местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Борислав Василев Милеянов1/04.10.2015
Лиляна Димитрова Милеянова2/04.10.2015
Силва Бохос Джаникян3/04.10.2015
Антаран Оник Джаникян4/04.10.2015
Бедик Бадрик Джаникян5/04.10.2015
Лилия Иванова Ненкова6/04.10.2015
Петко Василев Васков - заместен7/04.10.2015
Бисерка Методиева Петрова8/04.10.2015
Георги Светозаров Петров9/04.10.2015
Юлия Минчева Васкова10/04.10.2015
Кичка Георгиева Янева11/04.10.2015
Димка Борисова Запрянова - заместен12/04.10.2015
Соня Димитрова Инджова13/04.10.2015
Мария Марчова Инджова14/04.10.2015
Мария Янкова Атанасова15/04.10.2015
Йордан Жанов Гаджев16/04.10.2015
Дафина Николова Иванова17/04.10.2015
Жанета Стойчева Дафова18/04.10.2015
Мирена Иванова Димитрова19/04.10.2015
Диляна Иванова Даутова - заместен20/04.10.2015
Васил Тодоров Милянав21/04.10.2015
Надежда Кеворк Николова22/04.10.2015
Гергана Василева Дойкова23/04.10.2015
Веселина Георгиева Николова - заместен24/04.10.2015
Ива Василева Дойкова25/04.10.2015
Такухи Зарех Тавитян26/04.10.2015
Златан Фердинандов Колев27/04.10.2015
Александър Драгомиров Гатев28/04.10.2015
Росица Вескова Гаджакова29/04.10.2015
Тошко Василев Седянков30/04.10.2015
Кольо Кирилов Ангелов31/04.10.2015
Силвия Илиева Попова - заместен32/04.10.2015
Йоана Ангелова Динкова33/04.10.2015
Тодор Димитров Тасев34/04.10.2015
Диана Димитрова Димитрова35/04.10.2015
Валя Любенова Парапанова-Христова36/04.10.2015
Галина Иванова Каргалиева37/04.10.2015
Велина Спасова Теллиева - заместен38/04.10.2015
Денка Танкова Семерджиева39/04.10.2015
Мария Петкова Димова - заместен40/04.10.2015
Костадин Иванов Димов - заместен41/04.10.2015
Анка Иванова Доевска42/04.10.2015
Димитър Дойчев Манчоров43/04.10.2015
Йорданка Петрова Христова44/04.10.2015
Мария Илиева Божанова45/04.10.2015
Николина Илиева Аргилашка46/04.10.2015
Милка Георгиева Гошева47/04.10.2015
Димитър Петков Караджов48/04.10.2015
Васил Йорданов Маврудиев - заместен49/04.10.2015
Елена Георгиева Танева - заместен50/04.10.2015
Николай Димитров Караджов51/04.10.2015
Татяна Иманова Чулева52/04.10.2015
Емилия Иванова Чулева53/04.10.2015
Даниела Иванова Иванова - заместен54/04.10.2015
Станка Минчева Димитрова55/04.10.2015
Александър Благоев Иванов56/04.10.2015
Иван Благоев Аврамов57/04.10.2015
Желязко Георгиев Митов58/04.10.2015
Николай Георгиев Митов59/04.10.2015
Валентина Маркова Врацова60/04.10.2015
Нина Маркова Фодулова61/04.10.2015
Станислав Атанасов Маринов - заместен62/04.10.2015
Костадин Йорданов Янков - заместен63/04.10.2015
Иван Йорданов Янков - заместен64/04.10.2015
Васила Георгиева Янкова - заместен65/04.10.2015
Георги Неделчев Стоянов66/04.10.2015
Мата Петрова Василева67/04.10.2015
Тодор Грозев Тодоров - заместен68/04.10.2015
Костадин Андонов Христов69/04.10.2015
Катерина Тодорово Полихроново70/04.10.2015
Надя Тодорова Шкодрова71/04.10.2015
Георги Илиев Божков72/04.10.2015
Милен Генов Стайковски - заместен73/04.10.2015
Йоана Иванова Радкова74/04.10.2015
Теменуга Генова Георгиева - заместен75/04.10.2015
Нонка Стефанова Енчева76/04.10.2015
Росица Атанасова Гарвалска77/04.10.2015
Тодор Игнатов Гарвалски78/04.10.2015
Екатерина Георгиева Косинкова79/04.10.2015
Мария Запрянова Стайкова80/04.10.2015
Ани панайотово Сотирова81/04.10.2015
Петра Иванова Слънкова82/04.10.2015
Недка Янкова Орчева83/04.10.2015
Мария Ангелова Пастърмаджиева 84/04.10.2015
Йорданка Вълчева Бойчева85/04.10.2015
Весела Иманова Башева86/04.10.2015
Николай Недялков Николов - заместен87/04.10.2015
Иван Пенчев Пенчев88/04.10.2015
Минко Иванов Говедаров89/04.10.2015
Тина Иванова Фуклева90/04.10.2015
Мария Петрова Пейчева91/04.10.2015
Вартухи Самик Доникян92/04.10.2015
Таня Георгиева Пенчева93/04.10.2015
Живко Пенев Славов94/04.10.2015
Виолета Николаева Колева - Славова95/04.10.2015
Цветанка Илиева Крекманска 96/04.10.2015
Нели Иванова Хорозова97/04.10.2015
Петър Атанасов Хорозов98/04.10.2015
Невена Василева Филева99/04.10.2015
Йорданка Димитрова Кузманова100/04.10.2015
Стефка Йосифова Петрова101/04.10.2015
Маринка Колева Дагнева102/04.10.2015
Димитър Йорданов Дагнев103/04.10.2015
Димитър Милков Бойчев104/04.10.2015
Беляна Иванова Въжарова105/04.10.2015
Нанчо Апостолов Въжаров106/04.10.2015
Елена Каменова Вълкова107/04.10.2015
Делян Стоянов Чорбаджийски108/04.10.2015
Зоя Георгиева Шаркова109/04.10.2015
Илияна Светославова Станоева - заместен110/04.10.2015
Пламена Николаева Вълкова111/04.10.2015
Росица Йонкова Еневска112/04.10.2015
Пенчо Йонков Райковски113/04.10.2015
Мария Петрова Спасова114/04.10.2015
Радостина Иванова Караджова115/04.10.2015
Донка Костова Илиева116/04.10.2015
Емил Петров Първанов - заместен117/04.10.2015
Зорница Янкова Георгиева - заместен118/04.10.2015
Гизда Стоянова Лазарова119/04.10.2015
Мартина Руменова Мурджанова120/04.10.2015
Яна Петкова Гърчева121/04.10.2015
Екатерина Петрова Янева122/04.10.2015
Катерина Петрова Ковачева123/04.10.2015
Зорка Красимирова Шекеримова - заместен124/04.10.2015
Димитър Димитров Щерев - заместен125/04.10.2015
Мария Неделчева Илиева126/04.10.2015
Теодора Красимирова Георгиева127/04.10.2015
Мария Стоянова Стоянова128/04.10.2015
Йорданка Любенова Попова129/04.10.2015
Милена Борисова Малинова130/04.10.2015
Донка Филипова Рускова131/04.10.2015
Йорданка Димитрова Димитрова132/04.10.2015
Елена Христова Ванева133/04.10.2015
Лейла Селиатин Шабан-Иванова134/04.10.2015
Тинка Живкова Михайлова135/04.10.2015
Генка Генова Груйчева136/04.10.2015
Гриша Вълчев Груйчев137/04.10.2015
Лазар Тотев Русков138/04.10.2015
Радка Стоянова Витанова139/04.10.2015
Петка Филипова Димова140/04.10.2015
Цанко Ташев Личев141/04.10.2015
Мария Петрова Пънева142/04.10.2015
Цветана Иванова Ракева143/04.10.2015
Дафинка Христева Хорозова144/04.10.2015
Ваня Петкова Белева - заместен145/04.10.2015
Станка Стоянова Спасова146/04.10.2015
Недялка Минева Тодорова147/04.10.2015
Костадин Николов Прашиев - заместен148/04.10.2015
Радка Рачева Неделева - заместен149/04.10.2015
Стоянка Иванова Янакиева 150/04.10.2015
Рашко Петров Янакиев151/04.10.2015
Памела Рашкова Янакиева152/04.10.2015
Рангел Костадинов Костадинов153/04.10.2015
Кети Ганчева Костадинова154/04.10.2015
Костадин Рангелов Костадинов155/04.10.2015
Василка Георгиева Балева156/04.10.2015
Петя Вълчева Ангелова 157/04.10.2015
Иван Атанасов Ангелов158/04.10.2015
Атанас Иванов Ангелов159/04.10.2015
Виктория Костадинова Костадинова160/04.10.2015
Атанаска Костова Костадинова161/04.10.2015
Людмила Иванова Некезова162/04.10.2015
Стамена Георгиева Попова163/04.10.2015
Георги Трендафилов Попчев164/04.10.2015
Вена Христова Маринова165/04.10.2015
Петранка Димитрова Божкова166/04.10.2015
Христина Николова Маринова167/04.10.2015
Стойчо Генчев Маринов168/04.10.2015
Генчо Стойчев Маринов169/04.10.2015
Георги Радостинов Иванов170/04.10.2015
Александър Иванов Тошев171/04.10.2015
Магдалена Георгиева Костадинова172/04.10.2015
Вангелина Ангелова Искрова173/04.10.2015
Иванка Илиева Гогова174/04.10.2015
Марияна Стоянова Стоянова175/04.10.2015
Нели Николаева Пенева176/04.10.2015
Цветомир Димитров Гочев177/04.10.2015
Людмила Костадинова Петрова178/04.10.2015
Коста Христов Динев179/04.10.2015
Симона Малинова Каменова - заместен180/04.10.2015
Йордака Стойкова Стойкова181/04.10.2015
Здравка Иванова Иванова182/04.10.2015
Мая Димитрова Младенова - заместен183/04.10.2015
Момчил Христов Стефанов - заместен184/04.10.2015
Елена Атанасова Богданова185/04.10.2015
Йонка Енева Николова186/04.10.2015
Михаил Петров Михалев187/04.10.2015
Маргарита Борисова Вранкова188/04.10.2015
Иван Тонев Иванов189/04.10.2015
Надежда Иванова Иванова190/04.10.2015
Антони Иванов Иванов191/04.10.2015
Сотир Димитров Карагьозов192/04.10.2015
Елена Василева Георгиева193/04.10.2015
Георги Иванов Георгиев194/04.10.2015
Пламен Руменов Кутев195/04.10.2015
Антон Добрев Вехов196/04.10.2015
Петър Георгиев Атанасов197/04.10.2015
Станислав Светославов Петков198/04.10.2015
Ваня Радомирова Тонева199/04.10.2015
Любка Калинова Кирковска - заместен200/04.10.2015
Цветана Кръстева Щербина201/04.10.2015
Цветана Василева Гълъбова202/04.10.2015
Петя Димитрова Иванова203/04.10.2015
Атанас Генчев Генчев204/04.10.2015
Пенка Йорданова Петрова205/04.10.2015
Александър Тодоров Стойчев206/04.10.2015
Димитър Петков Карачанов - заместен207/04.10.2015
Калинка Спасова Бързева208/04.10.2015
Павлина Тодорова Тодорова209/04.10.2015
Ясенка Иванова Николова210/04.10.2015
Александър Иванов Первазов211/04.10.2015
Мариана Владимирова Бочакова212/04.10.2015
Софка Георгиева Нанкова213/04.10.2015
Таня Тодорова Радева214/04.10.2015
Стефан Петров Шиваров215/04.10.2015
Крaсимирa Aрсеновa-Кумaновaли  - заместен216/04.10.2015
Мари Кеворк Четинян - заместен217/04.10.2015
Костадин Иванов Гърков - заместен218/04.10.2015
Панайот Владимиров Поляков219/04.10.2015
Валентин Павлов Шекеров - заместен220/04.10.2015
Любомир Велчев Мишев221/04.10.2015
Елисавета Костова Татарова222/04.10.2015
Георги Насков Арнаудов223/04.10.2015
Христо Костов Кумановали - заместен224/04.10.2015
Стефан Васков Кръстев - заместен225/04.10.2015
Валя Апостолова Тодорова - заместен226/04.10.2015
Тодор Минков Тодоров227/04.10.2015
Таня Господинова Николова228/04.10.2015
Мария Валентинова Татарова229/04.10.2015
Румен Димитров Кашилски230/04.10.2015
Елисавета Георгиева Бутова231/04.10.2015
Маргарита Попконстантинова Карастойкова232/04.10.2015
Анка Иванова Димитрова 233/04.10.2015
Мария Илиева Терзийска 234/04.10.2015
Иван Борисов Русалов 235/04.10.2015
Петранка Атанасова Русалова236/04.10.2015
Красимира Йанкова Димова 237/04.10.2015
Стела Йорданова Костадинова 238/04.10.2015
Адриана Дончева Терзиева 239/04.10.2015
Красимира Бисерова Кавърджикова - заместен240/04.10.2015
Христо Атанасов Мужиков - заместен241/04.10.2015
Надежда Стоилова Шаламанова 242/04.10.2015
Деляна Руменова Шаламанова - заместен243/04.10.2015
Виолета Христова Славова 244/04.10.2015
Милен Тодоров Шонгов 245/04.10.2015
Пенка Ненкова Шонгова 246/04.10.2015
Марина Костадинова Калвачева 247/04.10.2015
Виола Видолова Порязова - заместен248/04.10.2015
Снежа Иванова Семерджиева - заместен249/04.10.2015
Емилия Ваклинова Хаджийска250/04.10.2015
Йовка Иванова Чапкънска 251/04.10.2015
Мартин Маринов Топузов252/04.10.2015
Недялка Раднева Гагова - заместен253/04.10.2015
Илияна Радославова Генова - заместен254/04.10.2015
Марияна Франц Щипкова - заместен255/04.10.2015
Камелия Владимирова Димитрова - заместен256/04.10.2015
Лазар Младенов Гюров - заместен257/04.10.2015
Гено Георгиев Искров - заместен258/04.10.2015
Стоянка Кузманова Порязова259/04.10.2015
Радослав Пенов Геров - заместен260/04.10.2015
Румяна Иванова Камбурова261/04.10.2015
Стела Петрова Виделова262/04.10.2015
Георги Николаев Георгиев263/04.10.2015
Борис Петров Янков264/04.10.2015
Костадинка Михайлова Денева 265/04.10.2015
Дончо Михайлов Денев266/04.10.2015
Ивайло Дончев Денев267/04.10.2015
Борис Асенов Георгиев 268/04.10.2015
Данаиел Динков Икимджиев269/04.10.2015
Раделина Борисова Шкипова - заместен270/04.10.2015
Въла Вълчанова Георгиева271/04.10.2015
Димитър Георгиев Димитров272/04.10.2015
Дора Костадинова Йорданова - заместен273/04.10.2015
Гергана Николаева Георгиева274/04.10.2015
Гергана Стоянова Тачева 275/04.10.2015
Венера Константинова Видева276/04.10.2015
Калинка Илиева Илиева277/04.10.2015
Анжела Асенова Копаранска - заместен278/04.10.2015
Верка Николова Кузманова - заместен279/04.10.2015
Христо Куртев Казаков - заместен280/04.10.2015
Вероника Бойчева Казакова - заместен281/04.10.2015
Надежда Богданова Корнова282/04.10.2015
Георги Димитров Корнов283/04.10.2015
Тона Богданова Георгиева - заместен284/04.10.2015
Атанас Иванов Сапунджиев285/04.10.2015
Йовка Николова Танева - Петкова286/04.10.2015
Ралица Атанасова Ангъчева287/04.10.2015
Николай Димов Николов288/04.10.2015
Христина Александрова Митева - заместен289/04.10.2015
Димитър Костадинов Митев - заместен290/04.10.2015
Петя Пламенова Вълканова 291/04.10.2015
Стоянка Пламенова Рангелова292/04.10.2015
Надежда Василева Хитрилова293/04.10.2015
Силвия Пейкова Кунева294/04.10.2015
Мария Костадинова Кръстева295/04.10.2015
Райна Костадинова Георгиева296/04.10.2015
Петър Любомиров Чераджийски - заместен297/04.10.2015
Десислава Николаева Николова298/04.10.2015
Иванка Ненова Маронова299/04.10.2015
Анелия Мирославова Маронова300/04.10.2015
Мирослав Алексиев Маронов301/04.10.2015
Николина Ненова Ненчева302/04.10.2015
Ангел Цветанов Тонев303/04.10.2015
Таня Илиева Муравенова304/04.10.2015
Елена Рангелова Сотирова305/04.10.2015
Боян Траянов Божилов306/04.10.2015
Петър Борисов Зафиров307/04.10.2015
Десислава Огнянова Хубенова308/04.10.2015
Дора Стоянова Хубенова309/04.10.2015
Добринка Любчова Зафирова310/04.10.2015
Мария Васкова Ангелова311/04.10.2015
Дарина Василева Ангелова312/04.10.2015
Валентина Атанасова Николова313/04.10.2015
Николай Йотов Узунов - заместен314/04.10.2015
Николай Симеонов Николов315/04.10.2015
Георги Петков Георгиев - заместен316/04.10.2015
Боряна Боянова Ангъчева317/04.10.2015
Петя Николова Ангъчева318/04.10.2015
Величка Иванова Ангъчева319/04.10.2015
Ангел Петров Ангъчев320/04.10.2015
Валерия Георгиева Танева-Кавкова321/04.10.2015
Георги Петров Велков322/04.10.2015
Никола Луков Груев323/04.10.2015
Ивайло Иванов Банев - заместен324/04.10.2015
Анелия Красимирова Келевчиева325/04.10.2015
Анастасия Руменова Доганова326/04.10.2015
Ангел Валентинов Павлов327/04.10.2015
Димитър Георгиев Корнов - заместен328/04.10.2015
Румен Георгиев Корнов329/04.10.2015
Велина Георгиева Димитрова330/04.10.2015
Атанас Руменов Янакиев331/04.10.2015
Елена Трифонова Китипова332/04.10.2015
Костадинка Вълева Анастасова333/04.10.2015
Жана Георгиева Китипова334/04.10.2015
Атанас Петров Обрейков335/04.10.2015
Антоанета Николова Георгиева336/04.10.2015
Силва Кеворк Красимирова337/04.10.2015
Стефанка Иванова Станкова338/04.10.2015
Венета Делова Плачкова339/04.10.2015
Радка Делова Джугаланова340/04.10.2015
Елена Георгиева Халачева341/04.10.2015
Сотир Благовестов Фотев342/04.10.2015
Гено Петров Годжеров343/04.10.2015
Огнян Костадинов Нешев344/04.10.2015
Албена Боянова Харалампиева345/04.10.2015
Лина Ивайлова Харалампиева346/04.10.2015
Стилияна Димитрова Немцова347/04.10.2015
Иванка Сотирова Немцова348/04.10.2015
Гинка Георгиева Кожухарова - заместен349/04.10.2015
Мариана Кирилова Рашкова - заместен350/04.10.2015
Янка Георгиева Добрева - заместен351/04.10.2015
Стефан Иванов Пашов352/04.10.2015
Васко Иванов Камбуров353/04.10.2015
Снежана Илиева Станджикова - заместен354/04.10.2015
Стефка Христева Нихтягова355/04.10.2015
Елена Христева Нихтягова356/04.10.2015
Виктория Михайлова Тошева357/04.10.2015
Даниела Богомилова Лазарова358/04.10.2015
Елена Йорданова Иванова359/04.10.2015
Лилия Седеф Йоцева360/04.10.2015
Николай Запрянов Тошев361/04.10.2015
Мария Атанасова Трачева362/04.10.2015
Бончо Димитров Николов - заместен363/04.10.2015
Йордан Петров Георгиев - заместен364/04.10.2015
Божурка Петрова Георгиева365/04.10.2015
Добринка Вълчева Илийска366/04.10.2015
Слав Атанасов Бъчваров367/04.10.2015
Дора Атанасова Бъчварова368/04.10.2015
Анна Атанасова Бъчварова369/04.10.2015
Станка Георгиева Кърчева370/04.10.2015
Христо Ганчев Ташков371/04.10.2015
Тенчо Георгиев Ямалиев372/04.10.2015
Калина Райчева Ямалиева373/04.10.2015
Недялка Братанова Братанова374/04.10.2015
Диана Тенчева Петкова375/04.10.2015
Валентин Георгиев Станков376/04.10.2015
Мария Георгиева Донева377/04.10.2015
Ангел Димитров Донев378/04.10.2015
Мария Златева Петрова379/04.10.2015
Павел Пенчев Петров380/04.10.2015
Марин Пенчев Петров381/04.10.2015
Яна Петрова Тевезова - Петрова - заместен382/04.10.2015
Йорданка Геориева Костова383/04.10.2015
Ангел Стефанов Костов384/04.10.2015
Мария Василева Македонска385/04.10.2015
Марияна Йорданова Бузова386/04.10.2015
Диана Трифонова Радева387/04.10.2015
Радка Желязкова Топузова388/04.10.2015
Юлияна Манолова Николова389/04.10.2015
Димитрина Георгиева Богунска390/04.10.2015
Стефанка Христова Петрова391/04.10.2015
Рангел Стоянов Гълъбов392/04.10.2015
Веселка Ангелова Мръвкова393/04.10.2015
Румяна Петрова Мутафчиева394/04.10.2015
Стоян Рангелов Гълъбов395/04.10.2015
Ганка Тодорова Янева396/04.10.2015
Любодан Борисов Янев397/04.10.2015
Петър Давидов Власов398/04.10.2015
Румен Марийков Вълков - заместен399/04.10.2015
Димитрийка Тодорова Несторова400/04.10.2015
Йовка Иванова Петкова401/04.10.2015
Атанас Ненов Иванов402/04.10.2015
Мая Богомилова Иванова403/04.10.2015
Маргарита Георгиева Михайлова404/04.10.2015
Димитър Георгиев Илиев405/04.10.2015
Йорданка Георгиева Симеонова406/04.10.2015
Ангел Йорданов Сотиров407/04.10.2015
Красимира Георгиева Йорданова - заместен408/04.10.2015
Ивелина Иванова Терзова - заместен409/04.10.2015
Магдалена Ненова Манолова410/04.10.2015
Желязко Христов Манолов411/04.10.2015
Тодор Бонев Умурски412/04.10.2015
Михаил Радославов Михайлов413/04.10.2015
Ангел Асенов Михайлов414/04.10.2015
Димитър Петков Гайдев415/04.10.2015
Ася Димитрова Гайдева416/04.10.2015
Мария Найденова Гайдева417/04.10.2015
Валентин Стайков Гешев418/04.10.2015
Йордан Манолов Иванов419/04.10.2015
Мирослав Ненков Михайлов420/04.10.2015
Мария Георгиева Станчева421/04.10.2015
Костадин Георгиев Минев422/04.10.2015
Даниела Павлова Скръчкова423/04.10.2015
Светослав Димитров Киряков424/04.10.2015
Калинка Петкова Кирякова425/04.10.2015
Румяна Александрова Кирякова426/04.10.2015
Димитър Светославов Киряков - заместен427/04.10.2015
Елена Красимирова Лозанова - заместен428/04.10.2015
Георги Илиев Папазов429/04.10.2015
Пенка Кирилова Атанасова430/04.10.2015
Наталия Данаилова Бадан431/04.10.2015
Надежда Иванова Галибарска432/04.10.2015
Мануела Йорданова Александрова433/04.10.2015
Иванка Димитрова Дойкова434/04.10.2015
Мария Иванова Галибарска435/04.10.2015
Райна Георгиева Стефанова436/04.10.2015
Анни Стоименова Терзиева437/04.10.2015
Гергана Петкова Ненова438/04.10.2015
Антоанета Славова Велчева - заместен439/04.10.2015
Иван Рангелов Донев440/04.10.2015
Мина Димитрова Боспачиева441/04.10.2015
Ана Петкова Терзиева - заместен442/04.10.2015
Катя Николова Кирчева-Базелкова - заместен443/04.10.2015
Елена Ангелова Атанасова - заместен444/04.10.2015
Даниел Димитров Димитров 445/04.10.2015
Живка Бонанова Димитрова446/04.10.2015
Диана Георгиева Качулева447/04.10.2015
Мария Иванова Михайлова448/04.10.2015
Недялка Янкова Димова449/04.10.2015
Янко Атанасов Мутафчиев450/04.10.2015
Тодор Христов Марев451/23.10.2015
Маргарита Стефанова Калоферова Танева452/23.10.2015
Михаил Георгиев Динчев453/23.10.2015
Пенка Виделова Хълбукова454/23.10.2015
Мариела Росенова Хълбукова455/23.10.2015
Христо Иванов Марев456/23.10.2015
Тодора Иванова Батулова457/23.10.2015
Дафинка Димитрова Шишкова458/23.10.2015
Анета Петрова Стамова459/23.10.2015
Петър Пеев Търпоманов460/23.10.2015
Иванка Славейкова Тодорова461/23.10.2015
Елена Васкова Вълчева462/23.10.2015
Венета Николова Грънчарова463/23.10.2015
Юлиян Руменов Младенов464/23.10.2015
Николай Ангелов Колев465/23.10.2015
Мария Николова Семерджиева466/23.10.2015
Мария Ангелова Кръстева467/23.10.2015
Елена Петрова Чапкънска468/23.10.2015
Красимира Александрова Илиева469/23.10.2015
Александрина Михайлова Главчева470/23.10.2015
Милка Николова Делчева471/23.10.2015
Елена Иванова Милева472/23.10.2015
Фиданка Искренова Келевчиева473/23.10.2015
Станимира Иванова Ганева474/23.10.2015
Райна Борисова Ганева475/23.10.2015
Александър Атанасов Рушанов476/23.10.2015
Десислава Спасова Аврамаова477/23.10.2015
Менсие Ибрям Зекерие478/23.10.2015
Владимир Митков Клявков479/23.10.2015
Мима Вълева Станчева480/23.10.2015
Иван Георгиев Плачков481/23.10.2015
Николина Атанасова Ставрева482/23.10.2015
Полина Пламенова Цветкова483/23.10.2015
Антония Димитрова Стефанова484/23.10.2015
Веска Запрянова Чингарова485/23.10.2015
Данита Ангелова Илийска486/23.10.2015
Стойчо Борисов Танчев487/23.10.2015
Мария Христова Динева488/23.10.2015
Димитър Илиев Матански489/23.10.2015
Веселин Димитров Петров490/23.10.2015
Нели Димитрова Пацева-Алишева491/23.10.2015
Ани Киркор Малхасян492/23.10.2015
Ерам Абро Минасян493/23.10.2015
Димитър Ангелов Лазаров494/23.10.2015
Франсоаз Хачик Лазаров495/23.10.2015
Николай Живков Славов496/23.10.2015
НЕВЕНА АТАНАСОВА СМИЛЕНОВА497/23.10.2015
Пенко Георгиев Ликов498/23.10.2015
Мариана Деянова Коцева499/23.10.2015
Иван Костадинов Димов500/23.10.2015
Иван Петров Александров501/23.10.2015
Велислав Христов Кръстев502/23.10.2015
Георги Димитров Стоев503/23.10.2015
Христи-Анна Стефанова Георгиева504/23.10.2015
Сжежана Михайлова Аргирова505/23.10.2015
Ивелина Иванова Дамянова506/23.10.2015
Силва Таниел Долмаян507/23.10.2015
ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МАНОЛОВА508/23.10.2015
Румяна Стоилова Хаджиева509/23.10.2015
Чавдар Славов Кунчев510/23.10.2015
Леонит Сергеев Силенко511/23.10.2015
Мария Луиза Христова512/23.10.2015
Делчо Петров Митев513/23.10.2015
Стефан Пешев Дочевски514/23.10.2015
Катя Христова Параскова515/23.10.2015
Мариана Николова Кичева516/23.10.2015
Иван Вълков Кичев517/23.10.2015
Йордан Вълков Ковачев518/23.10.2015
Иван Бориславов Димов519/23.10.2015
Запрянка Йорданова Каракашева520/23.10.2015
Донка Динчева Лазарова521/23.10.2015
Антоанета Василева Севрийска522/23.10.2015
Гергана Кирилова Савова523/23.10.2015
Стойка Петрова Нонова524/23.10.2015
Мария Стоянова Тилова-Цончева525/23.10.2015
Николай Христев Цончев526/23.10.2015
Илия Стефанов Райчев527/23.10.2015
Светлана Димитрова Мирчева528/23.10.2015
Костадин Тодоров Маринчешки529/23.10.2015
Женет Иванова Карапачева530/23.10.2015
Екатерина Андреева Мишева531/23.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения