БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Мариана Георгиева Торманова1/20.10.2015
Митко Кирков Алагьозов2/20.10.2015
Тодор Христозов Томбов3/20.10.2015
Елена Ангелова Маринчешка4/20.10.2015
Саша Петрова Итова5/20.10.2015
Момка Тодорова Алагьозова6/20.10.2015
София Николаева Чалъмова7/20.10.2015
Светлана Самуилова Костова8/20.10.2015
Панайот Панайотов Топалов9/20.10.2015
Рачо Геров Рачев10/20.10.2015
Христина Иванова Томбова11/20.10.2015
Райна Христова Тонева12/20.10.2015
Ангел Георгиев Георгиев13/20.10.2015
Величка Стоянова Стоянова14/20.10.2015
Елисавета Любенова Георгиева15/20.10.2015
Георги Костадинов Гайдаров16/20.10.2015
Димитър Георгиев Георгиев17/20.10.2015
Милка Христова Малинова18/20.10.2015
Маргарита Иванова Гайдарова19/20.10.2015
Петър Спасов Вълчев20/20.10.2015
Тодор Димитров Маламов21/20.10.2015
Димитра Янколова Павлова22/20.10.2015
Стефка Иванова Ламджиева23/20.10.2015
Мария Райчева Граматикова24/20.10.2015
Калинка Атанасова Митева25/20.10.2015
Недялка Манолова Саркизова26/20.10.2015
Стоян Иванов Итов27/20.10.2015
Емил Владимиров Киров28/20.10.2015
Недка Любенова Модева29/20.10.2015
Методи Крумов Крумов30/20.10.2015
Мария Василева Трендафилова31/20.10.2015
Володя Георгиев Вълчев32/20.10.2015
Димитър Николаев Кабаков33/20.10.2015
Маргарита Любенова Вълчева34/20.10.2015
Михаил Стаменов Стоянов35/20.10.2015
Марина Атанасова Славянова36/20.10.2015
Надежда Андреева Накова37/20.10.2015
Анна Гуркова Донева - заместен38/20.10.2015
Светослава Светлозарова Стоянова39/20.10.2015
Стоян Кръстев Мишев40/20.10.2015
Пенка Димитрова Петкова41/20.10.2015
Барбара Хайк Давидян42/20.10.2015
Славка Тодорова Кръстанова43/20.10.2015
Марина Златева Георгиева44/20.10.2015
Добринка Белева Видева45/20.10.2015
Сузана Борисова Кабакова46/20.10.2015
Цветелина Ангелова Мосинова47/20.10.2015
Живка Наскова Димитрова48/20.10.2015
Анка Руменова Кехайова49/20.10.2015
Марийка Миткова Карагьозова50/20.10.2015
Васка Рангелова Карагьозова51/20.10.2015
Сандо Борев Карагьозов52/20.10.2015
Иван Тодоров Димитров53/20.10.2015
Асен Жорев Ковачев54/20.10.2015
Любен Георгиев Йорданов55/20.10.2015
Христо Асенов Стоилов56/20.10.2015
Борис Рашков Карагьозов57/20.10.2015
Теменужка Живкова Самарджиева58/20.10.2015
Емин Сандов Карагьозов59/20.10.2015
Рашко Борев Карагьозов60/20.10.2015
Валентина Маринова Канева61/20.10.2015
Мишо Пенчев Пенчев62/20.10.2015
Митко Тодоров Михайлов63/20.10.2015
Наталия Василевна Докторова64/20.10.2015
Ира Борисова Митова65/20.10.2015
Николай Рангелов Гъдев66/20.10.2015
Красимир Стефанов Жеков67/20.10.2015
Дана Хубенова Йорданова68/20.10.2015
Пенка Георгиева Пъпанова69/20.10.2015
Илия Огнянов Белчев70/20.10.2015
Марийка Иванова Стайкова71/20.10.2015
Димитър Христов Шишков72/20.10.2015
Коста Насков Иванов73/20.10.2015
Калинка Господинова Манова74/20.10.2015
Маринка Христова Петрова75/20.10.2015
Митко Стойков Георгиев76/20.10.2015
Васил Христов Маринов77/20.10.2015
Иван Атанасов Малинов78/20.10.2015
Сандо Насков Иванов79/20.10.2015
Момка Ненова Искрева80/20.10.2015
Радню Георгиев Узунов81/20.10.2015
Росен Милчев Крумов82/20.10.2015
Снежана Михайлова Патеркова83/20.10.2015
Дражка Илиева Панова84/20.10.2015
Йонка Недева Славова85/20.10.2015
Тоско Петпов Пъпанов86/20.10.2015
Марина Иванова Узунова87/20.10.2015
Невена Николова Бомбалова88/20.10.2015
Мария Иванова Павлова89/20.10.2015
Здравко Йорданов Вулев90/20.10.2015
Владимир Ангелов Колев91/20.10.2015
Светла Неделева Стойкова92/20.10.2015
Любомир Димитров Найденов93/20.10.2015
Антоанета Димитрова Местан94/20.10.2015
Верка Асенова Иванова95/20.10.2015
Атанас Колев Карчев96/20.10.2015
Кети Райчева Халил97/20.10.2015
Нина Лазарова Божилова98/20.10.2015
Жеко Демирев Трифонов99/20.10.2015
Делчо Петев Канев100/20.10.2015
Рангел Тодоров Рангелов101/20.10.2015
Даниел Йорданов Узунов102/20.10.2015
Валентин Петров Спасов103/20.10.2015
Донка Начева Димитрова104/20.10.2015
Величка Петкова Вулева105/20.10.2015
Недялка Запрянова Иванова106/20.10.2015
Анка Рачева Русева107/20.10.2015
Васил Борисов Маринчешки108/20.10.2015
Василка Стоилова Майсторска109/20.10.2015
Величка Иванова Атанасова110/20.10.2015
Ненка Костадинова Димова111/20.10.2015
Нина Иванова Елефтерова112/20.10.2015
Мария Димитрова Джиджева113/20.10.2015
Мария Димитрова Атанасова114/20.10.2015
Стефан Василев Чилов115/20.10.2015
Фанка Райчева Джевизова116/20.10.2015
Дора Иванова Шишкова117/20.10.2015
Агоп Гаро Капулян118/20.10.2015
Славка Николова Иванова119/20.10.2015
Минка Видолова Маринова120/20.10.2015
Недялка Тодорова Кукова121/20.10.2015
Николина Кирева Христева122/20.10.2015
Юлия Любомирова Петкова123/20.10.2015
Виолета Иванова Докторова124/20.10.2015
Стефан Антонов Добрев125/20.10.2015
Кирил Ненчев Лахтарев126/20.10.2015
Тодор Илиев Тодоров127/20.10.2015
Димитрийка Димитрова Чаушева128/20.10.2015
Мария Георгиева Георгиева129/20.10.2015
Емил Илиев Алексиев130/20.10.2015
Иван Йорданов Михайлов131/20.10.2015
Мария Иванова Брайкова132/20.10.2015
Гергана Кръстева Николова133/20.10.2015
Мая Монева Ангелова134/20.10.2015
Кирчо Спасов Зафиров135/20.10.2015
Борис Петров Бъндев136/20.10.2015
Таньо Гинов Божков137/20.10.2015
Оля Христоскова Светославова138/20.10.2015
Антон Георгиев Сиромашки139/20.10.2015
Марийка Николова Стефанова140/20.10.2015
Ани Димитрова Михайлова141/20.10.2015
Атанас Чавдаров Дуралийски142/20.10.2015
Николоай Маринов Велков143/20.10.2015
Румен Петров Темелков144/20.10.2015
Цветанка Михайлова Игнатова145/20.10.2015
Мария Стоянова Делева146/20.10.2015
Богомил Николов Ставрев147/20.10.2015
Алекси Енчев Велинов148/20.10.2015
Мирослав Атанасов Трендафилов149/20.10.2015
Величка Тенева Митева150/20.10.2015
Десислава Филипова Славова151/20.10.2015
Венета Гильова Вангелова152/20.10.2015
Георги Стефанов Лайков153/20.10.2015
Ивелина Димитрова Тимова154/20.10.2015
Михо Русев Заимов155/20.10.2015
Невена Иванова Тодорова156/20.10.2015
Мария Тодорова Шопова157/20.10.2015
Валентина Георгиева Начева158/20.10.2015
Николай Георгиев Винклер159/20.10.2015
Николай Георгиев Петков160/20.10.2015
Красимир Николов Станев161/20.10.2015
Йовка Русева Начева162/20.10.2015
Стефка Георгиева Йотовска163/20.10.2015
Даниела Добринова Лафчиева164/20.10.2015
Стамен Василев Лулчев165/20.10.2015
Ангел Георгиев Нещерев166/20.10.2015
Маргарита Петрова Велева167/20.10.2015
Радка Танева Чантаджиева168/20.10.2015
Таньо Стойков Генов169/20.10.2015
Илия Крумов Куков170/20.10.2015
Виолета Генова Митова171/20.10.2015
Здравко Иванов Иванов172/20.10.2015
Петка Иванова Буюклиева173/20.10.2015
Мариана Гильова Вангелова174/20.10.2015
Иван Петров Иванов175/20.10.2015
Иван Костадинов Коджабашев176/20.10.2015
Васка Тодорова Коджабашева177/20.10.2015
Величка Иванова Винклер178/20.10.2015
Александър Стоянов Попов179/20.10.2015
Георги Николов Винклер180/20.10.2015
Атанас Георгиев Бозев181/20.10.2015
Христо Велчев Петков182/20.10.2015
Любен Благоев Разпопов183/20.10.2015
Атанас Желязков Атанасов184/20.10.2015
Дилян Цветков Златанов185/20.10.2015
Иван Георгиев Славов186/20.10.2015
Донка Петрова Славова187/20.10.2015
Петко Манолов Марчев188/20.10.2015
Катя Рангелова Миндалска-Цанева189/20.10.2015
Шинка Димитрова Брънзалова190/20.10.2015
Ангел Иванов Ангелов191/20.10.2015
Тодор Недев Тодоров192/20.10.2015
Иван Николов Иванов193/20.10.2015
Стефан Иванов Тонков194/20.10.2015
Велю Дончев Дончев195/20.10.2015
Тодорка Драганова Югова196/20.10.2015
Спаска Стефанова Златарева197/20.10.2015
Румен Асенов Попов198/20.10.2015
Атанаска Александрова Пенчева199/20.10.2015
Валери Василев Христаков200/20.10.2015
Йордан Йорданов Писов201/20.10.2015
Йорданка Колева Чавдарова202/20.10.2015
Виолета Николова Тодорова203/20.10.2015
Борис Любомиров Калчев204/20.10.2015
Митко Славеев Донев205/20.10.2015
Георги Атанасов Стивасарев206/20.10.2015
Анка Иванова Шашева207/20.10.2015
Ганка Петрова Механджийска208/20.10.2015
Радка Жекова Спасова209/20.10.2015
Александър Кирилов Стоянов210/20.10.2015
Стефка Стефанова Златарева211/20.10.2015
Величка Петкова Рашкова212/20.10.2015
Реджеб Адемов Хаджиев213/20.10.2015
Софка Павлова Йорданова214/20.10.2015
Николай Стефанов Тошев215/20.10.2015
Цанко Делчев Атанасов216/20.10.2015
Еленка Костадинова Проданова217/20.10.2015
Гинка Спасова Пецанова218/20.10.2015
Кирил Димтров Петров219/20.10.2015
Бойка Ангелова Стоева220/20.10.2015
Филип Асенов Кехайов221/20.10.2015
Снежа Ангелова Велчева222/20.10.2015
Айнур Юсеинов Левтеров223/20.10.2015
Атанас Димчев Влахов224/20.10.2015
Мария Тодорова Савова225/20.10.2015
Милена Атанасова Грубешлиева226/20.10.2015
Стефан Георгиев Чавдаров227/20.10.2015
Чавдар Илиев Косев228/20.10.2015
Николай Спасов Спасов229/20.10.2015
Златка Маринова Кършева - заместен230/20.10.2015
Благовест Дойчев Русев231/20.10.2015
Росица Николаева Гарванова232/20.10.2015
Румяна Ставрева Пенчева233/20.10.2015
Георги Атанасов Пенчев234/20.10.2015
Радостина Теофанова Фан235/20.10.2015
Мирослав Христов Бояджиев236/20.10.2015
Асен Руменов Попов237/20.10.2015
Тодорка Борисова Тонева238/20.10.2015
Саша Видева Видева239/20.10.2015
Мария Стоянова Иванова240/20.10.2015
Зорка Колева Колева241/20.10.2015
Мария Илиева Илиева242/20.10.2015
Надежда Стефанова Байрактарова243/20.10.2015
Светлана Василева Бойчева244/20.10.2015
Димитра Василева Шопова245/20.10.2015
Светлана Петкова Маринова246/20.10.2015
Габриела Рангелова Сотирова247/20.10.2015
Михаела Георгиева Гергова-Кожухарова248/20.10.2015
Георги Атанасов Боев249/20.10.2015
Дарина Миткова Карабова250/20.10.2015
Запрян Илиев Илиев251/20.10.2015
Иванка Петрова Бечева252/20.10.2015
Васил Ангелов Ангелов253/20.10.2015
Маргарита Данаилова Касаджикова254/20.10.2015
Стоян Иванов Кинаев255/20.10.2015
Иван Якимов Боримечков256/20.10.2015
Десислава Николова Чолакова - заместен257/20.10.2015
Мария Ипаминон Паскалева258/20.10.2015
Нина Николова Коцева259/20.10.2015
Петър Георгиев Николов260/20.10.2015
Станислава Атанасова Арамазова261/20.10.2015
Веселка Вълкова Иванова262/20.10.2015
Габриела Маринова Маркова263/20.10.2015
Мария Любомирова Лашева264/20.10.2015
Марияна Атанасова Крушкова265/20.10.2015
Катерина Петрова Искрова266/20.10.2015
Теодора Атанасова Кабашка267/20.10.2015
Мария Женева Сарандалиева268/20.10.2015
Венета Рангелова Ибушева269/20.10.2015
Славка Йорданова Маркова270/20.10.2015
Ангелина Колева Тодорова271/20.10.2015
Веселина Костадинова Кондарева272/20.10.2015
Деница Иванова Томова273/20.10.2015
Мария Атанасова Янева274/20.10.2015
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ275/20.10.2015
Христо Кирилов Георгиев276/20.10.2015
Мери Николова Драмеринова277/20.10.2015
Йорданка Николова Караянева278/20.10.2015
Маргаритка Кръстева Параскова279/20.10.2015
Иванка Кръстева Яначкова280/20.10.2015
Костадин Дичев Дичев281/20.10.2015
Ангел Танев Динчев282/20.10.2015
Атанас Орлинов Райчев283/20.10.2015
Димитър Атанасов Димитров284/20.10.2015
Недялка Василева Михайлова285/20.10.2015
Велика Рангелова Тоскова286/20.10.2015
Константин Христов Пердикацев287/20.10.2015
Бистра Филипова Риндова288/20.10.2015
Илия Лоряни Тодоров289/20.10.2015
Александър Николаев Шишков290/20.10.2015
Анна Благоева Иванова -Минкоолова291/20.10.2015
Росица Петрова Балникова292/20.10.2015
Фанка Мирчева Михайлова293/20.10.2015
Николина Димитрова Рангелова294/20.10.2015
Силвия Стойчева Станева295/20.10.2015
Сево Илиев Грудев296/20.10.2015
Елена Павлова Караджова297/20.10.2015
Надежда Павлова Шопова298/20.10.2015
Цана Илиева Митова299/20.10.2015
Георги Илиев Илиев - заместен300/20.10.2015
Христина Георгиева Христова301/20.10.2015
Петър Андреев Зеков302/20.10.2015
Ваня Славчева Христева303/20.10.2015
Стефан Стоянов Кондев304/20.10.2015
Мария Богданова Шопова305/20.10.2015
Илияна Александрова Ганчева306/20.10.2015
Рангел Георгиев Граганов307/20.10.2015
Диана Лазарова Роснева308/20.10.2015
Павел Владимиров Караджов309/20.10.2015
Бойчо Борисов Порязов310/20.10.2015
Мария Мирева Маркова311/20.10.2015
Иван Стоянов Узунов312/20.10.2015
Росица Георгиева Керезова313/20.10.2015
Георги Николов Шарков314/20.10.2015
Ана Димитрова Иранчева315/20.10.2015
Милен Тодоров Маринов316/20.10.2015
Велика Асенова Николова317/20.10.2015
Денислава Илкова Запрянова318/20.10.2015
Георги Христев Чавдаров319/20.10.2015
Сияна Тодорова Тошева320/20.10.2015
Цона Петкова Колева321/20.10.2015
Росица Николова Запрянова322/20.10.2015
Нана Атанасова Сотирова323/20.10.2015
Янко Иванов Авджиев324/20.10.2015
Стоян Георгиев Бояджиев325/20.10.2015
Цвета Георгиева Кубатова326/20.10.2015
Веселка Николова Колева327/20.10.2015
Весела Евстатиева Михова328/20.10.2015
Славка Атанасова Начева329/20.10.2015
Стефанка Радева Пенева330/20.10.2015
Мария Атанасова Русева331/20.10.2015
Иван Стойчев Харизанов332/20.10.2015
Й|овка Николова Нейчева333/20.10.2015
Иванка Йозова Власева334/20.10.2015
Станка Хубенова Танева335/20.10.2015
Васил Игнатов Тошев336/20.10.2015
Павлин Велков Велков337/20.10.2015
Евгения Щерева Маргова338/20.10.2015
Стела Красимирова Лазарова339/20.10.2015
Величка Пеева Колева340/20.10.2015
Веселин Тодоров Вълчев341/20.10.2015
Кольо Тодоров Колев342/20.10.2015
Борислав Костадинов Капитанов343/20.10.2015
Борис Георгиев Петров344/20.10.2015
Любка Костадинова Данчева345/20.10.2015
Георги Василев Георгиев346/20.10.2015
Анка Кирилова Караиванова347/20.10.2015
Валентин Иванов Хаджиев348/20.10.2015
Мариела Христова Бозукова349/20.10.2015
Гинка Иванова Анастасова350/20.10.2015
Богдан Ценков Иванов351/20.10.2015
Ели Вълчева Гьорева352/20.10.2015
Димитър Петров Филипов353/20.10.2015
Елена Александрова Йончева354/20.10.2015
Петър Хубенов Хубенов355/20.10.2015
Донка Петкова Дупчева356/20.10.2015
Петър Николов Митков357/20.10.2015
Радка Георгиева Златичева358/20.10.2015
Георги Ставрев Христозов359/20.10.2015
Атанас Пенев Хаджийски360/20.10.2015
Атанас Георгиев Урумов361/20.10.2015
Милена Радева Манолова362/20.10.2015
Магдалена Ангелова Филипова363/20.10.2015
Мария Василева Колева364/20.10.2015
Наташа Вълева Ташева365/20.10.2015
Мария Дикова Гаджанова366/20.10.2015
Стефка Димитрова Власева367/20.10.2015
Невена Христева Таскова368/20.10.2015
Георги Тодоров Гегов369/20.10.2015
Никол Светославова Македонска370/20.10.2015
Катерина Христова Павлова371/20.10.2015
Тома Кирилов Томов372/20.10.2015
Серафим Христов Серафимов373/20.10.2015
Албена Кр.Филипова-Илиева374/20.10.2015
Ваня Танева Гонтарь375/20.10.2015
Димитър Костадинов Марков376/20.10.2015
Даниела Банкова Куцева377/20.10.2015
Георги Дамянов Христов378/20.10.2015
Мария Рангелова Вълчева379/20.10.2015
Атанас Костадинов Атанасов380/20.10.2015
Пламенка Тенчева Тодорова381/20.10.2015
Екатерина Ангелова Роснева382/20.10.2015
Стефан Миладинов Юруков383/20.10.2015
Денка Атанасова Куманова384/20.10.2015
Дора Иванова Ангелова385/20.10.2015
Митко Илиев Дачев386/20.10.2015
Петър Ангелов Коев387/20.10.2015
Недялка Тонева Вълчева388/20.10.2015
Анка Димитрова Калоферова389/20.10.2015
Евгений Костадинов Колев390/20.10.2015
Любен Георгиев Чолаков391/20.10.2015
Зоя Петрова Коцева392/20.10.2015
Калина Иванова Начева393/20.10.2015
Християн Петров Хубенов394/20.10.2015
Ангел Георгиев Събев395/20.10.2015
Божидара Иванова Тодорова396/20.10.2015
Николай Иванов Вълев397/20.10.2015
Димитрия Динкова Пенчева398/20.10.2015
Илия Желев Добрев399/20.10.2015
Зорница Стоименова Дамянова400/20.10.2015
Марийка Костова Узунова401/20.10.2015
Румяна Иванова Илчева402/20.10.2015
Кирил Руменов Миленчев403/20.10.2015
Величка Николова Кърджева404/20.10.2015
Ивета Малинова Динкова405/20.10.2015
Александър Валериев Попчев406/23.10.2015
Николина Христева Лятева407/23.10.2015
Мария Атанасова Хранова408/23.10.2015
Ирина Николова Радкова409/24.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения