Коалиция АБВ и Български Социалдемократи за Пловдив

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Цонка Стоянова Клявкова1/23.10.2015
Татяна Стоянова Рупчева2/23.10.2015
Валентина Тодорова Вълчева3/23.10.2015
Велизар Славов Дечев4/23.10.2015
Въла Николкова Троева5/23.10.2015
Радка Иванова Мандаджиева6/23.10.2015
Атанаска Иванова Калашева7/23.10.2015
Елена Михова Хаджийска8/23.10.2015
Георги Запрянов Хаджийски9/23.10.2015
Георги ЙордановГеоргиев10/23.10.2015
Стоянка Кирилова Урумова11/23.10.2015
Лилия Георгиева Дириманова12/23.10.2015
Василка Панайотова Йотова13/23.10.2015
Албена Кирилова Начева14/23.10.2015
Полина Николова Манева15/23.10.2015
Росен Димитров Рупчев16/23.10.2015
Шенка Маринова Вълчева17/23.10.2015
Габриела Георгиева Арабистанова18/23.10.2015
Елена Добрева Ганева19/23.10.2015
Евгения Данаилова Петкова20/23.10.2015
Десислава Спасова Карова21/23.10.2015
Емилия Живова Дойкова22/23.10.2015
Марияна Спасова Кирева23/23.10.2015
Мина Илиева Гонгова24/23.10.2015
Надежда Атанасова Стойчева25/23.10.2015
Малинела Атанасова Арнаудова26/23.10.2015
Атанас Ангелов Арнаудов27/23.10.2015
Капка Василева Запрянова28/23.10.2015
Илиян Петров Запрянов29/23.10.2015
Валентина Димитрова Ангелова30/23.10.2015
Стоян Маринов Козаров31/23.10.2015
Леополд Славчев Шишков32/23.10.2015
Йордан Тодоров Тодоров33/23.10.2015
Сашо Йорданов Тодоров34/23.10.2015
Росица Стефанова Балева35/23.10.2015
Александра Павлова Балева36/23.10.2015
Данчо Александров Александров37/23.10.2015
Георги Неделчев Пеев38/23.10.2015
Мариела Димова Пеева39/23.10.2015
Красимир Димитров Пейков40/23.10.2015
Гергана Велкова Петканска41/23.10.2015
Иван Атанасов Димов42/23.10.2015
Петра Георгиева Халачева43/23.10.2015
Магда Владимирова Халачева44/23.10.2015
Златка Бориславова Андреева45/23.10.2015
Елена Илиева Семерджиева46/23.10.2015
Тодор Пламенов Ангелов47/23.10.2015
Ангелина Генова Лефтерова48/23.10.2015
Елена Славчева Димитрова49/23.10.2015
Миглена Петрова Райчева50/23.10.2015
Мирослава Каменова Тафталиева51/23.10.2015
Сийка Петрова Георгиева52/23.10.2015
Велина Атанасова Петрова53/23.10.2015
Мария Ангелова Гинева54/23.10.2015
Станислав Христов Калъчев55/23.10.2015
Венцислава Георгиева Андреева56/23.10.2015
Станислав Марков Маркаров57/23.10.2015
СимеонИванов Караджов58/23.10.2015
Тодор Димитров Ташков59/23.10.2015
Иванка Николова Вътева60/23.10.2015
Петър Георгиев Вътев61/23.10.2015
Митко Петров Вътев62/23.10.2015
РусиСтоянов Диманов63/23.10.2015
Нешка Георгиева Костова64/23.10.2015
Николай Цветанов Димитров65/23.10.2015
Мима Петрова Христева66/23.10.2015
Диляна Георгиева Стоянова67/23.10.2015
Мария Радева Николова68/23.10.2015
Николай Геогриев Динков69/23.10.2015
Васил Иванов Славов70/23.10.2015
Теменужка Генова Славова71/23.10.2015
Крум Кръстев Кузманов72/23.10.2015
Величка Атанасова Димитрова73/23.10.2015
Георги Иванов Писанов74/23.10.2015
Сибел Ахмедова Амишева75/23.10.2015
Ахмед Юмер Амиш76/23.10.2015
Валери Петров Славов77/23.10.2015
Димитър Юлианов Иванов78/23.10.2015
Любомир Светлозаров Дренски79/23.10.2015
Румен Илиев Байрев80/23.10.2015
Костадин Георгиев Афанлиев81/23.10.2015
Димка Желязкова Караиванова82/23.10.2015
Антоанета Димитрова Кайаджиева83/23.10.2015
Иво Бориславов Георгиев84/23.10.2015
Димитър Трифинов Вангелов85/23.10.2015
Румяна Здравкова Алабинова86/23.10.2015
Нася Петрова Стоянова87/23.10.2015
Галя Георгиева Бекриева88/23.10.2015
Рангел Маринов Гайдаджиев89/23.10.2015
Иван Ангелов Христев90/23.10.2015
Илия Савов Илиев91/23.10.2015
Станимир Вълчев Вълчев92/23.10.2015
Катя Веселинова Благоева93/23.10.2015
Трифон Любомиров Филипов94/23.10.2015
Снежана Маринова Миланова95/23.10.2015
Лилия Михайлова Петрова96/23.10.2015
Апостол Апостолов Герчев97/23.10.2015
Илияна Ваклинова Господарска98/23.10.2015
Ивайло Христов Иванов99/23.10.2015
Пламен Петров Димитров100/23.10.2015
Мирослава Лилова Иванова101/23.10.2015
Мариян Благоев Димитров102/23.10.2015
Елена Георгиева Игнатова103/23.10.2015
Костадин Петров Илчев104/23.10.2015
Симеон Теодосиев Максимов105/23.10.2015
Даниела Апостолова Василева106/23.10.2015
Станислав Пенчев Пандуров107/23.10.2015
Атанаска Иванова Кирилова108/23.10.2015
Йордан Николаев Демирев109/23.10.2015
Нено Попов Якимов110/23.10.2015
Валентина Александрова Костова111/24.10.2015
Ангелина Христова Георгиева112/24.10.2015
Иванка Костадинова Иванова113/24.10.2015
Ангел Илиев Ружинов114/24.10.2015
Росица Петрова Христева115/24.10.2015
Ирма Антоан Енфиеджан116/24.10.2015
Запрян Тодоров Вълчев117/24.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения