Политическа партия „Солидарност”

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Филип Георгиев Атанасов1/21.10.2015
Илия Александров Памуков2/21.10.2015
Найден Анков Стоянов3/21.10.2015
Илия Сашов Памуков4/21.10.2015
Славчо Емилов Илиев5/21.10.2015
Славчо Асенов Михайлов6/21.10.2015
Здравко Стефанов Георгиев7/21.10.2015
Емил Стойчев Илиев8/21.10.2015
Атанас Ангелов Гайтанджиев9/21.10.2015
Вадет Асан Рамадан10/21.10.2015
Айри Таип Есман11/21.10.2015
Филип Филипов Михайлов12/21.10.2015
Михаил Рангелов Михайлов13/21.10.2015
Сашо Анчов Иванов14/21.10.2015
Кольо Янков Йорданов15/21.10.2015
Сашо Илиев Памуков16/21.10.2015
Димитър Руменов Асенов17/21.10.2015
Димитър Петков Бачев18/21.10.2015
Бедри Назиф Смаил19/21.10.2015
Красимир Атанасов Гайтанджиев20/21.10.2015
Джими Филипов Атанасов21/21.10.2015
Камен Атанасов Гайтанджиев22/21.10.2015
Мехмед Ният Мехмедов23/21.10.2015
Огнян Бориславов Манов24/21.10.2015
Найден Митков Михайлов25/21.10.2015
Атанас Илиев Христов26/21.10.2015
Славчо Кирилов Ангелов27/21.10.2015
Шаиб Рамадан Мехмед28/21.10.2015
Илия Здравков Каракашев29/21.10.2015
Кочо Митков Бошнаков30/21.10.2015
Йордан Василев Петков31/21.10.2015
Красимир Димитров Джевизов32/21.10.2015
Янко Стефанов Ковачев33/21.10.2015
Имдат Юлиянов Малинов34/21.10.2015
Светлин Георгиев Малинов35/21.10.2015
Сюлейман Джемал Камбур36/21.10.2015
Митко Насков Делчев37/21.10.2015
Атанас Руменов Асенов38/21.10.2015
Шабан Яшар Велиев39/21.10.2015
Александър Розов Минчев40/21.10.2015
Роза Георгиева Минчева41/21.10.2015
Елеонора Стоянова Ангелова42/21.10.2015
Красимир Стоянов Георгиев43/21.10.2015
Орлин Рангелов Ангелов44/21.10.2015
Ангел Люляков Неделчев45/21.10.2015
Тодор Янков Филипов46/21.10.2015
Асен Сашов Христов47/21.10.2015
Славчо Руменов Стефанов48/21.10.2015
Ракип Исметов Камберов49/21.10.2015
Назми Нейдим Хасан50/21.10.2015
Сабри Сали Ибрам51/21.10.2015
Емран Янчов Атанасов52/21.10.2015
Янчо Петков Атанасов53/21.10.2015
Асан Рамадан Сали54/21.10.2015
Осман Антилязим Осман55/21.10.2015
Иван Стоянов Рангелов56/21.10.2015
Митко Алексиев Чирпанлиев57/21.10.2015
Митко Дончев Атанасов58/21.10.2015
Стоил Рувимов Йошев59/21.10.2015
Тодор Любенов Войнов60/21.10.2015
Севги Яшар Таир61/21.10.2015
Хайри Юсеин Сюлейман62/21.10.2015
Себахатин Хайри Сюлейман63/21.10.2015
Дюндар Есман Асан64/21.10.2015
Исмет Исмаил Емин65/21.10.2015
Нелиана Наскова Явашева66/21.10.2015
Анелия Емилова Асенова67/21.10.2015
Али Хайри Сюлейман68/21.10.2015
Анелия Тачкова Явашева69/21.10.2015
Гюрсел Хамзов Амзов70/21.10.2015
Милан Ангелов Александров71/21.10.2015
Методи Щерев Щерев72/21.10.2015
Румяна Методиева Щерева73/21.10.2015
Емил Асенов Асенов74/21.10.2015
Славко Атанасов Петков75/21.10.2015
Невена Славкова Петкова76/21.10.2015
Юксел Хамза Амза77/21.10.2015
Сали Зекир Али78/21.10.2015
Кадри Есман Али79/21.10.2015
Николай Йорданов Йосифов80/21.10.2015
Ангел Емилов Славейков81/21.10.2015
Емануил Жоров Илиев82/21.10.2015
Митко Огнянов Атанасов83/21.10.2015
Димитър Филипов Мандаджиев84/21.10.2015
Вельо Митков Рангелов85/21.10.2015
Асен Митков Сашов86/21.10.2015
Благо Жоров Георгиев87/21.10.2015
Таир Мустафов Гарипов88/21.10.2015
Васил Рашков Алеков89/21.10.2015
Георги Василев Георгиев90/21.10.2015
Таско Насков Ангелов91/21.10.2015
Ангел Зоев Илиев92/21.10.2015
Александър Емануилов Огнянов93/21.10.2015
Щерьо Методиев Щерев94/21.10.2015
Тачко Атанасов Явашев95/21.10.2015
Перихан Шерафетин Маджар96/21.10.2015
Николай Руменов Огнянов97/21.10.2015
Ташка Тачкова Явашева98/21.10.2015
Мохамед Милков Павлов99/21.10.2015
Филип Рангелов Йончев100/21.10.2015
Славчо Рангелов Илиев101/21.10.2015
Стефан Рашков Шишков102/21.10.2015
Иван Стефанов Югов103/21.10.2015
Кирил Иванов Югов104/21.10.2015
Райчо Щерев Михайлов105/21.10.2015
Васко Илиев Ангелов106/21.10.2015
Ангел Тодоров Тодоров107/21.10.2015
Юсеин Иса Хасан108/21.10.2015
Ферад Юсеин Камбер109/21.10.2015
Асен Ангелов Милков110/21.10.2015
Митко Асенов Кутанов111/21.10.2015
Стефка Ангелова Янкова112/21.10.2015
Ремзи Митков Делчев113/21.10.2015
Ферад Рамадан Ошавчи114/21.10.2015
Халил Юсеин Тавар115/21.10.2015
Сашо Емилов Минчев116/21.10.2015
Стефчо Райчев Василев117/21.10.2015
Йордан Гочев Асенов118/21.10.2015
Емил Илиев Атанасов119/21.10.2015
Филип Василев Ангелов120/24.10.2015
Димитър Любомиров Содаджиев121/24.10.2015
Румен Филипов Митков122/24.10.2015
Михаил Асенов Сашов123/24.10.2015
Асен Симеонов Чърков124/24.10.2015
Йозо Енев Янков125/24.10.2015
Емил Сергеев Минчев126/24.10.2015
Наско Рашков Гайтанджиев127/24.10.2015
Рашко Боянов Гайтанджиев128/24.10.2015
Адил Васков Асенов129/24.10.2015
Рашко Илиев Гайтанджиев130/24.10.2015
Васко Андреев Асенов131/24.10.2015
Рангел Митков Иванов132/24.10.2015
Митко Любенов Иванов133/24.10.2015
Бедри Хасан Мехмед134/24.10.2015
Светослав Агелов Милов135/24.10.2015
Ангел Ангелов Милов136/24.10.2015
Ангел Асенов Ангелов137/24.10.2015
Аксой Костадинов Димитров138/24.10.2015
Дженгис Илхан Шериф139/24.10.2015
Крум Йосифов Югов140/24.10.2015
Стефан Филипов Митков141/24.10.2015
Стефан Тошев Атанасов142/24.10.2015
Йосиф Крумов Ююгов143/24.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения