Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 139-МИ
Пловдив, 16.10.2019

ОТНОСНО: Утвърждаване на замени на членове в СИК от квотата на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ на територията на община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив е постъпило заявление с вх. № 116/15.10.2019г. от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ относно предложения за промени в състава на СИК в район „Централен“, район „Източен“, район „Западен“, район „Северен“, район „Южен“ и район „Тракия“.

Предложенията за замени в съставите на СИК на територията на община Пловдив са представени и подписани на хартиен носител, а така също са налични и на цифров такъв.

Предвид горното, както и на основание на чл. 87, ал.1, т.1 и т.5, във връзка с чл. 89, ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия в Община Пловдив, област Пловдив

РЕШИ:

1. УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото заявление с вх. № 116/15.10.2019г., както следва:

Централен

162201003

член

Константин Павлов Иванов

**********

Надежда Борисовна Ганева

**********

Централен

162201006

член

Ивайло Красимиров Мурджев

**********

Станислава Руменова Костова

**********

Централен

162201011

член

Атанас Филипов Сотиров

**********

Николай Вълчанов Вълчанов

**********

Централен

162201014

зам.-председ.

Владимир Стоянов Гаджев

**********

Стефан Атанасов Мандевски

**********

Централен

162201014

член

Румен Василев Василев

**********

Димитър Тодоров Паунов

**********

Централен

162201015

секретар

Димитър Бориславов Борисов

**********

Теодора Неделева Халачева

**********

Централен

162201020

зам.-председ.

Златка Атанасова Михайлова

**********

Елица Пламенова Сиракова

**********

Централен

162201022

зам.-председ.

Албена Паулинова Митова

**********

Христо Добрев Христов

**********

Централен

162201023

ЧЛЕН

Цветомира Борисова Димитрова

**********

Виктория Кеворк Кюлян

**********

Централен

162201024

зам.-председ.

Кирил Петков Бизеров

**********

Тодор Пеев Тодоров

**********

Централен

162201024

член

Николай Вълчанов Вълчанов

**********

Таня Генова Петрова

**********

Централен

162201038

зам.-председ.

Надежда Борисовна Ганева

**********

Калинка Иванова Райнова

**********

Централен

162201041

зам.-председ.

Пламен Димитров Стоилов

**********

Павел Иванов Щипков

**********

Централен

162201042

зам.-председ.

Станимир Ангелов Стойчев

**********

Даниела Недкова Тончева

**********

Централен

162201045

секретар

Мария Вутова Петрова

**********

Маргарита Стефанова Минчева

**********

Централен

162201046

председател

Атанаска Пенева Салджикова

**********

Антоанета Петрова Калчева

**********

Централен

162201054

член

Константин Михайлов Ковачев

**********

Красимира Кирилова Кирова

**********

Централен

162201058

председател

Венета Йорданова Георгиева

**********

Ивелина Стоянова Вранчева

**********

Централен

162201072

председател

Константин Танев Ганчев

**********

Йордан Стоянов Вранчев

**********

Централен

162201086

член

Иванка Кръстева Яначкова

**********

Кристиян Николаев Проданов

**********

Централен

162201087

зам.-председ.

Веска Николова Искрова

**********

Тодор Николов Тодоров

**********

Централен

162201087

член

Кристиян Николаев Проданов

**********

Ованес Харутюн Багдасарян

**********

Централен

162201089

зам.-председ.

Димитър Стоянов Димитров

**********

Люба Борисова Дачева

**********

Централен

162201098

член

Цветан Любенов Райчев

**********

Милен Цветков Сиромашки

**********

Централен

162201099

член

Милен Цветков Сиромашки

**********

Цветан Любенов Райчев

**********

Източен

162202002

член

Тодор Георгиев Майсторски

**********

Пенка Матеева Илиева

**********

Източен

162202025

председател

Стойна Дончева Селимова

**********

Гинка Иванова Видолова

**********

Източен

162202032

член

Верка Петрова Павлова

**********

Стоян Костадинов Радев

**********

Източен

162202035

член

Снежана Тодорова Кръстева

**********

Емин Сандов Карагьозов

**********

Източен

162202036

председател

Стоян Костадинов Радев

**********

Георги Павлов Павлов

**********

Източен

162202050

член

Елена Георгиева Стефанова

**********

Цветана Любомирова Джорова

**********

Западен

162203002

член

Шинка Петрова Алексиева

**********

Малинка Маринова Златкова

**********

Западен

162203004

член

Малинка Маринова Златкова

**********

Мария Райчева Граматикова

**********

Западен

162203004

член

Марийка Николова Горанова

**********

Лозана Ангелова Талева

**********

Западен

162203005

член

Лозана Ангелова Талева

**********

Марийка Николова Горанова

**********

Западен

162203032

зам.-председ.

Таня Манолова Сакалийска

**********

Йосиф Филипов Димитров

**********

Западен

162203034

член

Гинка Димитрова Талева

**********

Райна Христова Тонева

**********

Западен

162203035

член

Райна Христова Тонева

**********

Райна Николаева Въргулева

**********

Западен

162203037

член

Здравка Георгиева Георгиева

**********

Таня Манолова Сакалийска

**********

Западен

162203040

секретар

Юлия Николова Илиева

**********

Верка Георгиева Проданова

**********

Западен

162203040

член

Стоил Димитров Пращаков

**********

Дафинка Ганчева Шаламанова

**********

Западен

162203044

член

Ангел Георгиев Георгиев

**********

Надя Павлова Андонова

**********

Западен

162203045

секретар

Гергана Златкова Русенова

**********

Иванка Димитрова Балабурова

**********

Западен

162203045

член

Иванка Димитрова Балабурова

**********

Ганка Стефанова Петрова

**********

Северен

162204005

член

Елена Димитрова Георгиева

**********

Цветелина Николаева Маева - Латева

**********

Северен

162204013

зам.-председ.

Таня Атанасова Ангелова

**********

Виолета Тодорова Трифонова

**********

Северен

162204025

член

Райна Николова Въргулева

**********

Живко Лазаров Милков

**********

Северен

162204029

член

Живко Лазаров Милчев

**********

Марийка Николова Стефанова

**********

Северен

162204031

секретар

Дафинка Минчева Енчева

**********

Даниела Димитрова Стоянова

**********

Северен

162204032

член

Николай Николов Панов

**********

Рени Банкова Кръстева

**********

Северен

162204034

председател

Васил Александров Граматиков

**********

Катя Иванова Попова

**********

Северен

162204035

председател

Диляна Вълчева Казийска

**********

Анета Петрова Стамова

**********

Северен

162204035

член

Несрин Салиф Мюмюн

**********

Таня Атанасова Ангелова

**********

Северен

162204037

секретар

Атанас Ангелов Мирев

**********

Росица Димитрова Станева

**********

Северен

162204037

член

Пенка Георгиева Кръстева

**********

Димитрина Благоева Вълчанова

**********

Северен

162204039

зам.-председ.

Росица Димитрова Станева

**********

Атанас Ангелов Мирев

**********

Северен

162204040

член

Маргарита Георгиева Станева

**********

Стойка Спасова Колева

**********

Северен

162204041

секретар

Диана Илиева Сандева

**********

Венцеслава Тодорова Гаджалова

**********

Северен

162204041

член

Милена Недялкова Ковачева

**********

Мария Василева Андонова

**********

Северен

162204042

член

Атанаска Борисова Дойчинова

**********

Мария Иванова Неделчева

**********

Северен

162204044

секретар

Емил Данчев Данчев

**********

Светла Николова Дойнова

**********

Северен

162204044

член

Мария Ангелова Манджукова

**********

Васка Тодорова Коджабашева

**********

Северен

162204045

зам. председател

Биляна Емануилова Попова

**********

Желязка Димитрова Енчева

**********

Северен

162204045

член

Желязка Димитрова Енчева

**********

Васил Георгиев Борисов

**********

Северен

162204046

председател

Венцислав Николов Дечев

**********

Емил Данчев Данчев

**********

Северен

162204046

член

Цветелина Благодатова Чараксъзова

**********

Биляна Емануилова Попова

**********

Северен

162204046

член

Звездомир Зоев Кузманов

**********

Тинка Стойчева Илиева - Първанова

**********

Северен

162204048

секретар

Пенка Иванова Филипова

**********

Величка Иванова Винклер

**********

Северен

162204048

член

Валя Илиева Гълева

**********

Цветомила Рангелова Попова

**********

Северен

162204049

член

Димка Танева Попова

**********

Мария Стоилова Илиева

**********

Северен

162204050

председател

Светла Николова Дойнова

**********

Пенка Иванова Филипова

**********

Северен

162204051

член

Величка Иванова Винклер

**********

Димка Танева Попова

**********

Северен

162204055

член

Костадин Димитров Копралев

**********

Пламен Светославов Пенчев

**********

Северен

162204056

член

Цветозар Станиславов Христев

**********

Райна Кръстева Кисьова

**********

Северен

162204058

член

Стилиян Димитров Димитров

**********

Петър Кръстев Величков

**********

Северен

162204059

секретар

Нонка Димитрова Тимова

**********

Даниела Христова Назлева - Манолова

**********

Северен

162204059

член

Даниела Христова Назлева - Манолова

**********

Светлана Славчева Гачева

**********

Северен

162204060

зам.-председ.

Гергана Николова Гарелова

**********

Габриела Асенова Райнова

**********

Северен

162204060

член

Надежда Петрова Мошонова

**********

Мария Анева Василева

**********

Северен

162204062

зам.-председ.

Димитрина Иванова Тачева

**********

Запрянка Ангелова Тотева

**********

Северен

162204062

член

Ивана Колева Байлова

**********

Генчо Славчов Генов

**********

Северен

162204063

председател

Милена Димитрова Андонова

**********

Павел Стоянов Джуров

**********

Северен

162204063

член

Снежана Иванова Тонева

**********

Славка Ангелова Михайлова

**********

Северен

162204064

зам.-председ.

Светлана Бонова Бонова

**********

Христина Иванова Стоева

**********

Северен

162204064

член

Екатерина Ангелова Микерева

**********

Величка Тенева Митева

**********

Северен

162204064

член

Красимира Йорданова Джурова

**********

Димитър Кръстев Кръстев

**********

Северен

162204065

член

Юлия Любомирова Петкова

**********

Мария Емилова Делчева

**********

Северен

162204069

член

Денка Тодорова Милева

**********

Светлозара Лукова Ерева

**********

Северен

162204071

член

Велислава Николаева Гайдаджиева

**********

Славейка Лозева Генчева

**********

Северен

162204072

секретар

Николета Ангелова Димитрова

**********

Сиса Добрева Михалева

**********

Северен

162204072

член

Васил Георгиев Борисов

**********

Теменужка Невенова Илиева

**********

Северен

162204072

член

Станка Гочева Радева

**********

Васка Христева Попова

**********

Северен

162204073

секретар

Павел Стоянов Джуров

**********

Надежда Петрова Мошонова

**********

Северен

162204073

член

Любов Петровна Вълкова

**********

Изабела Цветкова Стойнова

**********

Северен

162204073

член

Мирослав Христофоров Тинков

**********

Весела Манолова Грибачева

**********

Южен

162205007

член

Даниел Пеев Пеев

**********

Боянка Здравкова Портева

**********

Южен

162205038

председател

Радослава Веселинова Димитрова

**********

Паула Панайотова Димова

**********

Южен

162205045

зам.-председ.

Димитър Георгиев Граматиков

**********

Теодора Веселинова Аргирова

**********

Южен

162205062

член

Антон Георгиев Антонов

**********

Илиана Христова Шукерова

**********

Тракия

162206005

член

Йорданка Георгиева Атанасова

**********

Минка Ралева Германова

**********

Тракия

162206008

член

Мария Ангелова Славова

**********

Ангел Огнянов Мичев

**********

Тракия

162206010

член

Недка Георгиева Колева

**********

Атанаска Генова Михайлова

**********

Тракия

162206011

член

Габриела Марианова Рашева

**********

Ваня Неделчева Денева

**********

Тракия

162206012

секретар

Иван Ангелов Митков

**********

Йордан Атанасов Назлъмов

**********

Тракия

162206013

член

Делян Цветков Златанов

**********

Генчо Ильов Ильов

**********

Тракия

162206018

член

Йоана Иванова Велкова

**********

Николай Спасов Спасов

**********

Тракия

162206043

зам.-председ.

Нелина Иванова Караиванова

**********

Запрянка Симеонова Дименова

**********

Тракия

162206056

секретар

Мария Ганчева Рачева

**********

Христо Милков Узунов

**********

Тракия

162206058

член

Стоил Петков Шумански

**********

Александра Мирославова Караделева

**********

Тракия

162206060

член

Иван Георгиев Мутовски

**********

Мария Ганчева Рачева

**********

Тракия

162206061

зам.-председ.

Станимир Андреев Тончев

**********

Маргарит Бисеров Мазев

**********

Тракия

162206064

секретар

Вельо Дончев Дончев

**********

Теодора Христова Ангелова

**********

Тракия

162206064

член

Даймян Спасов Бресковски

**********

Румяна Ставрева Пенчева

**********

Тракия

162206066

секретар

Мария Петкова Митева

**********

Боян Ангелов Ангелов

**********

Тракия

162206068

зам.-председ.

Анелия Ангелова Моралиева

**********

Николина Димитрова Ангелова

**********

Тракия

162206070

член

Иван Михайлов Иванов

**********

Стойка Тодорова Нейкова

**********

Тракия

162206072

председател

Румяна Ставрева Пенчева

**********

Невен Бисеров Мазев

**********

Тракия

162206073

секретар

Чавдар Илиев Косев

**********

Марияна Ганчева Шопова

**********

 

2. УТВЪРЖДАВА предложените от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ замени в състави на СИК, съгласно постъпилото заявление с вх. № 120/16.10.2019г., както следва:

Западен

162203009

секретар

Димитър Васков Фиданов

**********

Ганка Сталева Петева

**********

Западен

162203010

член

Величка Николова Славова

**********

Димитрия Статева Паскалева

**********

Западен

162203011

член

Димитрия Статева Паскалева

**********

Димитър Васков Фиданов

**********

Западен

162203045

секретар

Иванка Димитрова Балабурова

**********

Валентина Христова Хинковска-Челева

**********

Южен

162205016

зам.-председ.

Иван Кунчев Янев

**********

Кирилка Господинова Димитрова

**********

Южен

162205082

член

Гергана Стоянова Тименова

**********

Благой Тодоров Колешев

**********

Южен

162205086

член

Мая Иванова  Иванова

**********

Асен Асенов Петров

**********

3. Издадените удостоверения на заменените членове на СИК се анулират.

4. ИЗДАВА удостоверения на новоназначените членове на СИК.

5. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на своите функции са длъжностни лица по смисъла на чл. 93, т. 1 от Наказателния кодекс.

6. Указва на членовете на СИК, че при изпълнение на функциите си не могат да носят отличителни знаци на партии, коалиции от партии и инициативни комитети, както и да провеждат предизборна агитация.

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 16.10.2019 в 19:35 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 288-МИ / 21.10.2020

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избран общински съветници, поради подадено заявления от кандидата и обявяване за избран, следващият от листата.

 • № 287-МИ / 14.11.2019

  относно: Прекратяване на правомощията и заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

 • № 286-МИ / 07.11.2019

  относно: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

всички решения