ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Росица Иванова Муртева1/22.10.2015
Марияна Иванова Чечева2/22.10.2015
Георги Николов Янев3/22.10.2015
Георги Стефанов Мирчев4/22.10.2015
Надежда Василева Георгиева5/22.10.2015
Иван Ангелов Тонев6/22.10.2015
Емил Валентинов Дрехемов7/22.10.2015
Антоанета Иванова Шишкова8/22.10.2015
Валентина Стамова Попова9/22.10.2015
Азадухи Сетрак Паникян10/22.10.2015
Мила Емилова Дрехемова11/22.10.2015
Марийка Златилова Марева12/22.10.2015
Румен Дамянов Николов13/22.10.2015
Величка Георгиева Пеева14/22.10.2015
Мария Николова Славчева15/22.10.2015
Ивелина Стефанова Атанасова16/22.10.2015
Христинка Колева Кадиева17/22.10.2015
Йордан Кирилов Николов18/22.10.2015
Атанаска Георгиева Николова19/22.10.2015
Николина Стоянова Нойкова20/22.10.2015
Тодорка Димитрова Георгиева21/22.10.2015
Лиляна Петрова Георгиева22/22.10.2015
Веселина Тонева Черкезова23/22.10.2015
Нино Георгиев Георгиев24/22.10.2015
Марийка Рангелова Златанова25/22.10.2015
Стоянка Александрова Роснева26/22.10.2015
Калина Атанасова Пейнирова27/22.10.2015
Манолка Павлова Лазарова28/22.10.2015
Петя Здравкова Димитрова - заместен29/22.10.2015
Неделчо Василев Велков30/22.10.2015
Стефчо Цветанов Атанасов31/22.10.2015
Милана Георгиева Терзийска32/22.10.2015
Евгения Тодорова Кънчева33/22.10.2015
Ангел Христов Манев34/22.10.2015
Георги Николов Шишков35/22.10.2015
Райка Евтимова Златанова36/22.10.2015
Стоян Иванов Арсенов37/22.10.2015
Лучка Антонова Паскалева - заместен38/22.10.2015
Иван Христов Чакъров39/22.10.2015
Красимир Атанасов Чилов40/22.10.2015
Милко Стоянов Милев41/22.10.2015
Илия Трифонов Стефанов42/22.10.2015
Владимир Феодорович Безпризванний43/22.10.2015
Недялка Атанасова Иванова44/22.10.2015
Райна Ангелова Атанасова45/22.10.2015
Йорданка Христова Велкова46/22.10.2015
Ангел Сотиров Цикалов47/22.10.2015
Лариса Петкова Цветкова48/22.10.2015
Илчо Иванов Цветков49/22.10.2015
Димитър Георгиев Коларов50/22.10.2015
Петър Божинов Ерменков51/22.10.2015
Йорданка Асенова Иванова52/22.10.2015
Мила Григорова Костанян53/22.10.2015
Петко Неделиев Кирков54/22.10.2015
Марийка Иванова Александрова55/22.10.2015
Донка Жекова Киркова56/22.10.2015
Петър Замфиров Петров57/22.10.2015
Мартин Маринов Цветков58/22.10.2015
Ганчо Минчев Ганчев59/22.10.2015
Гинка Костадинова Чилова60/22.10.2015
Денка Тодорова Милева61/22.10.2015
Доротея Милкова Милева62/22.10.2015
Румяна Георгиева Георгиева63/22.10.2015
Боян Георгиев Калоферов64/22.10.2015
Валентин Георгиев Златанов65/22.10.2015
Антоанета Йорданова Бонева66/22.10.2015
Христо Цветанов Казашки67/22.10.2015
Миглена Богданова Калоянова68/22.10.2015
Димитрийка Димитрова Калоянова69/22.10.2015
Пепа Борисова Власакова70/22.10.2015
Катерина Кирилова Тошева71/22.10.2015
Георги Спасов Тошев72/22.10.2015
Стела Василева Дъбенска73/22.10.2015
Иван Костадинов Златев74/22.10.2015
Емилия Ламбрева Златева75/22.10.2015
Славка Христева Янкулова76/22.10.2015
Пенка Стоилова Шишкова77/22.10.2015
Цветана Иванова Данчева78/22.10.2015
Надя Славова Банчева79/22.10.2015
Милка Леонидова Ташкова80/22.10.2015
Мария Николова Пеева81/22.10.2015
Даниел Пеев Пеев82/22.10.2015
Господинка Иванова Бижева83/22.10.2015
Кирил Георгиев Шопов84/22.10.2015
Светла Атанасова Шопова85/22.10.2015
Пенка Атанасова Арсенова86/22.10.2015
Марияна Петрова Боянова87/22.10.2015
Росица Колева Генова88/22.10.2015
Евдокия Георгиева Пеперджиева89/22.10.2015
Маргарит Тиран Озанян90/22.10.2015
Дарина Михайлова Михайлова91/22.10.2015
Павел Петев Дуралийски92/22.10.2015
Стратия Петров Тодоров93/22.10.2015
Катя Момчилова Димова94/22.10.2015
Тодор Милков Тодоров95/22.10.2015
Христина Милева Танчева-Тодорова96/22.10.2015
Виктория Ангелова Георгиева-Димитрова97/22.10.2015
Адриан Бисеров Беев98/22.10.2015
Никола Трайчев Михайлов99/22.10.2015
Димо Христов Димов100/22.10.2015
Мими Иванова Христова101/22.10.2015
Валентин Стефанов Хаджиев102/22.10.2015
Николай Савов Генов103/22.10.2015
Вангел Георгиев Казанлиев104/22.10.2015
Елеонора Петрова Костадинова105/22.10.2015
Вили Атанасова Казанлиева106/22.10.2015
Здравко Запрянов Костадинов107/22.10.2015
Мариана Иванова Чонова108/22.10.2015
Страхил Тодоров Алексиев109/22.10.2015
Николай Тодоров Михов110/22.10.2015
Мария Костадинова Дуралийска111/22.10.2015
Нина Петрова Йовчева112/22.10.2015
Елена Красимироваа Кръстева113/22.10.2015
Симеон Стоицов Доброжалийски114/22.10.2015
Стефан Красимиров Сребров115/22.10.2015
Севдалина Илиева Ангелова116/22.10.2015
Атанаска Стоянова Топалова117/22.10.2015
Ана Маринова Костова118/22.10.2015
Васил Красимиров Кънев119/22.10.2015
Ива Николова Андонова120/22.10.2015
Дафинка Иванова Стоянова121/22.10.2015
Ася Стефанова Балабанова122/22.10.2015
ТатянаГригориевна Маркова123/22.10.2015
Вениалине Николов Марков124/22.10.2015
Петър Петков Караджов125/22.10.2015
Александър Тодоров Налджиев126/22.10.2015
Йордонка Донева Енчева127/22.10.2015
Гергана Стойчева Маринска128/22.10.2015
Екатерина Стоянова Караджова129/22.10.2015
Невенка Трендафилова Найденова130/22.10.2015
Ивайло Ангелов Фортев131/22.10.2015
Ангел Иванов Фортев132/22.10.2015
Димитър Ангелов Фортев133/22.10.2015
Лидия Димитрова Фортева134/22.10.2015
Андрей Викторов Патев135/22.10.2015
Петър Иванов Чончоров136/22.10.2015
Йорданка Иванова Чончорова137/22.10.2015
Стефан Стоянов Глухарев138/22.10.2015
Ангел Борисов Стойчев139/22.10.2015
Цвета Тодорова Василева140/22.10.2015
Мариана Костадинова Пеева141/22.10.2015
Надя Николаева Тодорова142/22.10.2015
Йордан Николаев Тодоров - заместен143/22.10.2015
СТанимир Петров Найдев144/22.10.2015
Мария Атанасова Миневска145/22.10.2015
Стойка Петкова Миневска146/22.10.2015
Милчо Ангелов Симеонов147/22.10.2015
Тана Николова Симеонова148/22.10.2015
Петър Йорданов Кацаров149/22.10.2015
Георги Ангелов Димовски150/22.10.2015
Георги Димитров Станджиков151/22.10.2015
Пенка Иорданова Минкова152/22.10.2015
Руска Недева Нанова153/22.10.2015
Радка Тодорова Нанова154/22.10.2015
Надежда Тодорова Нанова155/22.10.2015
Мария Тодорова Бобчева156/22.10.2015
Деана Крумова Миткова157/22.10.2015
Елисавета Раднева Тонова158/22.10.2015
Ивелина Тошкова Дункова159/22.10.2015
Росица Венелинова Райкова160/22.10.2015
Лъчезар Георгиев Данчев161/22.10.2015
Крум Делчев Атанасов162/22.10.2015
Eлисавета Стоянова Василева163/22.10.2015
Таня Галилеева Дилкина164/22.10.2015
Надежда Крумова Кръстева165/22.10.2015
Георги Пенев Бобчев166/22.10.2015
Илия Марков Месробович167/22.10.2015
Венцислав Иванов Камчев168/22.10.2015
Иванка Тоскова Анчева169/22.10.2015
Илиана Василева Цветкова170/22.10.2015
Иван Константинов Габровски171/22.10.2015
Стефка Кирилова Славова172/22.10.2015
Галя БорисоваФилипова -Панайотова173/22.10.2015
Румяна Георгиева Георгиева - заместен174/22.10.2015
Бисер Бисеров Калайджиев175/22.10.2015
Борислава Валериева Страшникова176/22.10.2015
Невена Генкова Пармакова177/22.10.2015
Ганка Стойлова Пармакова178/22.10.2015
Валентина Костадинова Патева179/22.10.2015
Радка Николова Стайкова180/22.10.2015
Велка Иванова Лукова181/22.10.2015
Ангел Иванов Черешаров182/22.10.2015
Мария Рангелова Апостолова183/22.10.2015
Христина Михайлова Георгиева184/22.10.2015
Светла Йорданова Костадинова - заместен185/22.10.2015
Илия Янков Иванов186/22.10.2015
Тотка Стоянова Добрева187/22.10.2015
Мая Костадинова Крумова188/22.10.2015
Добринка Георгиева Калайджиева189/22.10.2015
Гинка Добрева Попова190/22.10.2015
Наска Йорданова Терзиева - заместен191/22.10.2015
Катя Петрова Христова - заместен192/22.10.2015
Янка Атанасова Игова - заместен193/22.10.2015
Никола Георгиев Николов194/22.10.2015
Димитър Николов Николов195/22.10.2015
Марк Иванов Енчев196/22.10.2015
Красимира Ангелова Станева197/22.10.2015
Красимира Костадинова Енчева198/22.10.2015
Катерина Димитрова Николова199/22.10.2015
Радостина Христова Атанасова200/22.10.2015
Гарабед Вартан Ширинян201/22.10.2015
Искра Росенова Софкина202/22.10.2015
Георги Николов Николов203/22.10.2015
Георги Димитров Жеков204/22.10.2015
Костадин Андреев Танев205/22.10.2015
Илия Петров Доганов206/22.10.2015
Мариана Иванова Руменова207/22.10.2015
Мария Георгиева Бакалова - заместен208/22.10.2015
Екатерина Георгиева Ставрева209/22.10.2015
Виолета Дончева Дончева210/22.10.2015
Тодор Анастасов Борбов - заместен211/22.10.2015
Валя Запрянова Савова212/22.10.2015
Таня Петрова Петрова213/22.10.2015
Стоян Костадинов Радев214/22.10.2015
Ана Нанкова Нанкова215/22.10.2015
Петко Славчев Савов216/22.10.2015
Димитър Георгиев Димитров217/22.10.2015
Вели Смаил Вели218/22.10.2015
Тодор Йосифов Атанасов219/22.10.2015
Садет Йонал Садък220/22.10.2015
Рефие Фикриева Едалиева221/22.10.2015
Юлиян Иванов Йорданов222/22.10.2015
Гергана Стоянова Апостолова223/22.10.2015
Фанка Атанасова Апостолова224/22.10.2015
Наля Кадри Далип225/22.10.2015
Маргарита Николова Йорданова226/22.10.2015
Албена Иванова Асенова227/22.10.2015
Димитър Красимиров Здравков228/22.10.2015
Ремзие Назми Вели229/22.10.2015
Смаил Айваз Вели230/22.10.2015
Гюрсел Смайл Вели231/22.10.2015
Филка Николова Генова232/22.10.2015
Назми Юсеин Мхмед233/22.10.2015
Назаре Рамадан Мехмед234/22.10.2015
Реджеп Али Мехмедов235/22.10.2015
Радослав Иванов Асенов236/22.10.2015
Снежа Красимирова Спасова237/22.10.2015
Сашо Павлов Кравайков238/22.10.2015
Себелджан Неджип Неджип239/22.10.2015
Димитър Запрянов Димитров240/22.10.2015
Райна Стойчева Терзийска241/22.10.2015
Гергана Димитрова Димитрова242/22.10.2015
Владимир Тодоров Станев243/22.10.2015
Надежда Петрова Пандева244/22.10.2015
Атанаска Рангелова Савова245/22.10.2015
Славчо Петков Савов246/22.10.2015
Атанас Иванов Селимов247/22.10.2015
Васил Георгиев Василев248/22.10.2015
Танка Маркова Николова249/22.10.2015
Галя Богомилова Камбурова250/22.10.2015
Маргарита Иванова Гайдаджиева251/22.10.2015
Найден Христов Кондаков252/22.10.2015
Снежина Иванова Борисова253/22.10.2015
Елена Петрова Трончева254/22.10.2015
Петранка Панайотова Божинова255/22.10.2015
Неделя Петкова Недева256/22.10.2015
Христо Найденов Кондаков257/22.10.2015
Димитър Петков Пулев258/22.10.2015
Кунка Иванова Георгиева259/22.10.2015
Румяна Костадинова Николова260/22.10.2015
Йовка Гогова Златева261/22.10.2015
Костадин Рангелов Златев262/22.10.2015
Дияна Недялкова Николова263/22.10.2015
Нанка Стоянова Попова264/22.10.2015
Стойко Стоянов Бахлов265/22.10.2015
Пенка Чонова Бахлова266/22.10.2015
Найден Стефанов Найденов267/22.10.2015
Лиляна Димитрова Челебиева268/22.10.2015
Росица Динева Радкова269/22.10.2015
Лазарина Нинова Илиева270/22.10.2015
Невенка Боянова Илиева271/22.10.2015
Александра Тодорова Василева272/22.10.2015
Лиляна Атанасова Николова273/22.10.2015
Снежана Георгиева Христева274/22.10.2015
Благовеста Димитрова Диякомова275/22.10.2015
Емилия Николова Петрова276/22.10.2015
Тихомир Петров Петров277/22.10.2015
Диана Петрова Петрова278/22.10.2015
Петко Димов Петков279/22.10.2015
Веселина Стоянова Стоянова280/22.10.2015
Таня Грозданова Георгиева281/22.10.2015
Гергана Славчева Вълканова282/22.10.2015
Калчо Ангелов Калчев283/22.10.2015
Елка Илиева Казакова284/22.10.2015
Заруки Степан Степанян285/22.10.2015
Сара Моне Беджерано286/22.10.2015
Лиляна Тодорова Даскалова287/22.10.2015
Жана Георгиева Спасова288/22.10.2015
Мария Петрова Къчина289/22.10.2015
Елена Винева Янкова - заместен290/22.10.2015
Ганчо Кирилов Тодоров291/22.10.2015
Виолета Стойчева Тодорова292/22.10.2015
Цветелина Петрова Домусчиева293/22.10.2015
Евгения Бойкова Пайтакова294/22.10.2015
Иван Рангелов Пайтаков295/22.10.2015
Надка Стефанова Илиева296/22.10.2015
Здравко Ангелов Арменков297/22.10.2015
Иван Динев Колев298/22.10.2015
Андреяна Иванова Андреева299/22.10.2015
Тина Недева Тодорова300/22.10.2015
Ненка Недева Недевска301/22.10.2015
Надежда Йозова Найденова302/22.10.2015
Радостина Василева Спасова - заместен303/22.10.2015
Нели Иванова Хубенова304/22.10.2015
Мариана Венкова Павлова305/22.10.2015
Таня Георгиева Пейчева306/22.10.2015
Снежана Стоянова Пейчева307/22.10.2015
Александра Деянова Пенева308/22.10.2015
Радослава Красимирова Пиркова309/22.10.2015
Деница Красимирова Станева310/22.10.2015
Фанка Георгиева Вълканова - заместен311/22.10.2015
Тинка Димитрова Колева312/22.10.2015
Станка Димитрова Челебиева313/22.10.2015
Лидия Борисова Кузманова314/22.10.2015
Недялка Спасова Шопова315/22.10.2015
Елена Паскова Георгиева316/22.10.2015
Веселин Василев Гъчев317/22.10.2015
Величка Николова Арабаджиева318/22.10.2015
Кинка Димитрова Гишина319/22.10.2015
Мирослав Димитров Чакалов320/22.10.2015
Марийка Николова Андреева321/22.10.2015
Динка Петрова Иванова322/22.10.2015
Димитър Запрянов Райчев323/22.10.2015
Мила Георгиева Стойчева324/22.10.2015
Лиляна Николова Василева325/22.10.2015
Росица Тодорова Кондакова326/22.10.2015
Стойна Дончева Селимова327/22.10.2015
Васка Михайлова Белкова328/22.10.2015
Теофил Цветков Кирилов329/22.10.2015
Дилян Юрев Димитров330/22.10.2015
Димо Красимиров Колев331/22.10.2015
Йови Тодоров Нанов - заместен332/22.10.2015
Елена Филипова Филева333/22.10.2015
Валентин Петров Петров - заместен334/22.10.2015
Янко Христев Христев335/22.10.2015
Драгомир Цветанов Звисков336/22.10.2015
Веселка Георгиева Гачева337/22.10.2015
Йордан Димитров Беров338/22.10.2015
Ели Здравкова Събкова339/22.10.2015
Васка Крумова Каравасилева - заместен340/22.10.2015
Стоянка Сашова М Барки341/22.10.2015
Мария Иванова Груева - заместен342/22.10.2015
Добрин Иванов Груев - заместен343/22.10.2015
Стоян Костадинов Стоянов344/22.10.2015
Фани Любомирова Мишева345/22.10.2015
Иван Николов Карапанов346/22.10.2015
Анка иванова Костадинова347/22.10.2015
Ирина Тодорова Павлова348/22.10.2015
Ангелина Николова Костова349/22.10.2015
Вергиния Цветанова Димитрова350/22.10.2015
Марийка Павлова Иванова351/22.10.2015
Катя Петрова Кунчева352/22.10.2015
Анна Петрова Кунчева353/22.10.2015
Огнян Петров Миленов354/22.10.2015
Ангел Тодоров Стоянов355/22.10.2015
Ваня Колева Стоянова356/22.10.2015
Елена Тодорова Делева357/22.10.2015
Колю Минков Делев358/22.10.2015
Георги Делчев Андонов359/22.10.2015
Дияна Бонева Андонова360/22.10.2015
Ана Якова Среброва361/22.10.2015
Румяна Николова Мортева362/22.10.2015
Ерменчо Дончев Мортев363/22.10.2015
Щерю Рашков Кукушев364/22.10.2015
Иванка Стефанова Чешмеджиева - заместен365/22.10.2015
Диана Иванова Манчева366/22.10.2015
Валентина Асенова Тебекелова367/22.10.2015
Мина Танева Ламбрева - заместен368/22.10.2015
Зоя Николова Василева369/22.10.2015
Гюргена Стефанов Чучулева370/22.10.2015
Димитър Андонов Андонов371/22.10.2015
Христинка Стоянова Петлешкова - заместен372/22.10.2015
Стоян Василев Петлешков373/22.10.2015
Борислава Стоянова Петлешкова - заместен374/22.10.2015
Веселка Борисова Петлешкова375/22.10.2015
Пенка Димитрова Спасова376/22.10.2015
Олга Яковлевна Атанасова377/22.10.2015
Халил Исмаилов Дамадов378/22.10.2015
Йонка Иванова Минчева379/22.10.2015
Женя Иванова Стоянова380/22.10.2015
Радосвета Валентинова Ангелова - заместен381/22.10.2015
Николай Данаилов Аргиров382/22.10.2015
Русанка Пенева Епитропова383/22.10.2015
Димитър Милков Фърков384/22.10.2015
Виченция Костадинова Ангелова385/22.10.2015
Калин Ивов Крумов386/22.10.2015
Елена Димитрова Кавъркова-Талева387/22.10.2015
Георги Атанасов Севриев388/22.10.2015
Йорданка Кирилова Чилова389/22.10.2015
Красимир Димитров Серкеджиев390/22.10.2015
Даниела Пенева Запрянова391/22.10.2015
Илиян Иванов Костовски392/22.10.2015
Антон Атанасов Топалов393/22.10.2015
Елена Денева Рабаджиева394/22.10.2015
Мариана Данаилова Живкова395/22.10.2015
Ангел Иванов Ангелов396/22.10.2015
Илия Николов Ласков397/22.10.2015
Катерина Тодорова Иванова398/22.10.2015
Станислава Ангелова Трендафилова399/22.10.2015
Иван Нешев Маринов400/22.10.2015
Елена Костова Пидромова401/22.10.2015
Веселина Атанасова Петрова402/22.10.2015
Анета Кръстева Станчева403/22.10.2015
Екатерина Дойчева Пеева404/22.10.2015
Дойчо Владимиров Пеев405/22.10.2015
Гинчо Славчев Гинчев406/22.10.2015
Петър Илиев Чалъков407/22.10.2015
Кристина Спасова Спасова408/22.10.2015
Кръстина Йонкова Мараджийска409/22.10.2015
Димитър Георгиев Колчаков410/22.10.2015
Николай Димитров Гюдженов411/22.10.2015
Владимир Тенев Пеев412/22.10.2015
Атанас Илиев Ангелов413/22.10.2015
Донка Петрова Ангелова414/22.10.2015
Божидара Атанасова Ангелова415/22.10.2015
Ася Валентинова Ангелова416/22.10.2015
Катя Емилова Пиротлиева417/22.10.2015
Донка Борисова Иванова418/22.10.2015
Ангел Ивайлов Иванов419/22.10.2015
Желязко Борисов Фотев420/22.10.2015
Елена Веселинова Сиракова421/22.10.2015
Димитър Илиянов Илийков422/22.10.2015
Светлана Николова Тахчиева423/22.10.2015
Иванка Василева Димитрова424/22.10.2015
Христо Руменов Гачков425/22.10.2015
Мануела Хачик Николова426/22.10.2015
Пламен Стойчев Трендафилов427/22.10.2015
Николай Делков Нейчев428/22.10.2015
Петър Костадинов Димитров429/22.10.2015
Златка Атанасова Кебапчиева430/22.10.2015
Борис Митев Митев431/22.10.2015
Иванка Германова Михова432/22.10.2015
Иван Стоянов Атанасов433/22.10.2015
Теодор Георгиев Димов434/22.10.2015
Ваня Вълчева Славчева435/22.10.2015
Геновева Тошева Генчовска-Григорова436/22.10.2015
Цветко Ганчев Терзиев437/24.10.2015
Мария Колева Абаджиева438/24.10.2015
Николинка Начева Вълева439/24.10.2015
Илиан Димитров Тодоров440/24.10.2015
Петър Захариев Тошев441/24.10.2015
Владимира Константинова Стефанова442/24.10.2015
Милан Любенов Карачев443/24.10.2015
Любомир Иванов Проданичин444/24.10.2015
Невен Стефанов Златанов445/24.10.2015
Йорданка Георгиева Еневска446/24.10.2015
Костантин Димитров Кръстев447/24.10.2015
Росица Великова Терзийска448/24.10.2015
Софка Алексиева Господарска449/24.10.2015
Димитър Йорданов Соколов450/24.10.2015
Силвия Асенова Стоилова451/24.10.2015
Петър Тодоров Пожарлиев452/24.10.2015
Фани Костадинова Кафелова453/24.10.2015
Анка Димитрова Атанасова454/24.10.2015
Виктория Кеворк Кюлян455/24.10.2015
Георги Ефтимов Ефтимов456/24.10.2015
Десислава Николаева Найчева457/24.10.2015
Димитрина Атанасова Машонова458/24.10.2015
Стефан Кирилов Григоров459/24.10.2015
Димитър Николов Кабаков460/24.10.2015
Ирина Тодорова Чилибинова461/24.10.2015
Катюша Гирифонова Коева462/24.10.2015
Костадин Ангелов Костадинов463/24.10.2015
Мома Иванова Куртева464/24.10.2015
Найден Илиянов Славчев465/24.10.2015
Петър Иванов Кисьов466/24.10.2015
Стойка Тодорова Панова467/24.10.2015
Неделя Вълкова Димитрова468/24.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения