ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Стоян Калев Иванов1/21.10.2015
Снежана Георгиева Димитрова2/21.10.2015
Галина Георгиева Бeтева3/21.10.2015
Стефка Станчева Георгиева4/21.10.2015
Янка Иванова Георгиева5/21.10.2015
Димитър Иванов Димитров6/21.10.2015
Деян Николаев Рашев7/21.10.2015
Еленка Атанасова Димитрова8/21.10.2015
Евгения Желева Тодорова9/21.10.2015
Китка Ангелова Костадинова10/21.10.2015
Денчо Ганев Христев11/21.10.2015
Тони Станчева Мукарева12/21.10.2015
Живка Димитрова Филипова13/21.10.2015
Гергана Тодорова Колева14/21.10.2015
Запрян Димитров Илиев15/21.10.2015
Костадин Ангелов Иванов16/21.10.2015
Зорка Валериева Матеева17/21.10.2015
Матей Иванов Матеев18/21.10.2015
Иван Благовестов Вълев19/21.10.2015
Пенка Добрева Вълчева20/21.10.2015
Райчо Асенов Рангелов21/21.10.2015
Десислава Тодорова Шошинска22/21.10.2015
Антоанета Иванова Тилева23/21.10.2015
Атанаска Боянова Славчева24/21.10.2015
Величка Запрянова Петкова25/21.10.2015
Антония Ванева Симеонова26/21.10.2015
Невена Росенова Каназирска27/21.10.2015
Виргиния Господинова Димитрова28/21.10.2015
Иванка Асенова Груйчева29/21.10.2015
Атанас Александров Христев30/21.10.2015
Димка Пенева Денчева31/21.10.2015
Емил Богданов Велков32/21.10.2015
Маргарита Димитрова Илиева33/21.10.2015
Любен Асенов Илиев34/21.10.2015
Нейчо Тодоров Вълков35/21.10.2015
Паунка Атанасова Диева36/21.10.2015
Марина Виолетова Савова37/21.10.2015
Силвия Василева Димитрова38/21.10.2015
Росица Иванова Зайчева39/21.10.2015
Валери Атанасов Даскалов40/21.10.2015
София Ангелова Калудина41/21.10.2015
Красимира Христова Торнева42/21.10.2015
Георги Атанасов Димитров43/21.10.2015
Кръстю Петров Иванчев44/21.10.2015
Даниела Великова Динева45/21.10.2015
Цветелина Атанасова Терзиева46/21.10.2015
Доряна Николова Велева47/21.10.2015
Бонка Христова Радославова-Начева48/21.10.2015
Петя Валентинова Калудина49/21.10.2015
Надежда Григорова Калоферова50/21.10.2015
Георги Димитров Атанасов51/21.10.2015
Лена Димитрова Атанасова52/21.10.2015
Димитър Георгиев Атанасов53/21.10.2015
Татяна Георгиева Рашкова54/21.10.2015
Красимира Господинова Рангелова55/21.10.2015
Пенка Алонцова Божкова56/21.10.2015
Михаил Христов Ганчев57/21.10.2015
Живка Костадинова Мингова58/21.10.2015
Марияна Василева Григорова59/21.10.2015
Таня Петрова Добревска60/21.10.2015
Красимира Запрянова Костадинова61/21.10.2015
Ганка Георгиева Атанасова62/21.10.2015
Сашо Иванов Христов63/21.10.2015
Петя Георгиева Бедачева64/21.10.2015
Борис Спасов Борисов65/21.10.2015
Елена Йосифова Пенишева66/21.10.2015
Боряна Михайлова Ганчева67/21.10.2015
Димитър Ненков Шопов68/21.10.2015
Ванка Добрева Вътева69/21.10.2015
Василка Иванова Димитрова70/21.10.2015
Даниела Петрова Петрова71/21.10.2015
Атанас Стоянов Найденов72/21.10.2015
Милка Чавдарова Найденова73/21.10.2015
Атанас Тихомиров Арабов74/21.10.2015
Атанаска Димитрова Андреева75/21.10.2015
Видка Райкова Станкова76/21.10.2015
Гено Томчев Вълков77/21.10.2015
Георги Пенев Баримов78/21.10.2015
Гюрсел Алиев Ереджебов79/21.10.2015
Димитър Иванов Тошев80/21.10.2015
Ивайло Владимиров Дрънков81/21.10.2015
Иван Борисов Матев82/21.10.2015
Милица Йорданова Трендафилова83/21.10.2015
Петя Йорданова Янева84/21.10.2015
Росица Ламбова Чипилска85/21.10.2015
Тодор Грозев Генев86/21.10.2015
Тодор Николов Бързински87/21.10.2015
Томчо Тодоров Вълков88/21.10.2015
Илия Стоичков Стоичков89/21.10.2015
Калина Русева Христева90/21.10.2015
Велко Димитров Маринов91/21.10.2015
Тодор Христов Тодоров92/21.10.2015
Марийка Дончева Болашикова93/21.10.2015
Николина Димова Игнатова94/21.10.2015
Николай Илиев Какаров95/21.10.2015
Анелия Томова Павлова96/21.10.2015
Галина Йорданова Тръмбева97/21.10.2015
Атанаска Георгиева Гаджалова98/21.10.2015
Елена Симеонова Драганова99/21.10.2015
Иванка Христова Бързинска100/21.10.2015
Дарина Василева Левитска101/21.10.2015
Петко Георгиев Лазаров102/21.10.2015
Галинка Недкова Попчева103/21.10.2015
Петър Кирилов Караиванов104/21.10.2015
Румен Желев Иванов105/21.10.2015
Стоян Маверов Стоянов106/21.10.2015
Недялка Иванова Нейкова107/21.10.2015
Тошо Йорданов Колев108/21.10.2015
Сергей Георгиев Кацаров109/21.10.2015
Цветомир Илиев Митрев110/21.10.2015
Иван Кузманов Асански111/21.10.2015
Атанас Георгиев Зайчев112/21.10.2015
Емилия Костадинова Николова113/21.10.2015
Атанас Генчев Атанасов114/21.10.2015
Кънчо Радков Катрев115/21.10.2015
Димитър Недков Шопов116/21.10.2015
Георги Илиев Георгиев117/21.10.2015
Хубин Тодоров Хубинов118/21.10.2015
Красен Пенчев Стоянов119/21.10.2015
Димитър Спасов Спасов120/21.10.2015
Желязко Петков Желязков121/21.10.2015
Димитър Бончев Рангелов122/21.10.2015
Варта Хачу Милкиян123/21.10.2015
Божидар Станев Стойков124/21.10.2015
Николай Митков Пончев125/21.10.2015
Недялка Петрова Чинова126/21.10.2015
Валери Димитров Илчев127/21.10.2015
Велчо Георгиев Велчев128/21.10.2015
Кънчо Рашков Георгиев129/21.10.2015
Никола Петков Червенаков130/21.10.2015
Едуард Бедрос Тавитян131/21.10.2015
Алберт Едуард Тавитян132/21.10.2015
Катрин Златева Тавитян133/21.10.2015
Юлия Георгиева Василева134/21.10.2015
Николай Петров Колев135/21.10.2015
Нонка Николова Стрелкова136/21.10.2015
Живка Иванова Колева137/21.10.2015
Ангел Пламенов Манафски138/21.10.2015
Нина Александрова Чавдарова139/21.10.2015
Георги Енчев Кертов140/21.10.2015
Стефка Влашева Георгиева141/21.10.2015
Атанас Костадинов Чолаков142/21.10.2015
Стойка Кръстева Михайлова143/21.10.2015
Силвия Тодорова Георгиева144/21.10.2015
Васил Иванов Георгиев145/21.10.2015
Йорданка Спасова Апостолова146/21.10.2015
Йорданка Димитрова Илиева147/21.10.2015
Димитрия Асенова Илиева148/21.10.2015
Диляна Стоева Тотева149/21.10.2015
Иван Василев Козарев150/21.10.2015
Иванка Стоянова Бодурска151/21.10.2015
Весела Ефтимова Кацарова152/21.10.2015
Деян Делов Иванов153/21.10.2015
Стефана Костадинова Иванова154/21.10.2015
Нешо Дойчев Кабаджов155/21.10.2015
Георги Станев Христов156/21.10.2015
Албена Симова Арнаудова157/21.10.2015
Корнелия Генчева Янакиева-Иванова158/21.10.2015
Дочо Митев Иванов159/21.10.2015
Петя Захариева Захариева160/21.10.2015
Мария Иванова Коджаманова161/21.10.2015
Ваня Тенева Диянова162/21.10.2015
Архангел Стоев Стоев163/21.10.2015
Жени Гочева Костадинова164/21.10.2015
Венцислав Игнатов Игнатов165/21.10.2015
Елена Иванова Салчева166/21.10.2015
Ваньо Симеонов Симеонов167/21.10.2015
Ангел Иванов Згурев168/21.10.2015
Екатерина Георгиева Архангелова169/21.10.2015
Йордан Димитров Архангелов170/21.10.2015
Румяна Йорданова Булванска171/21.10.2015
Иван Цветанов Топалов172/21.10.2015
Георги Илиев Клонов173/21.10.2015
Дияна Любенова Стойкова174/21.10.2015
Тинка Иванова Станчевска175/21.10.2015
Румен Георгиев Атанасов176/21.10.2015
Лалка Иванова Атанасова177/21.10.2015
Ваня Николаева Кирова178/21.10.2015
Димитър Иванов Калчишков179/21.10.2015
Лазар Люлин Бакалов180/21.10.2015
Силвия Енчева Спасова181/21.10.2015
Живка Николова Атанасова182/21.10.2015
Минка Филчев Божева183/21.10.2015
Радка Георгиева Шопова184/21.10.2015
Георги Асенов Шопов185/21.10.2015
Ганка Георгиева Толеви186/21.10.2015
Динка Генчева Илчева187/21.10.2015
Тихомира Борисова Трифонова188/21.10.2015
Люба Димитрова Милева189/21.10.2015
Фарие Риза Иляз190/21.10.2015
Калин Велков Велев191/21.10.2015
Станимира Георгиева Нешева192/21.10.2015
Анелия Георгиева Стоянова193/21.10.2015
Петра Петрова Георгиева194/21.10.2015
Иванка Георгиева Германова195/21.10.2015
Татяна Владимирова Иванова196/21.10.2015
Теодора Сергеева Атемин197/21.10.2015
Ангел Иванов Ламбрев198/21.10.2015
Анелия Георгиева Ламбрева199/21.10.2015
Иванка Георгиева Асанска200/21.10.2015
Зарко Симон Симонян201/21.10.2015
Нели Бохос Помаджиян202/21.10.2015
Веселка Кръстева Стоянова203/21.10.2015
Петя Георгиева Колева204/21.10.2015
Надежда Христова Гидикова205/21.10.2015
Еми Мехмедова Чаушева206/21.10.2015
Христина Асенова Димитрова207/21.10.2015
Данаил Тончев Добрев208/21.10.2015
Мария Михова Иванова209/21.10.2015
Стефан Николов Витанов210/21.10.2015
Бойка Стефанова Джевизова211/21.10.2015
Нери Чавдарова Вазова212/21.10.2015
Александър Стефанов Илиев213/21.10.2015
Елена Борисова Шуманова214/21.10.2015
Цветелина Николова Димитрова215/21.10.2015
Йонко Георгиев Куков216/21.10.2015
Галя Димитрова Лазарова217/21.10.2015
Теодора Иванова Въргулева218/21.10.2015
Нина Кръстева Козарева219/21.10.2015
Галина Георгиева Стоянова220/21.10.2015
Георги Борисов Стоянов221/21.10.2015
Верка Николова Янева222/21.10.2015
Надежда Стоянова Герова223/21.10.2015
Мария Данчева Данчева224/21.10.2015
Иван Лазаров Атанасов225/21.10.2015
Цветана Георгиева Петкова226/21.10.2015
Румяна Георгиева Щерева227/21.10.2015
Весела Любенова Ангелова228/21.10.2015
Петър Николов Галаганов229/21.10.2015
Валентин Димитров Недялков230/21.10.2015
Мария Ивелинова Иванова231/21.10.2015
Ганислава Марианова Костова232/21.10.2015
Анна Атанасова Георгиева233/21.10.2015
Елена Стоянова Иванова234/21.10.2015
Радослав Иванов Иванов235/21.10.2015
Иванка Тодорова Рангелова236/21.10.2015
Атанаска Ангелова Ангелова237/21.10.2015
Райна Благоева Павлова238/21.10.2015
Валентина Димитрова Керенова239/21.10.2015
Диляна Валентинова Вълчева240/21.10.2015
Неделина Иванова Иванова241/21.10.2015
Росен Йонов Чепилски242/21.10.2015
Ганка Кунчева Кунчева243/21.10.2015
Антония Христова Василева244/21.10.2015
Валентин Василев Иванов245/21.10.2015
Нина Атанасова Василева246/21.10.2015
Благовест Иванов Добрев247/21.10.2015
Николай Филипов Андреев248/21.10.2015
Гергана Николова Ганчева249/21.10.2015
Фани Георгиева Пейчева250/21.10.2015
Елена Кирилова Пенева251/21.10.2015
Радка Христова Кюртова252/21.10.2015
Димитър Георгиев Пенев253/21.10.2015
Гинка Тодорова Хараланова254/21.10.2015
Рангел Енев Начев255/21.10.2015
Васил Георгиев Кичуков256/21.10.2015
Анита Рангелова Начева257/21.10.2015
Анета Янкова Митева258/21.10.2015
Цвятко Бисеров Кринтев259/21.10.2015
Росица Христева Дългичева260/21.10.2015
Никола Жеков Жеков261/21.10.2015
Асен Михайлов Биберов262/21.10.2015
Веселин Радославов Попов263/21.10.2015
Диана Пламенова Георгиева264/21.10.2015
Величка Костадинова Пенчева265/21.10.2015
Валентина Георгиева Гинова266/21.10.2015
Мариела Хари Мъгърдичян267/21.10.2015
Иван Малинов Малинов268/21.10.2015
Росица Георгиева Панайотова269/21.10.2015
Марияна Пенева Пенева270/21.10.2015
Мариян Николов Чонов271/21.10.2015
Валентина Милкова Чонова272/21.10.2015
Николай Стефанов Найденов273/21.10.2015
Мая Христева Млеканова274/21.10.2015
Михаил Славчев Лилов275/21.10.2015
Нели Костадинова Гоцева276/21.10.2015
Божидар Димитров Славилов277/21.10.2015
Светлозар Божидаров Славилов278/21.10.2015
Георги Христов Пенев279/21.10.2015
Виолета Тодорова Иванова280/21.10.2015
Андон Христев Попчев281/21.10.2015
Апостол Алексиев Маронов282/21.10.2015
Маргаритка Благова Мутафчиева283/21.10.2015
Галя Атасова Рикелова284/21.10.2015
Марияна Георгиева Ублекова285/21.10.2015
Димитър Стоянов Димитров286/21.10.2015
Димитър Атанасов Рикелов287/21.10.2015
Димитър Недялков Бялков288/21.10.2015
Георги Николов Пашалиев289/21.10.2015
Светла Ангелова Пашалиева290/21.10.2015
Нели Калоянова Морева - Марукян291/21.10.2015
Даниела Ананик Марукян292/21.10.2015
Румен Петков Минчев293/21.10.2015
Милян Нанков Нанков294/21.10.2015
Мария Найденова Караджова295/21.10.2015
Таня Иванова Асанска296/21.10.2015
Дима Димитрова Дикова297/21.10.2015
Анче Емилова Сапунджиева298/21.10.2015
Вая Атанасова Ангелаки299/21.10.2015
Красимир Ангелов Костадинов300/21.10.2015
Ирина Кирилова Костадинова301/21.10.2015
Александър Димитров Панчев302/21.10.2015
Мая Георгиева Милкова303/21.10.2015
Емил Александров Игнатов304/21.10.2015
Ана Илиева Христева305/21.10.2015
Иван Петров Петров306/21.10.2015
Владимир Колев Наков307/21.10.2015
Величка Неделчева Димитрова308/21.10.2015
Марияна Атанасова Рикелова309/21.10.2015
Мариана Миленова Костова310/21.10.2015
Георги Малинов Наков311/21.10.2015
Мая Георгиева Тошкова312/21.10.2015
Димитър Николов Ванов313/21.10.2015
Мария Стоянова Коцева314/21.10.2015
Вихрен Величков Илиев315/21.10.2015
Мария Димитрова Чобанова316/21.10.2015
Петър Иванов Петров317/21.10.2015
Петър Светланов Донев318/21.10.2015
Мария Славчева Кирова319/21.10.2015
Мария Атанасова Рикелова320/21.10.2015
Стоян Георгиев Плачков321/21.10.2015
Димитър Станков Сулаков322/21.10.2015
Антония Стефанова Стоянова323/21.10.2015
Виолетка Димитрова Николова324/21.10.2015
Марияна Георгиева Димитрова325/21.10.2015
Татяна Борисова Ватковска326/21.10.2015
Янка Димитрова Галунска327/21.10.2015
Радка Димитрова Андреева328/21.10.2015
Светослав Стефанов Кирков329/21.10.2015
Мартин Симеонов Войводов330/21.10.2015
Николай Атанасов Почилеев331/21.10.2015
Димитър Георгиев Трайков332/21.10.2015
Георги Илиев Парасков333/21.10.2015
Вирон Иванов Георгиев334/21.10.2015
Петя Красимирова Баданова335/21.10.2015
Красимир Петров Баданов336/21.10.2015
Николай Пламенов Димитров337/21.10.2015
Тодор Стоянов Стоянов338/21.10.2015
Елена Василева Костадинова339/21.10.2015
Росица Георгиева Зотева340/21.10.2015
Теодора Емилова Герджикова341/21.10.2015
Надя Петрова Спирова342/21.10.2015
Борис Николов Станков343/21.10.2015
Станислав Атанасов Мечкарски344/21.10.2015
Златка Иванова Йорданова345/21.10.2015
Величка Тенчева Калайджийска346/21.10.2015
Пенка Славчева Иванова347/21.10.2015
Бонка Йорданова Профирова348/21.10.2015
Димитър Иванов Димитров349/21.10.2015
Величка Стойнова Зайкова350/21.10.2015
Катя Иванова Попова351/21.10.2015
Бистра Димитрова Петкова352/21.10.2015
Димитър Николов Петков353/21.10.2015
Валентина Костадинова Вълева354/21.10.2015
Благой Димов Стайков355/21.10.2015
Димо Благоев Стайков356/21.10.2015
Пенка Тошкова Накова357/21.10.2015
Тодор Кръстев Андреев358/21.10.2015
Ирена Ангелова Симеонова359/21.10.2015
Димитрия Андреева Колева360/21.10.2015
Павлина Георгиева Луканова361/21.10.2015
Керанка Георгиева Колева362/21.10.2015
Лиляна Димитрова Димова363/21.10.2015
Даниела Вълкова Робертова364/21.10.2015
Иванка Костадинова Колева365/21.10.2015
Веселка Руменова Венциславова366/21.10.2015
Мария Павлова Замярска367/21.10.2015
Марина Асенова Сустова368/21.10.2015
Елка Стоянова Царянова369/21.10.2015
Илия Георгиев Бонев370/21.10.2015
Гергана Генкова Генкова371/21.10.2015
Стеляна Цвяткова Стоянова372/21.10.2015
Мариана Генчева Налбантова373/21.10.2015
Тодор Атанасов Танчев374/21.10.2015
Цветелина Захариева Ангелова375/21.10.2015
Румяна Димитрова Костова376/21.10.2015
Красимир Стоянов Армазов377/21.10.2015
Анастасия Иванова Армазова378/21.10.2015
Цона Рангелова Терзиева379/21.10.2015
Недялка Костадинова Студенкова380/21.10.2015
Пепа Герова Сакутова381/21.10.2015
Соня Борисова Серафимова382/21.10.2015
Спаска Георгиева Стоянова383/21.10.2015
Цвета Димова Станкова384/21.10.2015
Захари Ангелов Ангелов385/21.10.2015
Анастас Цветков Димитров386/21.10.2015
Антоанета Георгиева Атанасова387/21.10.2015
Атанаска Борисова Дойчинова388/21.10.2015
Боряна Митева Стоянова389/21.10.2015
Ванко Христов Русев390/21.10.2015
Вида Димитрова Гавраилова391/21.10.2015
Виолета Христева Лазарова392/21.10.2015
Генка Петкова Илиева393/21.10.2015
Данаил Стефанов Рупов394/21.10.2015
Дафинка Минчева Енчева395/21.10.2015
Десимир Николов Николов396/21.10.2015
Димитриос Димитриос Сикудис397/21.10.2015
Драга Иванова Ненова398/21.10.2015
Елена Лазарова Миланова399/21.10.2015
Елена Росенова Митева400/21.10.2015
Елисавета Георгиева Савова401/21.10.2015
Емилия Петрова Якова402/21.10.2015
Злата Иванова Лунгорян403/21.10.2015
Иван Грозев Грозев404/21.10.2015
Иванка Найденова Събкова405/21.10.2015
Илина Александрова Джарова406/21.10.2015
Ирина Живкова Николова407/21.10.2015
Калия Петкова Гущерова408/21.10.2015
Камелия Маринова Йорданова409/21.10.2015
Катерина Любомирова Найденова410/21.10.2015
Костадинка Василева Угринова411/21.10.2015
Любомир Иванов Колев412/21.10.2015
Маргарита Христова Кузманова413/21.10.2015
Мария Георгиева Николова414/21.10.2015
Мария Димитрова Андонова415/21.10.2015
Мария Илиева Иванова416/21.10.2015
Мая Бонева Воденичарова417/21.10.2015
Митка Лазарова Димитрова418/21.10.2015
Надежда Петрова Миланова419/21.10.2015
Николай Димитров Савов420/21.10.2015
Петранка Тодорова Йочкова421/21.10.2015
Петя Йорданова Кехайова422/21.10.2015
Райна Иванова Йовчева423/21.10.2015
Росица Петкова Миткова424/21.10.2015
Светла Борисова Рангелова425/21.10.2015
Светлозар Димитров Хилендаров426/21.10.2015
Снежанка Димова Мирчева427/21.10.2015
Стоян Петров Колев428/21.10.2015
Тодор Димитров Сеганов429/21.10.2015
Христо Запрянов Нейков430/21.10.2015
Пепа Иванова Колишева431/21.10.2015
Илияна Гавраилова Каратонева432/21.10.2015
Деница Владимирова Лазарова433/21.10.2015
Евгений Иванов Команов434/21.10.2015
Павел Иванов Павлов435/21.10.2015
Росен Кирилов Митев436/21.10.2015
Десислав Василев Илиев437/21.10.2015
Енгин Юкселов Асанов438/21.10.2015
Канелия Георгиева Божинова-Славчева439/21.10.2015
Иван Евгениев Команов440/21.10.2015
Мартин Гавраилов Ламбрев441/21.10.2015
Филип Красимиров Филипов442/21.10.2015
Милена Иванова Инджова443/21.10.2015
Женя Петрова Кацарска444/21.10.2015
Йордан Колев Кюмюрджиев445/21.10.2015
Мария Христева Зафирова446/21.10.2015
Александър Евгениев Команов447/21.10.2015
Руско Вълчев Вълчев448/21.10.2015
Стелиян Ташков Сталев449/21.10.2015
Христина Петрова Влашева450/21.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения