МК „ПЛОВДИВ УТРЕ”/ ПП Новото време, ПП Синьо единство

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Петя Йорданова Гачева1/21.10.2015
Крум Петров Иванов2/21.10.2015
Диана Борисова Пенкова3/21.10.2015
Брайко Максимов Шушулов4/21.10.2015
Борис Минчев Едрев5/21.10.2015
Ивайло Крумов Иванов6/21.10.2015
Дора Стефанова Гачева7/21.10.2015
Веса Георгиева Михова8/21.10.2015
Кирилка Господинова Тодорова9/21.10.2015
Марияна Стоянова Радева10/21.10.2015
Иван Василев Косенов11/21.10.2015
Васил Димитров Маджаров12/21.10.2015
Елена Георгиева Богоева13/21.10.2015
Атанас Петров Вълчев14/21.10.2015
Елена Атанасова Панова15/21.10.2015
Димитър Георгиев Петров16/21.10.2015
Таня Петрова Чочева17/21.10.2015
Катя Иванова Танева18/21.10.2015
Мария Георгиева Дагнева19/21.10.2015
Мария Христова Савова20/21.10.2015
Младен Николов Кишков21/21.10.2015
Атанаска Петкова Иванова22/21.10.2015
Христо Данчев Георгиев23/21.10.2015
Недялка Йовчева Йовчева24/21.10.2015
Рашо Димов Тенчев25/21.10.2015
Васко Николов Иванов26/21.10.2015
Мария Костадинова Панова27/21.10.2015
Георги Иванов Панов28/21.10.2015
Николай Петков Градинаров29/21.10.2015
Елена Ташкова Дончева30/21.10.2015
Росица Вълкова Абрашева31/21.10.2015
Мартин Георгиев Стоянов32/21.10.2015
Виолета Николова Стойкова33/21.10.2015
Пенчо Антонов Стойков34/21.10.2015
Елена Димова Захариева35/21.10.2015
Радка Илиева Кундева36/21.10.2015
Величка Иванова Пенкова37/21.10.2015
Мария Йорданова Влахова38/21.10.2015
Недка Данчева Йосифова39/21.10.2015
Васил Николов Влахов40/21.10.2015
Мирослав Йорданов Вулджев41/21.10.2015
Марийка Георгиева Казакова42/21.10.2015
Марина Колева Стоянова43/21.10.2015
Димитрийка Йорданова Караборунова44/21.10.2015
Юлия Тодорова Стоева45/21.10.2015
Цветелина Василева Гаджева46/21.10.2015
Георги Борисов Стоянов47/21.10.2015
Илияна Свиленова Стоянова48/21.10.2015
Александър Недялков Алексиев49/21.10.2015
Йовка Иваннова Гаджева50/21.10.2015
Васил Иванов Гаджев51/21.10.2015
Ангел Атанасов Ангелов52/21.10.2015
Борис Николов Борисов53/21.10.2015
Зорница Борисова Николова54/21.10.2015
Росица Ангелова Ангелова55/21.10.2015
Ива Костадинова Ван Рулер56/21.10.2015
Румен Йорданов Добрев57/21.10.2015
Петър Крумов Лазаров58/21.10.2015
Самуил Валериев Петров59/21.10.2015
Иванка Атанасова Александрова60/21.10.2015
Теменужка Колева Стаматова61/21.10.2015
Николай Петров Стаматов62/21.10.2015
Елена Стойкова Стоева63/21.10.2015
Димитрина Нейкова Тянева-Стойкова64/21.10.2015
Любен Петков Митов65/21.10.2015
Неделя Атанасова Кянкова66/21.10.2015
Венета Динкова Тянкова67/21.10.2015
Кольо Иванов Мъндев68/21.10.2015
Кристина Борисова Пройчева69/21.10.2015
Мария Кирилова Иванова70/21.10.2015
Тодорка Илиева Иванова71/21.10.2015
Пламен Найденов Дилчовски72/21.10.2015
Ангел Георгиев Сапов73/21.10.2015
Лили Христова Караиванова74/21.10.2015
Николай Петков Стойчев75/21.10.2015
Димитрия Стоянова Чернева76/21.10.2015
Тодора Рангелова Колева77/21.10.2015
Павлинка Георгиева Танчева78/21.10.2015
Мария Нейкова Тянева79/21.10.2015
Десислава Дамянова Стаматова80/21.10.2015
Рени Атанасова Урумова81/21.10.2015
Видка Герова Иванова82/21.10.2015
Златко Атанасов Босаков83/21.10.2015
Стойчо Христов Стойков84/21.10.2015
Ивайло Борисов Кукуров85/21.10.2015
Красен Стоянов Йорданов86/21.10.2015
Цветомира Стоянова Йорданова87/21.10.2015
Атанас Атанасов Ралев88/21.10.2015
Атанас Василев Мъглов89/21.10.2015
Ангелина Атанасова Вичева90/21.10.2015
Радослава Сашкова Терзиева91/21.10.2015
Надежда Антонова Анастасова92/21.10.2015
Емилия Любомирова Билева93/21.10.2015
Катя Димитрова Каранова94/21.10.2015
Атанаска Андреева Ехларова95/21.10.2015
Димитър Александров Ташев96/21.10.2015
Цветомира Георгиева Георгиева97/21.10.2015
Антоанета Иванова Димитрова98/21.10.2015
Стелияна Стайкова Петрова99/21.10.2015
Илиян Джамил Алхаят100/21.10.2015
Анастасия Бориславова Божинова101/21.10.2015
Недялка Василева Тодорова102/21.10.2015
Иван Георгиев Балканджиев103/21.10.2015
Стефанка Атанасова Балканджиева104/21.10.2015
Радослав Василев Минчев105/21.10.2015
Десислава Бисерова Тинкова106/21.10.2015
Георги Иванов Гюзелев107/21.10.2015
Венелина Иванова Иванова108/21.10.2015
Нели Видева Тавитян109/21.10.2015
Емилия Велинова Семчева110/21.10.2015
Виктор Ангелов Топуров111/21.10.2015
Гергана Ангелова Георгиева112/21.10.2015
Цветомира Ангелова Иванова113/21.10.2015
Виолета Сергеева Иванова114/21.10.2015
Деян Каменов Вълканов115/21.10.2015
Здравко Найденов Терзиев116/21.10.2015
Силва Левон Фърънджян117/21.10.2015
Мари Агоп Фурнаджиян118/21.10.2015
Янчо Стефанов Тенев119/21.10.2015
Иванка Ангелова Колева120/21.10.2015
Таня Костадинова Дюлгерска121/21.10.2015
Мария Михайлова Харизанова122/21.10.2015
Ирина Петрова Белчева123/21.10.2015
Недялка Симеонова Танева124/21.10.2015
Здравка Иванова Мухова125/21.10.2015
Камелия Маленова Христева126/21.10.2015
Стефанка Теохарова Димитрова127/21.10.2015
Костадина Иванова Патева128/21.10.2015
Мария Трайкова Добрева129/21.10.2015
Мария Иванова Атанасова130/21.10.2015
Мая Янчева Тенева - Лалова131/21.10.2015
Петко Димов Петров132/21.10.2015
Димитрийка Стоянова Грудева133/21.10.2015
Димитринка Василева Замова-Манчева134/21.10.2015
Лалка Иванова Терзиева135/21.10.2015
Зорница Енчева Пеева136/21.10.2015
Стойна Иванова Шилева137/21.10.2015
Ваня Димитрова Величкова138/21.10.2015
Иванка Петрова Тименова139/21.10.2015
Людмил Цветков Салапатев140/21.10.2015
Ташко Дончев Дончев141/21.10.2015
Митка Вълчева Павлова142/21.10.2015
Петко Желязков Петков143/21.10.2015
Димитрина Георгиева Кукурова144/21.10.2015
Росен Ивайлов Кукуров145/21.10.2015
Славка Симеонова Попова146/21.10.2015
Мария Нешева Бончева147/21.10.2015
Наталия Иванова Статкова148/21.10.2015
Тонка Асенова Тахчиева149/21.10.2015
Мария Атанасова Костанева150/21.10.2015
Цветанка Иванова Костанева151/21.10.2015
Милка Асенова Тахчиева152/21.10.2015
Асен Иванов Тахчиев153/21.10.2015
Росица Велчева Керкелова154/21.10.2015
Любка Георгиева Йончева155/21.10.2015
Виктория Рангелова Георгиева156/21.10.2015
Виделина Динчева Динева157/21.10.2015
Георги Николов Ганев158/21.10.2015
Красимир Димитров Георгиев159/21.10.2015
Велизар Красимиров Павлов160/21.10.2015
Борислав Сергеев Стойков161/21.10.2015
Гергана Николова Чавдарова162/21.10.2015
Мария Валериева Маркова-Вранчева163/21.10.2015
Илия Василев Пеев164/21.10.2015
Иванка Несторова Ленгерджийска165/21.10.2015
Стефан Жеков Вътев166/21.10.2015
Добрина Тотева Тамбушева167/21.10.2015
Милена Андреева Зарзова168/21.10.2015
Марийка Веселинова Кодукова169/21.10.2015
Катя Иванова Дойкова170/21.10.2015
Анка Михайлова Атанасова171/21.10.2015
Стоян Петров Антов172/21.10.2015
Зорница Николаева Георгиева173/21.10.2015
Зорка Панайотова Василева174/21.10.2015
Даниела Александрова Шопова175/21.10.2015
Мариян Николов Левичаров176/21.10.2015
Мария Андреева Кръстева177/21.10.2015
Марин Маринов Маринов178/21.10.2015
Иван Илков Пройнов179/21.10.2015
Мария Христова Гърдева180/21.10.2015
София Николова Гърдева181/21.10.2015
Христо Гърдев Гърдев182/21.10.2015
Мария Георгиева Илиева183/21.10.2015
Кристиан Георгиев Данаилов184/21.10.2015
Христина Иванова Ганчева185/21.10.2015
Динка Тодорова Джендова186/21.10.2015
Веселка Атанасова Митева187/21.10.2015
Димитър Сашев Митев188/21.10.2015
Атанас Сашев Митев189/21.10.2015
Петър Славеев Петков190/21.10.2015
Слав Георгиев Георгиев191/21.10.2015
Венелин Тошев Ангелов192/21.10.2015
Албена Страхилова Ангелова193/21.10.2015
Никола Петев Йовчев194/21.10.2015
Величко Петров Ганчев195/21.10.2015
Петър Кръстев Иванов196/21.10.2015
Лена Иванова Тончева197/21.10.2015
Трайко Трайков Дочев198/21.10.2015
Маргарита Антониева Тутян199/21.10.2015
Мария Генева Вачурова200/21.10.2015
Димитър Елков томов201/21.10.2015
Илиана Росенова Митева202/21.10.2015
Айше Кемилова Бурова203/21.10.2015
Стоянка Петрова Гатева204/21.10.2015
Николинка Райкова Димитрова205/21.10.2015
Васка Христева Попова206/21.10.2015
Димитър Петров Джонгозов207/21.10.2015
Георги Весков Маринов208/21.10.2015
Христо Иванов Събев209/21.10.2015
Петко Павлов Павлов210/21.10.2015
Спаска Атанасова Събева211/21.10.2015
Анастасия Иванова Стамболийска212/21.10.2015
Димитрийка Иванова Сусуркова213/21.10.2015
Еленка Димитрова Георгиева214/21.10.2015
Петър Димитров Стамболийски215/21.10.2015
Юлия Богданова Пеева216/21.10.2015
Мария Стойчева димитрова217/21.10.2015
Елена Запрянова Бързева218/21.10.2015
Маргарита Божидарова Александрова219/21.10.2015
Хари Иванов Кралчев220/21.10.2015
Мариана Красенова Кръстева221/21.10.2015
Мария Иванова Абушева222/21.10.2015
Христо Траянов Клинтев223/21.10.2015
Владимир Петров Славов224/21.10.2015
Иванка Георгиева Бозукова225/21.10.2015
Кирилка Димова Кралчева226/21.10.2015
Илиана Борисова Андреева227/23.10.2015
Диян Андреев Андреев228/23.10.2015
Милена Иванова Грънчарова229/23.10.2015
Галина Костадинова Мицева230/23.10.2015
Павел Петков Павлов231/23.10.2015
Иван Стефанов Василев232/23.10.2015
Мириам Георгиева Матева233/23.10.2015
Ганка Бонева Ралева234/23.10.2015
Нанчо Трифоново Белчев235/23.10.2015
Тихомир Нанчев Белчев236/23.10.2015
Николай Христов Иванов237/23.10.2015
Атанас Ангелов Бялков238/23.10.2015
Наско Здравков Димитров239/23.10.2015
Мария Костадинова Костадинова240/23.10.2015
Кръстьо Велев Кръстев241/23.10.2015
Иванка Василева Кръстева242/23.10.2015
Атанас Иванов Белев243/23.10.2015
Златомира Миткова Рашева244/23.10.2015
Ани Иванова Ненова245/23.10.2015
Атанаска Йорданова Илиева246/23.10.2015
Димитър Стефанов Илиев247/23.10.2015
Борис Сашов Лилов248/23.10.2015
Анна Богданова Величкова249/23.10.2015
Стоянка Петрова Мънева250/23.10.2015
Тодор Костадинов Мънев251/23.10.2015
Румен Симов Михайлов252/23.10.2015
Петър Николаев Димитров253/23.10.2015
Милка Ралева Георгиева254/23.10.2015
Димитър Тихомиров Панайотов255/23.10.2015
Иван Георгиев Христосков256/23.10.2015
Джони Ангелов Карагьозов257/23.10.2015
Катя Иванова Карагьозова258/23.10.2015
Гошо Тодоров Кущинаров259/23.10.2015
Величка Иванова Кущинарова260/23.10.2015
Ралица Николова Дюлгерска261/23.10.2015
Гюргина Чонова Танева262/23.10.2015
Татяна Тодорова Райкина263/23.10.2015
Христина Цанева Арабаджиева264/23.10.2015
Георги Атанасов Георгиев265/23.10.2015
Рада Стоянова Недялкова266/23.10.2015
Емилия Иванова Вътева267/23.10.2015
Гергана Кирилова Стойчева268/23.10.2015
Иван Тодоров Тодоров269/23.10.2015
Величка Иванова Дараджанска270/23.10.2015
Росица Атанасова Мицева271/23.10.2015
Ваня Емилова Николова272/23.10.2015
Антон Тодоров Янев273/23.10.2015
Еленка Николова Маринова274/23.10.2015
Мариана Стефанова Дюлгерска275/23.10.2015
Никола Костадинов Дюлгерски276/23.10.2015
Мария Иванова Мирчева277/23.10.2015
Силвестър Пламенов Хърльов278/23.10.2015
Слейман Мохамед Ал-Талаб279/23.10.2015
Даниел Делянов Диков280/23.10.2015
Димитър Георгиев Бахчеванов281/23.10.2015
Димитър Бориславов Кобуров282/23.10.2015
Василена Атанасова Минкова283/23.10.2015
Иван Кирилов Стоилов284/23.10.2015
Иван Тодоров Аладжов285/23.10.2015
Спас Иванов Ганчев286/23.10.2015
Тодор Иванов Куманов287/23.10.2015
Атанас Николов Бочев288/23.10.2015
Виолета Димитрова Хаджипетрова289/23.10.2015
Руслан Златков Босаков290/23.10.2015
Андон Василев Бончев291/23.10.2015
Виолетка Генчева Бончева292/23.10.2015
Мария Петрова Иванова293/23.10.2015
Кристина Василева Христева294/23.10.2015
Русин Михайлов Русинов295/23.10.2015
Христо Илиев Спасов296/23.10.2015
Мария Райкова Спасова297/23.10.2015
Ивелина Симеонова Станчева298/23.10.2015
Атанаска Димитрова Тонева299/23.10.2015
Стойка Иванова Тонева300/23.10.2015
Снежана Любомирова Шейнова301/23.10.2015
Румен Красимиров Дерменджиев302/23.10.2015
Ганчо Илиев Енчев303/23.10.2015
Юлиян Красимиров Дерменджиев304/23.10.2015
Иван Емилов Иванов305/23.10.2015
Дилян Димитров Димитров306/23.10.2015
Георги Ангелов Христосков307/23.10.2015
Анастасия Иванова Дамянова308/23.10.2015
Георги Костадинов Стойчев309/23.10.2015
Виолета Бойчева Коева310/23.10.2015
Златка Запрянова Аризанова311/23.10.2015
Йорданка Крумова Гибинска312/23.10.2015
Димитър Александров Стефанов313/23.10.2015
Петранка Георгиева Зафирова314/23.10.2015
Васил Борисов Бозов315/23.10.2015
Людмила Василева Бозова316/23.10.2015
Александра Валериева Николова317/23.10.2015
Борислава Атанасова Димитрова318/23.10.2015
Борис Димитров Маринов319/23.10.2015
Таня Николова Въжарова320/23.10.2015
Красимира Костадинова Тодорова321/23.10.2015
Марио Иванов Бойчев322/23.10.2015
Елена Костадинова Рангова323/23.10.2015
Даяна Кунчева Въжарова324/23.10.2015
Десислава Красимирова Нейкова325/23.10.2015
Мария Георгиева Гавраилова326/23.10.2015
Илия Ганчев Енчев327/23.10.2015
Айваз Есман Кафеджи328/23.10.2015
Пенка Иванова Станчева329/23.10.2015
Димитрия Ангелова Маджарова330/23.10.2015
Снежина Ангелова Василева331/23.10.2015
Любка Иванова Петрова332/23.10.2015
Тодорка Димитрова Стойнова333/23.10.2015
София Ангелова Дечева334/23.10.2015
Божидар Бойков Дечев335/23.10.2015
Веселина Запрянова Шиндева336/23.10.2015
Димитрийка Ангелова Бабакова337/23.10.2015
Петър Иванов Бабаков338/23.10.2015
Александър Петров Бабаков339/23.10.2015
Елена Димитрова Загорска340/23.10.2015
Ваня Димитрова Икономова341/23.10.2015
Aнгел Сандов Асенов342/23.10.2015
Аксос Аихан Мустафа343/23.10.2015
Ангел Георгиев Асенов344/23.10.2015
Ангел Иванов Асенов345/23.10.2015
Ангел Рашков Паламудов346/23.10.2015
Ангел Симеонов Йорданов347/23.10.2015
Андрей Ангелов Стоянов348/23.10.2015
Асан Мехмед Денев349/23.10.2015
Асен Янков Костадинов350/23.10.2015
Атанас Маринов Апостолов351/23.10.2015
Бисер Михайлов Христов352/23.10.2015
Божидар Филипов Асенов353/23.10.2015
Борис Васков Карагьозов354/23.10.2015
Борис Славков Янков355/23.10.2015
Боряна Николва Генева356/23.10.2015
Величка Огнянова Коева357/23.10.2015
Венета Лукова Галчева358/23.10.2015
Габриела Атанасова Киряквоа359/23.10.2015
Галя Огнянова Огнянова360/23.10.2015
Гюлдане Арифова Денева361/23.10.2015
Даниела Йончева Сиромашка362/23.10.2015
Данчо Георгиев Христов363/23.10.2015
Денка Стефанова Бабачева364/23.10.2015
Димитър Димитров Ламбрев365/23.10.2015
Емран Асенов Котов366/23.10.2015
Еньо Асенов Кънчев367/23.10.2015
Еню Ангелов Гайтанджиев368/23.10.2015
Ержан Рамаданов Ахмедов369/23.10.2015
Здравко Филипов Рангелов370/23.10.2015
Иван Ангелов Илиев371/23.10.2015
Иван Илиев Борисов372/23.10.2015
Иван Петров Генев373/23.10.2015
Илия Георгиев Митков374/23.10.2015
Илия Димчев Рангелов375/23.10.2015
Илхан Ниязи Мехмед376/23.10.2015
Йордан Асенов Илиев377/23.10.2015
Исмет Кямил Ибрям378/23.10.2015
Кирил Сандов Иванов379/23.10.2015
Кольо Емилов Джевизов380/23.10.2015
Красимир Асенов Асенов381/23.10.2015
Кръстана Атанасова Авкова382/23.10.2015
Любчо Рашков Асенов383/23.10.2015
Мартин Христов Георгиев384/23.10.2015
Мемати Мемет Ахмед385/23.10.2015
Минка Асенова Сирякова386/23.10.2015
Митко Асенов Кънчев387/23.10.2015
Митко Емилов Джевизов388/23.10.2015
Младен Василев Иванов389/23.10.2015
Надя Неделчева Лазарова390/23.10.2015
Назми Шабан Тасин391/23.10.2015
Неделчо Найденов Лазаров392/23.10.2015
Николай Атанасов Малинов393/23.10.2015
Николай Йорданов Апостолов394/23.10.2015
Николай Петков Георгиев395/23.10.2015
Огнян Петров Даскалов396/23.10.2015
Огнян Янков Рангелов397/23.10.2015
Пепи Атанасова Дечева398/23.10.2015
Петко Сергеев Павлов399/23.10.2015
Петя Стоянова Котова400/23.10.2015
Пламена Иванова Колева-Георгиева401/23.10.2015
Рамадан Али Ибрям402/23.10.2015
Расим Шенол Али403/23.10.2015
Росица Балева Ковачева404/23.10.2015
Румен Рашков Асенов405/23.10.2015
Сандо Асенов Бошнаков406/23.10.2015
Сашо Рангелов Асенов407/23.10.2015
Светлана Жекова Занева408/23.10.2015
Светослав Емилов Йорданов409/23.10.2015
Севгинар Еиб Денева410/23.10.2015
Симеон Рашков Чирков411/23.10.2015
Славчо Асенов Асенов412/23.10.2015
Стоян Личев Сандов413/23.10.2015
Стоян Николаев Николов414/23.10.2015
Таско Георгиев Рангелов415/23.10.2015
Теодора Венцислава Проданова416/23.10.2015
Теодора Симеонова Гълъбова417/23.10.2015
Тодор Благоев Джангозов418/23.10.2015
Христо Генков Пеев419/23.10.2015
Шаип Смаил Садък420/23.10.2015
Юсеин Фаик Асан421/23.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения