Коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕЛЕНИ”

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
Мирослав Павлов Чемишанов1/21.10.2015
Райна Джованова Чемишанова2/21.10.2015
Мария Митева Боевска3/21.10.2015
Апостол Попов Митев4/21.10.2015
Христо Георгиев Христев5/21.10.2015
Неда Георгиева Мандевска- Христева6/21.10.2015
Никола Георгиев Стоянов7/21.10.2015
Владимир Тодоров Желев8/21.10.2015
Мария Петрова Бодурска9/21.10.2015
Събка Стефанова Димитрова10/21.10.2015
Иван Атанасов Сандев11/21.10.2015
Еленка Атанасова Дърварова12/21.10.2015
Георги Динев Иванов13/21.10.2015
Надежда Лилкова Кънчева14/21.10.2015
Мартин Йонов Бъневски15/21.10.2015
Георги Николаев Велев16/21.10.2015
Гавраил Василев Гавраилов17/21.10.2015
Лилия Атанасова Таманджиева18/21.10.2015
Добромира Иванова Григорова19/21.10.2015
Станислава Георгиева Копаранова20/21.10.2015
Иванка Михайлова Петрова21/21.10.2015
Иван Киров Петров22/21.10.2015
Даниела Иванова Томова23/24.10.2015
Милен Дименов Райчев24/24.10.2015
Стойко Димитров Запрянов25/24.10.2015
Валентина Танева Чойнева26/24.10.2015
Йордан Иванов Бончев27/24.10.2015
Любомир Иванов Бакърджиев28/24.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения