнаджиян

**********

№ 438 / 15.10.2019 г.

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТОДОРОВ

**********

№ 439 / 15.10.2019 г.

Снежана Миланова Миланова

**********

№ 440 / 15.10.2019 г.

СИЛВА ЛЕВОН ФЪРЪНДЖЯН

**********

№ 441 / 15.10.2019 г.

АЛБЕРТ ПЕНЕВ ПЕНЕВ

**********

№ 442 / 15.10.2019 г.

НИКОЛЕТ АЛБЕРТ ПЕНЕВА-ДАМБАРОВА

**********

№ 443 / 15.10.2019 г.

Даниела Георгиева Кафадарова

**********

№ 444 / 15.10.2019 г.

ИЛИНА АЛЕКСАНДРОВА ДЖАРОВА

**********

№ 445 / 15.10.2019 г.

Илиана Динкова Криворова

**********

№ 446 / 15.10.2019 г.

Мария Георгиева Николова

**********

№ 447 / 15.10.2019 г.

  

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 25.10.2019 в 16:23 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения