БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН ЦЕНТЪР - БДЦ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Мариана Живкова Чечкова1/20.10.2015
Таня Живкова Чечкова2/20.10.2015
Анета Райчева Чечкова3/20.10.2015
Живко Цветанов Чечков4/20.10.2015
Ангел Николов Ангелов5/20.10.2015
Гергина Георгиева Караджова6/20.10.2015
Донка Георгиева Тодорова7/20.10.2015
Силвия Георгиева Алексиева8/20.10.2015
Елена Маркова Алексиева9/20.10.2015
Недялка Спасова Йорданова10/20.10.2015
Василка Димитрова Пампирова11/20.10.2015
Диана Петрова Кабзамалова12/20.10.2015
Нели Николаева Назлева13/20.10.2015
Галина Димитрова Борисова14/20.10.2015
Андрей Владимиров Зарзов15/20.10.2015
Добринка Кирилова Зарзова16/20.10.2015
Йордан Иванов Лалев17/20.10.2015
Лалка Димитрова Маркова18/20.10.2015
Елена Стоянова Илиева19/20.10.2015
Мария Александрова Димитрова20/20.10.2015
Галина Христева Банкова21/20.10.2015
Лилка Иванова Цветанова22/20.10.2015
Запрян Костадинов Цветанов23/20.10.2015
Здравко Йорданов Йорданов24/20.10.2015
Красимира Христева Манолова25/20.10.2015
Стоян Манолов Манолов26/20.10.2015
Недялка Манкова Георгиева27/20.10.2015
Ненко Начев Начев28/20.10.2015
Тони Димитрова Ядкова29/20.10.2015
Сийка Георгиева Ангелова30/20.10.2015
Румен Василев Ангелов31/20.10.2015
Борислав Пламенов Славов32/20.10.2015
Николай Костадинов Стоянов33/20.10.2015
Йорданка Василева Пенева34/20.10.2015
Мирослав Маринов Мишев35/20.10.2015
Станимир Петков Петков36/20.10.2015
Веселина Трендафилова Новакова37/20.10.2015
Владислав Красимиров Наков38/20.10.2015
Цветан Георгиев Бодуров39/20.10.2015
Ангел Желязков Чавдаров40/20.10.2015
Антоанета Любенова Чавдарова41/20.10.2015
Хрисула Теодоров Илиева42/20.10.2015
Елица Бисерова Павлова-Йончева43/20.10.2015
Ружа Костадинова Минкова44/20.10.2015
Кристина Костадинова Теофилова45/20.10.2015
Велислава Кръстева Теофилова46/20.10.2015
Катерина Димитрова Георгиева47/20.10.2015
Леонора Георгиева Ганчева48/20.10.2015
Петър Събев Иванов49/20.10.2015
Татяна Петкова Дачева50/20.10.2015
Деница Руменова Дачева51/20.10.2015
Деница Савова Найденова52/20.10.2015
Петко Васков Таркъланов53/20.10.2015
Захари Николов Караджов54/20.10.2015
Иван Борисов Иванов55/20.10.2015
Марийка Василева Иванова56/20.10.2015
Димитър Йорданов Йорданов57/20.10.2015
Цветаана Йорданова Георгиева58/20.10.2015
Иванка Манолова Модева59/20.10.2015
Боян Танев Ботев60/20.10.2015
Павлина Борисова Гълъбова61/20.10.2015
Татяна Филипова Милева62/20.10.2015
Донка Делчева Качарова63/20.10.2015
Георги Александров Качаров64/20.10.2015
София Александрова Колибарова65/20.10.2015
Ирина Петрова Чернева66/20.10.2015
Стефан Стоянов Ръков67/20.10.2015
Надежда Василева Нягулова68/20.10.2015
Маринка Илиева Бонева69/20.10.2015
Екатерина Атанасова Сабахова70/20.10.2015
Димитър Георгиев Сабахов71/20.10.2015
София Йорданова Налбантова72/20.10.2015
Стефка Борисова Копчева73/20.10.2015
Стефка Иванова Иванова74/20.10.2015
Тадей Йосифов Иванов75/20.10.2015
Елена Славкова Радева76/20.10.2015
Албена Асенова Костова77/20.10.2015
Нели Петрова Узунова78/20.10.2015
Николай Атанасов Узунов79/20.10.2015
Пепа Николаева Узунова80/20.10.2015
Стоян Василев Добревски81/20.10.2015
Мелекбер Тямилова Какасюлева82/20.10.2015
Юлиана Валериева Пейчинова83/20.10.2015
Красимир Ангелов Петков84/20.10.2015
Николай Димитров Паунков85/20.10.2015
Магда Димитрова Калайджиева86/20.10.2015
Радостин Георгиев Атанасов87/20.10.2015
Милена Стоянова Чернева88/20.10.2015
Станислава Найденова Господинова89/20.10.2015
Йордан Николов Николов90/20.10.2015
Невена Гълъбова Атанасова91/20.10.2015
Лида Гинева Герова92/20.10.2015
Анета Иванова Стоянова93/20.10.2015
Надежда Христова Паунова94/20.10.2015
Георги Димитров Паунов95/20.10.2015
Наталия Иванова Мутафчийска96/20.10.2015
Джансел Ешреф Рамадан97/20.10.2015
Атанаска Илиева Картелова98/20.10.2015
Людмила Атанасова Колева99/20.10.2015
Веселин Белев Тилиев100/20.10.2015
Андрей Василевич Кирков101/20.10.2015
Хриситна Пенева Карагьозова102/20.10.2015
Зорка Димитрова Параскова103/20.10.2015
Жоржета Георгиева Димитрова104/20.10.2015
Михаела Георгиева Димитрова105/20.10.2015
Стефка Хрисова Бушева106/20.10.2015
Наталия Христова Димитрова107/20.10.2015
Галина Стоянова Иванова108/20.10.2015
Нели Иванова Стоицова109/20.10.2015
Петя Йорданова Топалова110/20.10.2015
Йордан Илиев Топалов111/20.10.2015
Любов Лозанова Топалова112/20.10.2015
Величка Лазарова Стоицева113/20.10.2015
Георги Димитров Дичев114/20.10.2015
Антоанета Иванова Дичева115/20.10.2015
Георги Веселинов Желязков116/20.10.2015
Ивелина Георгиева Дичева117/20.10.2015
Венцислав Славеев Тонев118/20.10.2015
Валентин Александров Ганчев119/20.10.2015
Анка Евтимова Великова120/20.10.2015
Никола Тодоров Велков121/20.10.2015
Ваня Атанасова Карауланова122/20.10.2015
Георги Кръстев Кардашев123/20.10.2015
Маргарита Димитрова Ранчева124/20.10.2015
Невена Лалева Паунова125/20.10.2015
Стилиан Тодоров Вълчинов126/20.10.2015
Мария Владимирова Мандова127/20.10.2015
Мария Любенова Атанасова128/20.10.2015
Валентина Георгиева Николова129/20.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения