ПП ГЕРБ

Застъпници на кандидатската листа на съответната партия/коалиция/местна коалиция/инициативен комитет№ на удостоверение
ЗЛАТКА СЛАВЧЕВА МАНОЛОВА327/21.10.2015
ТИХОМИР МОШЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ328/21.10.2015
МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА ГАДЖЕВА329/21.10.2015
КРАСИМИР СИМЕОНОВ ТОДОРОВ330/21.10.2015
МАРИЯ КОЕВА АВРАМОВА-ВЛАЕВСКА331/21.10.2015
ЛАЛО ДОНЧЕВ ЛАЛОВ332/21.10.2015
ГЕНАДИ АЛЕКСАНДРОВ СТРАНДЖЕВ333/21.10.2015
БОРИС ИВАНОВ ЛОЗАНОВ334/21.10.2015
ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ335/21.10.2015
СВЕТЛАНА СЛАВЧЕВА КАЛПАКЧИЕВА336/21.10.2015
ГАЛЕНА СТЕФАНОВА БОСНОВА337/21.10.2015
БОЯН ГЕОРГИЕВ СОПАДЖИЕВ338/21.10.2015
АТАНАС ЦВЕТАНОВ ТИНКОВ339/21.10.2015
НАРЦИС НИКОЛОВ НИКОЛОВ - анулиран340/21.10.2015
ГЕРГАНА ИВАНОВА ТРИФОНОВА - анулиран341/21.10.2015
ПЕНКА РАНГЕЛОВА ДРАКОВА342/21.10.2015
КОНСТАНТИН ЯВОРОВ ТРИФОНОВ343/21.10.2015
ЕЛЕНА БОНЕВА ЧИЛИКОВА - анулиран344/21.10.2015
ПЕТЪР МИРОСЛАВОВ ПЕТКОВ345/21.10.2015
ШЕНКО СТРАХИЛОВ ДИМИТРОВ346/21.10.2015
АТАНАС НИКОЛОВ ШИПОШКИ - анулиран347/21.10.2015
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ СОКРАТОВ348/21.10.2015
ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ПАВЛОВ - анулиран349/21.10.2015
РУМЯНА КОСТОВА ПАВЛОВА350/21.10.2015
СИЛВА ГЕОРГИЕВА ШИШКОВА351/21.10.2015
ЕКАТЕРИНА ШИШКОВА ГЕОРГИЕВА352/21.10.2015
МЕНКА ХРИСТЕВА БЛАЖЕВА353/21.10.2015
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ПАПАЗОВ - анулиран354/21.10.2015
АСЯ ИВАНОВА АВДЖИЙСКА - анулиран355/21.10.2015
ПЕТЯ ИВАНОВА ГЕШЕВА - анулиран356/21.10.2015
ЛЮБКА ПЕТРОВА ЗАХАРИЕВА - анулиран357/21.10.2015
НЕДЯЛКА АТАНАСОВА ТОТКОВА358/21.10.2015
ПЕТРАНА ПЕТРОВА АНДРЕЕВА359/21.10.2015
РЕНИ ЛАЗАРОВА ХРИСТЕВА - анулиран360/21.10.2015
МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - заместен361/21.10.2015
ЮЛИАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА - заместен362/21.10.2015
ЕЛИ АНГЕЛОВА БОЖЕВА - анулиран363/21.10.2015
ТОНИ МИНЕВА КАМЕНОВА - анулиран364/21.10.2015
ВИОЛЕТА РАЙЧЕВА АНДРЕКОВА - анулиран365/21.10.2015
ВЛАДО ЦЕНКОВ МИЛУШЕВ - заместен366/21.10.2015
СИЯНА ЮЛИЕВА КОКОВА367/21.10.2015
АНКА МИХАЙЛОВА ГРЪНЧАРОВА - анулиран368/21.10.2015
БОРИСЛАВ ПЕНЕВ ПАЛОВ - анулиран369/21.10.2015
СТАНКА ДЕЛЧЕВА ДИМИТРОВА - анулиран370/21.10.2015
МАЯ СЛАВОВА ГИЕВА371/21.10.2015
МИНА ВЛАДЕВА ВЕТРЕНСКА - заместен372/21.10.2015
МАРИЯ ДЕСИСЛАВОВА ПИРКОВА373/21.10.2015
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ШОКОВ - анулиран374/21.10.2015
СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ375/21.10.2015
КРЪСТЬО ПЕТРОВ ГОСПОДИНОВ376/21.10.2015
СОНЯ АГОП ДОНИКЯН377/21.10.2015
АНДРЕЯ СТОИЛОВ ПЕТРОВ378/21.10.2015
МАРА ДИМИТРОВА ШИНДОВА - анулиран379/21.10.2015
ИРИНА ЗДРАВЧЕВА МАРИНОВА380/21.10.2015
РАДКО ПЕТРОВ МАРИНОВ - анулиран381/21.10.2015
ЮЛИЯ РАДЕВА ДАГОВА - анулиран382/21.10.2015
МАЯ СТОЙКОВА БОБЧЕВА - анулиран383/21.10.2015
ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА384/21.10.2015
ДЕНИЦА КОНСТАНТИНОВА ПОПОВА385/21.10.2015
ИВАНКА СЛАВОВА ЕФТИМОВА - анулиран386/21.10.2015
ТАНЯ ДРАГИЕВА КАЛАДЖИС387/21.10.2015
АННА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА388/21.10.2015
МАРИЯ ТОДОРОВА ЯЧЕВА - анулиран389/21.10.2015
АСЯ НИКОЛОВА ЯЧЕВА - анулиран390/21.10.2015
ДОНЧО МИТЕВ КАЦАРЕВ391/21.10.2015
НЕНКО ВОДОЛОВ КАЛАКУНОВ392/21.10.2015
СПАС АТАНАСОВ ШУМАНОВ393/21.10.2015
ИГЛИКА КРЪСТЕВА КАЗАНДЖИЕВА394/21.10.2015
НАДЯ РОСЕНОВА ТАНЕВА395/21.10.2015
ФИДАНКА ИВАНОВА КАЦАРЕВА396/21.10.2015
ПЕНКА ИВАНОВА БИЧОКОВА397/21.10.2015
АРАКСИ ГЕОРГИЕВА КАФТАНСКА398/21.10.2015
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА - анулиран399/21.10.2015
СТЕФАН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ400/21.10.2015
СЪБКА ИВАНОВА ЛАЛОВА - анулиран401/21.10.2015
БОРИС ГЕОРГИЕВ ЗЛАТКОВ402/21.10.2015
АТАНАС САВОВ АТАНАСОВ403/21.10.2015
АННА РАНГЕЛОВА ПЕТРОВА404/21.10.2015
ЛЮБЕНА АЛЕКСАНДРОВА РАЙЧЕВА405/21.10.2015
КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОЛЕВ406/21.10.2015
Живко Ангелов Николов164/21.10.2015
Димитър Стоянов Денев165/21.10.2015
Диан Георгиев Кацаров166/21.10.2015
Вероника Аранасова Делова167/21.10.2015
Велин Бориславов Христов168/21.10.2015
Димитър Михайлов Тръшлев169/21.10.2015
Маргарита Тодорова Карналова170/21.10.2015
Костадин Атанасов Анев171/21.10.2015
Софка Ангелова Андреева172/21.10.2015
Радостина Василева Здравкова173/21.10.2015
София Иванова Андреева174/21.10.2015
Донка Петрова Янкова175/21.10.2015
Стефан Димитров Атанасов176/21.10.2015
Трендафил Димитров Атанасов177/21.10.2015
Теодоси Николаев Ковачев178/21.10.2015
Емил Тодоров Цветков179/21.10.2015
Александър Сашев Матейчин180/21.10.2015
Денис Руменов Ценов181/21.10.2015
Любомир Иванов Стоянов182/21.10.2015
Панайот Димитров Николаев183/21.10.2015
Вълю Антонов Петков184/21.10.2015
Златка Милославова Вълчева185/21.10.2015
Любомира Петрова Спирова186/21.10.2015
Димитър Тодоров Селенчев187/21.10.2015
Спас Стефанов Хубчев188/21.10.2015
Димо Стефанов Хубчев189/21.10.2015
Ванеса Васкова Тенева190/21.10.2015
Асен Кирилов Тачев191/21.10.2015
Диана Здравкова Вакрилова192/21.10.2015
Даяна Радославова Янева193/21.10.2015
Диян Георгиев Бараков194/21.10.2015
Христина Русланова Георгиева195/21.10.2015
Сълзица Венциславова Михайлова196/21.10.2015
Таня Иванова Лазова197/21.10.2015
Мария Николаева Димова198/21.10.2015
Димитър Радев Вълов199/21.10.2015
Пламена Кирилова Тачева200/21.10.2015
Георги Маринов Георгиев201/21.10.2015
Теодора Чавдарова Молдованова202/21.10.2015
Георги Веселинов Кутрянов203/21.10.2015
Лили Василева Тачева204/21.10.2015
Костадин Георгиев Тодоров205/21.10.2015
Мариана Вангелова Тодорова206/21.10.2015
Кирил Асенов Тачев207/21.10.2015
Илияна Тодорова Накова208/21.10.2015
Валентин Иванов Доневски209/21.10.2015
Венета Янчева Зюмбюлева210/21.10.2015
Нели Георгиева Тодорова211/21.10.2015
Огнян Рангелов Чалъков212/21.10.2015
Красимира Костадинова Стоянова213/21.10.2015
Костадин Николов Стоянов214/21.10.2015
Тодор Иванов Лапков - анулиран280/21.10.2015
Никола Георгиев Чангалов281/21.10.2015
Цвета Аспарухова Богданска - анулиран282/21.10.2015
Костадин Лазаров Богдански - анулиран283/21.10.2015
Димитър Василев Попов284/21.10.2015
Лъчезар Тодоров Николов285/21.10.2015
Тошко Сребрев Колев286/21.10.2015
Величка Ангелова Колева287/21.10.2015
Васил Косев Енчев288/21.10.2015
Георги Николов Загорчев - анулиран289/21.10.2015
Тошко Цочев Ковачев290/21.10.2015
Владимир Георгиев Петров291/21.10.2015
Румен Илиев Лулов292/21.10.2015
Красимир Сашев Радев293/21.10.2015
Радослава Цветанова Рангелова - анулиран294/21.10.2015
Иванка Аспарухова Янакиева - анулиран295/21.10.2015
Станко Иванов Илиев - анулиран296/21.10.2015
Райна Димитрова Дойкина - анулиран297/21.10.2015
Силва Златкова Данаилова - анулиран298/21.10.2015
Мария Ильова Джоглева299/21.10.2015
Мадлена Емилова Николова300/21.10.2015
Стоянка Кръстева Йордова-Панева301/21.10.2015
Атанас Ангелов Каменов - анулиран302/21.10.2015
Ескапет Гарабед Дойнова - анулиран303/21.10.2015
Александър Христев Янакиев304/21.10.2015
Росина Виталиева Родюкова - анулиран305/21.10.2015
Пламен Стефанов Касандров - анулиран306/21.10.2015
Димо Николов Колев - анулиран307/21.10.2015
Емил Димитров Манолов - анулиран308/21.10.2015
Иво Тодоров Хамбарийски309/21.10.2015
Иван Асенов Иванов310/21.10.2015
Иван Лалов Бонев - анулиран311/21.10.2015
Лулчо Рангелов Попов - анулиран312/21.10.2015
Евелина Георгиева Минкова313/21.10.2015
Иван Желев Киров314/21.10.2015
Светлозар Светлозаров Митев - анулиран315/21.10.2015
Даяна Михайлова Гюлева - анулиран316/21.10.2015
Ина Григорова Чучуранова - анулиран317/21.10.2015
Димитър Ченков Димов - анулиран318/21.10.2015
Здравец Стефанов Лазаров - анулиран319/21.10.2015
Николай Стефанов Вълов320/21.10.2015
Любомир Тодоров Югов321/21.10.2015
Станислава Николаева Александрова - анулиран322/21.10.2015
Тодор Ангелов Николов323/21.10.2015
Никола Иванов Дачев - анулиран324/21.10.2015
Тодора Игнатова Витанова - анулиран325/21.10.2015
Марияна Петрова Стоименова - анулиран326/21.10.2015
ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ215/21.10.2015
ВЪРБАН СТОЯНОВ ДРАГОВ216/21.10.2015
ВЕНЦИСЛАВ БОЙКОВ ЦВЕТКОВ217/21.10.2015
ЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДАРАКЧИЕВА218/21.10.2015
ЗДРАВКО ГЕНОВ СТОЙКОВ219/21.10.2015
ИВАН МАРИНОВ НИКОЛОВ220/21.10.2015
КОСТАДИНКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА221/21.10.2015
КРЪСТЮ ЗАПРЯНОВ ВЪЛЕВ222/21.10.2015
МАРИЯ КОСТАДИНОВА КОШЛЕВА223/21.10.2015
МАРИЯ ВАСИЛЕВА ИЛЧЕВА224/21.10.2015
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КРАЛЕВА225/21.10.2015
НИКОЛА ИВАНОВ ЛАЗАРОВ226/21.10.2015
НИКОЛА БОЖКОВ ВОЙНОВ227/21.10.2015
ПЕТЪР АНГЕЛОВ ТРИФОНОВ228/21.10.2015
ИЛИЯНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА229/21.10.2015
СТАНКА КОЛЕВА БЕНЕВА230/21.10.2015
ТОНИ ИЛИЕВА ИЛИЕВА231/21.10.2015
ПЕТЯ ИВАНОВА ЛАТЕВА232/21.10.2015
ТРИФОН ТОДОРОВ СКОРЧЕВ233/21.10.2015
ЗВЕЗДЕЛИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА234/21.10.2015
ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ГЛАВНОВА235/21.10.2015
ЦВЕТЕЛИНА БЛАГОДАТОВА ЧАРЪКСЪЗОВА236/21.10.2015
ПЕНКА НИКОЛОВА ВОЙНОВА237/21.10.2015
КИРИЛ ИЛИЕВ РАДЕВ238/21.10.2015
ТОДОРКА МИНКОВА БАКЪРДЖИЕВА239/21.10.2015
ЕЛИ АТАНАСОВА ДАМЯНОВА240/21.10.2015
ДИМИТЪР ЯНЧЕВ АТАНАСОВ241/21.10.2015
ИВАНА ЗЛАТАНОВА ИЛИЕВА242/21.10.2015
МИГЛЕНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА243/21.10.2015
РУМЕН ГОЧЕВ КОСТОВ244/21.10.2015
БОЖИДАРА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА245/21.10.2015
СВЕТЛА ИВАНОВА НИКОЛОВА246/21.10.2015
ИВАН ХРИСТОВ СТОЯНОВ247/21.10.2015
НИКОЛАЙ ТОНЧЕВ ПЕТКОВ248/21.10.2015
МИЛЕНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА249/21.10.2015
ПЕНКА НИКИФОРОВА ТРИФОНОВА250/21.10.2015
ПЕНКА ЗАПРЯНОВА ВЕЛИЧКОВА251/21.10.2015
МАРИЯНА СТОЙЧЕВА РУДЕВА252/21.10.2015
ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СИМОВА253/21.10.2015
ПЕТЪР ЙОРДАНОВ СИМОВ254/21.10.2015
ПЕТЪР ВИТАЛИИ МИХАЙЛОВИЧ255/21.10.2015
ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ КИТИПОВ256/21.10.2015
СТОЯН МАРИНОВ ДЕКОВ257/21.10.2015
ВАНЯ МИШЕВА ТОПУЗЛИЙСКА258/21.10.2015
ПЕТРАНКА ТОБИЕВА БОДУРСКА259/21.10.2015
АТАНАС ИВАНОВ БОДУРСКИ260/21.10.2015
МАРИЯНА КОЛЕВА БАЛДЖИЙСКА261/21.10.2015
ГЕРГАНА ФИЛИПОВА ГАНЧЕВА262/21.10.2015
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТАКОВА263/21.10.2015
МАРИЯ ГАНЧЕВА МАРКОВА264/21.10.2015
БОРИС ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ265/21.10.2015
ЕМЕЛИЯ КРЪСТЕВА ГЪДЕВА266/21.10.2015
ИВАН ВЕЛЧЕВ ПИЛАФОВ267/21.10.2015
МАРИЯНА НИКОЛОВА АНДОНОВА268/21.10.2015
ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА269/21.10.2015
НИКОЛАЙ ВИДЕВ КОЛЕВ270/21.10.2015
СТАНИМИР КУНЕВ НЕДЯЛКОВ271/21.10.2015
ЧАНКО ХРИСТОВ ПОПЧЕВ272/21.10.2015
ВЕРА ВЛАДИМИРОВА ДИМИТРОВА273/21.10.2015
ДИМКА ИВАНОВА ХРИСТАКИЕВА274/21.10.2015
ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СКОКЛЕВ275/21.10.2015
ИРИНА ХРИСТОВА ИВАНОВА276/21.10.2015
ЦВЕТА ПЕТРОВА ВАСИЛЕВА277/21.10.2015
ЦВЕТА АНДРЕЕВА ЗЕМЯРСКА278/21.10.2015
ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ЗЕМЯРСКА279/21.10.2015
Емил Киров Иванов94/21.10.2015
Ангел Стефанов Мандев95/21.10.2015
Иван Кирилов Йорданов96/21.10.2015
Иван Живков Калайджиев97/21.10.2015
Силвет Расим Юсеин98/21.10.2015
Девриш Таиб Хасан99/21.10.2015
Рангел Йорданов Петков100/21.10.2015
Емил Симеонов Йорданов101/21.10.2015
Асен Стефанов Райчев102/21.10.2015
Ангел Юриев Асенов103/21.10.2015
Митко Георгиев Стоянов104/21.10.2015
Павел Кирилов Минчев105/21.10.2015
Юри Асенов Асенов106/21.10.2015
Бисер Митков Иванов107/21.10.2015
Борис Илиев Атанасов108/21.10.2015
Митко Христов Стоилов109/21.10.2015
Георги Кочев Томов110/21.10.2015
Митко Емилов Петков111/21.10.2015
Наско Асенов Иванов112/21.10.2015
Асен Митков Иванов113/21.10.2015
Васко Костов Заимов114/21.10.2015
Красимир Христов Стоилов115/21.10.2015
Минчо Илиев Бошнаков116/21.10.2015
Илия Борисов Атанасов117/21.10.2015
Кочо Танев Иванов118/21.10.2015
Емил Златков Димитров119/21.10.2015
Георги Васков Иванов120/21.10.2015
Таньо Илиев Атанасов121/21.10.2015
Огнян Миладинов Конялиев122/21.10.2015
Сребрин Митков Митков123/21.10.2015
Васко Рашков Куртев124/21.10.2015
Сандо Георгиев Ангелов125/21.10.2015
Георги Асенов Илиев126/21.10.2015
Кирил Иванов Йорданов127/21.10.2015
Михаил Иванов Илиев128/21.10.2015
Георги Митков Топалов129/21.10.2015
Васко Митков Сандов130/21.10.2015
Асен Христов Георгиев131/21.10.2015
Васил Величков Иванов132/21.10.2015
Георги Минчев Карагьозов133/21.10.2015
Иван Насков Сандов134/21.10.2015
Атанас Тодоров Иванов135/21.10.2015
Георги АТанасов Иванов136/21.10.2015
Георги Митков Костов137/21.10.2015
Ангел Стефанов Атанасов138/21.10.2015
Минчо Георгиев Иванов139/21.10.2015
Минчо Митков Иванов140/21.10.2015
Митко Костов Костов141/21.10.2015
Христо Георгиев Георгиев142/21.10.2015
Илия Василев Димитров143/21.10.2015
Георги Асенов Велков144/21.10.2015
Митко Минчев Велков145/21.10.2015
Коста Георгиев Костов146/21.10.2015
Васил Минчев Велков147/21.10.2015
Марин Иванов Методиев148/21.10.2015
Кочо Сандов Димитров149/21.10.2015
Асен Костов Иванов150/21.10.2015
Ангел Митков Костадинов151/21.10.2015
Асен Ботев Велков152/21.10.2015
Минчо Ботев Велков153/21.10.2015
Костадин Иванов Сандов154/21.10.2015
Герман Рашков Сандов155/21.10.2015
Димчо Валков Сандов156/21.10.2015
Митко Георгиев Костов157/21.10.2015
Коста Асенов Александров158/21.10.2015
Митко Христов Георгиев159/21.10.2015
Филип Йорданов Костадинов160/21.10.2015
Христо Анков Найденов161/21.10.2015
Запрян Христов Ангелов162/21.10.2015
Димитър Николова Гайдаров163/21.10.2015
Агнеса Христова Мокрева1/21.10.2015
Айдан Рахмиева Еминова2/21.10.2015
Александър Стоилов Докторов3/21.10.2015
Ангелина Енева Станчева4/21.10.2015
Ангелица Кочова Вангелова5/21.10.2015
Андон Костадинов Андреев6/21.10.2015
Андрей Димитров Димитров7/21.10.2015
Анна Грант Карапетян8/21.10.2015
Антоанета Иванова Пашкова9/21.10.2015
Антонио Колев Колев10/21.10.2015
Апостол Христов Марков11/21.10.2015
Аспасия Георгиева Димитров12/21.10.2015
Борис Илиев Добринков13/21.10.2015
Борис Петров Кайнаров14/21.10.2015
Васко Георгиев Костадинов15/21.10.2015
Величка Минчева Минкова16/21.10.2015
Венцислава Тодорова Иванова17/21.10.2015
Генка Георгиева Синитчийска18/21.10.2015
Генка Николова Георгиева19/21.10.2015
Георги Ангелов Георгиев20/21.10.2015
Георги Ангелов Делов21/21.10.2015
Георги Илиев Колев22/21.10.2015
Георги Красимиров Георгиев23/21.10.2015
Георги Красимиров Тодоров24/21.10.2015
Георги Павлов Първанов25/21.10.2015
Георги Тодоров Андонов26/21.10.2015
Гергана Ангелова Лазарова27/21.10.2015
Димитър Бориславов Димитров28/21.10.2015
Димитър Николаев Комбаков29/21.10.2015
Екатерина Красимирова Пенчева30/21.10.2015
Елена Вълчева Димова31/21.10.2015
Елена Петрова Даскалова32/21.10.2015
Радостина Николаева Чуренова33/21.10.2015
Елка Петрова Николова34/21.10.2015
Запрян Донев Бахчеванов35/21.10.2015
Запрян Тодоров Тодоров36/21.10.2015
Здравко Лазаров Лазаров37/21.10.2015
Златина Димитрова Мушикова38/21.10.2015
Иван Запрянов Сендов39/21.10.2015
Иван Огнянов Петров40/21.10.2015
Иван Петров Минков41/21.10.2015
Илия Ангелов Ткачов42/21.10.2015
Илия Иванов Пашков43/21.10.2015
Илиян Добрев Камбуров44/21.10.2015
Илко Николов Запрянов45/21.10.2015
Йордан Арахангелов Алексиев46/21.10.2015
Йорданка Матеева Васева47/21.10.2015
Йорданка Тодорова Бочукова48/21.10.2015
Костадин Васков Мурджев49/21.10.2015
Костадин Димитров Шкембиев50/21.10.2015
Красимир Джоров Джоров51/21.10.2015
Красимира Атанасова Киримова52/21.10.2015
Кристина Щерева Урумова53/21.10.2015
Лидия Стефанова Киримова54/21.10.2015
Мариела Димитрова Мушикова55/21.10.2015
Стефан Рангелов Гачев56/21.10.2015
Марияна Пенкова Найденова57/21.10.2015
Марияна Петрова Калчищарова58/21.10.2015
Милчо Митков Сираков59/21.10.2015
Надежда Георгиева Ботевска60/21.10.2015
Надежда Иванова Шопова61/21.10.2015
Нели Стоянова Иванова62/21.10.2015
Никола Ангелов Бичев63/21.10.2015
Никола Христозов Василев64/21.10.2015
Николета Петкова Петкова65/21.10.2015
Нина Начева Марашева66/21.10.2015
Петър Ангелов Ткачов67/21.10.2015
Петър Илиев Стоянов68/21.10.2015
Петър Тодоров Лозанов69/21.10.2015
Петя Виолинова Стоянова70/21.10.2015
Петя Илиева Цанкова71/21.10.2015
Петя Миткова Русинова72/21.10.2015
Пламен Стоянов Насков73/21.10.2015
Радинка Стефанова Кунчева74/21.10.2015
Росен Геориев Данаилов75/21.10.2015
Светослав Величков Петров76/21.10.2015
Силвия Ангелова Папаличева77/21.10.2015
Силвия Пенева Палазова78/21.10.2015
Силвия Пенкова Найденова79/21.10.2015
Станимира Иванова Иванова80/21.10.2015
Станка Хубенова Минкова81/21.10.2015
Стела Пенчева Шопова82/21.10.2015
Стефан Иванов Йовчев83/21.10.2015
Стойна Илиева Станчева84/21.10.2015
Стоян Иванов Генов85/21.10.2015
Таня Костадинова Клишева86/21.10.2015
Теодора Георгиева Примова87/21.10.2015
Теодора Христова Вангелова88/21.10.2015
Тодор Димитров Колев89/21.10.2015
Тома Стоев Данчев90/21.10.2015
Христина Руменоваа Кочева91/21.10.2015
Христо Николов Василев92/21.10.2015
Цветослав Валентиов Костов93/21.10.2015
КАТЯ СТЕФАНОВА КУЛИНОВА - анулиран407/23.10.2015
ПЕНКА НИКОЛОВА СТАЙКОВА408/23.10.2015
ТОДОРКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА409/23.10.2015
НАДЕЖДА ПЕТРОВА ВЕТРЕНСКА410/23.10.2015
ЛУЧКО СТЕФАНОВ КАРАБОВ411/23.10.2015
НЕВЕНА СТОЯНОВА ЗАХАРИЕВА - анулиран412/23.10.2015
ДОБРИНКА ХРИСТОВА СТОЙЧЕВА413/23.10.2015
ДЕНИЦА БОЯНОВА БОНЕВА414/23.10.2015
ВАСИЛКА ИЛИЕВА МИЛЕВА415/23.10.2015
Красимир Ненчев Атанасов416/24.10.2015
Йордан Георгиев Димов417/24.10.2015
Никола Стоянов Папазов418/24.10.2015
Абдул Басет Иса419/24.10.2015
Георги Данков Йорданов420/24.10.2015
МИРОСЛАВА АНТОНОВА МОМЧИЛОВА - анулиран421/24.10.2015
ПЕТЪР ИВАНОВ ВЪЛКАНОВ - анулиран422/24.10.2015
ДЕЯН СМИЛЯНОВ СТОЯНОВ423/24.10.2015
ПЕНКА ХРИСТОВА ПЕНЧЕВА424/24.10.2015
СТОЙО ПАНОВ КОСТАНЕВ425/24.10.2015
ТЕОДОР СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ426/24.10.2015
ФЕОНКА КОСТАДИНОВА ЗАЙКОВА427/24.10.2015
Евелин Александров Шишков428/24.10.2015
Тодорка Манолова Керемедчиева - анулиран429/24.10.2015
ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ТОДОРИЕВ - анулиран430/24.10.2015
МАРИЙКА МИХАЙЛОВА КАРАМИХАЙЛОВА - анулиран431/24.10.2015
Йордан Захариев Иванов445/30.10.2015
Георги Трифонов Нинов446/30.10.2015
Александър Николаев Комсийски447/30.10.2015
Стойчо Венциславов Стойчев448/30.10.2015
Дичо Иванов Дичев449/30.10.2015
Димитър Крумов Йовков450/30.10.2015
Бойка Стойчева Йовкова451/30.10.2015
Ангел Маринов Райковски452/30.10.2015
Дарина Петкова Пенева439/30.10.2015
Лъчезар Димитров Ботев440/30.10.2015
Йоанна Иванова Маркова441/30.10.2015
Юсеин Велиев Мустафов442/30.10.2015
Ашим Ашим Юсеин443/30.10.2015
Джингис Юсеин Асан444/30.10.2015
Петя Иванова Петкова437/30.10.2015
Иван Милков Гошев438/30.10.2015
Милена Костадинова Кормева432/30.10.2015
Райна Йорданова Ячева433/30.10.2015
Юлия Асенова Стефанова434/30.10.2015
Стефан Енчов Стамболски435/30.10.2015
Иван Василев Георгиев436/30.10.2015
Делчо Добрев Иванов453/31.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения