Движение за права и свободи-ДПС

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Aнгел Йорданов Иванов№ 47- 05.10.2015г.
Айдън Ченгис Осман№ 97- 05.10.2015г.
Айлин Сунайова Адемова№ 63- 05.10.2015г.
АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ КОВАЧЕВ№ 17- 05.10.2015г.
Алим Ерджан Молла№ 60- 05.10.2015г.
Альоша Димитров Ангелов№ 83- 05.10.2015г.
Ангел Милчев Димитров№ 55- 05.10.2015г.
АСАН СУНАЙ АХМЕД№ 32- 05.10.2015г.
БАХАР МЕХМЕДОВ АРШИНОВ№ 38- 05.10.2015г.
Бехрин Ахмедова Шопова№ 61- 05.10.2015г.
БОЙКО КИРИЛОВ ЛАФЧИЕВ№ 30- 05.10.2015г.
Васил Георгиев Карапанов№ 65- 05.10.2015г.
Васил Митков Атанасов№ 78- 05.10.2015г.
Васил Михайлов Йорданов№ 42- 05.10.2015г.
Васко Димитров Ангеов№ 93- 05.10.2015г.
Галя Димитрова Гергова№ 49- 05.10.2015г.
ГЕНЧО РАЙЧЕВ АТАНАСОВ№ 4 - 05.10.2015г.
Георги Асенов Илиев№ 75- 05.10.2015г.
Георги Колев Борисов№ 66- 05.10.2015г.
ГЕОРГИ МИНЧЕВ ИВАНОВ№ 6 -05.10.2015г.
ГЕОРГИ СТОЕВ ДИМИТРОВ№ 20- 05.10.2015г.
Григор Ангелов Асенов№ 44- 05.10.2015г.
ГЮЛБАХАР ЮСЕИН ЯКУБ№ 27- 05.10.2015г.
Гюнай Вахдет Ахмед№ 67- 05.10.2015г.
Еньо Митков Петров№ 85- 05.10.2015г.
Еркан Ахмед Генч№ 58- 05.10.2015г.
Заприн Костадинов Динев№ 52- 05.10.2015г.
ИВАЙЛО КОЧЕВ АСЕНОВ№ 23- 05.10.2015г.
Иван Колев Колев№ 76- 05.10.2015г.
Иван Костадинов Петров№ 89- 05.10.2015г.
ИВАН НАСКОВ ГЕОРГИЕВ№ 22- 05.10.2015г.
ИВАН СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ№ 24- 05.10.2015г.
ИСМАИЛ АСАНОВ ИБРЯМОВ№ 36- 05.10.2015г.
Йосиф Милков Асенов№ 70- 05.10.2015г.
Кирил Йорданов Ангелов№ 45- 05.10.2015г.
КИРИЛ СЕРАФИМОВ КОВАЧЕВ№ 21- 05.10.2015г.
Кирил Славчов Ангелов№ 48- 05.10.2015г.
Константин Георгиев Йорданов№ 68- 05.10.2015г.
Костадин Ангелов Чавдаров№ 82- 05.10.2015г.
КРАСИМИР РУМЕНОВ РАШКОВ№ 12- 05.10.2015г.
Красимир Стефанов Бакалов№ 43- 05.10.2015г.
ЛЕФТЕР АХМЕД ЕМИН№ 28- 05.10.2015г.
МАГБУЛЕ ИСМЕТОВА ЮСЕИН№ 8- 05.10.2015г.
Мария Борисова Аргирова№ 54- 05.10.2015г.
Мария Стоева Гънчевска№ 50- 05.10.2015г.
Мемед Илихан Вели№ 95- 05.10.2015г.
Милко Александров Шопов№ 72- 05.10.2015г.
Мирчо Иванов Манолов№ 88- 05.10.2015г.
Мирчо Рашков Маринов№ 84- 05.10.2015г.
МИТКО ИВАНОВ АНГЕЛОВ№ 5 - 05.10.2015г.
Михаил Сандов Иванов№ 81- 05.10.2015г.
НАСКО АНГЕЛОВ ОГНЯНОВ№ 7 - 05.10.2015г.
Наско Митков Василев№ 73- 05.10.2015г.
Невелина Атанасова Нечева№ 53- 05.10.2015г.
НИКОЛАЙ РУМЕНОВ РАШКОВ№ 40- 05.10.2015г.
НИЯТ ЕРДИНЧ САЛИЕВ№ 16- 05.10.2015г.
НУРТЕН АСЕНОВА ИБРЯМОВА№ 34- 05.10.2015г.
ОГНЯН НАСКОВ ОГНЯНОВ№ 9 - 05.10.2015г.
Огнян Демиров Димитров№ 98- 05.10.2015г.
Осман Мехмед Юсеинов№ 46- 05.10.2015г.
Петър Антонов Генов№ 62- 05.10.2015г.
РАЙКО ПОПОВ НИКОЛОВ№ 1 - 05.10.2015г.
Райчо Насков Миланов№ 80- 05.10.2015г.
Рангел Колев Ангелов№ 74- 05.10.2015г.
РОМАН КРАСИМИРОВ АСЕНОВ№ 29- 05.10.2015г.
РУЖДИ НИКОЛАЕВ РАШКОВ№ 11- 05.10.2015г.
РУМЕН НАСКОВ ГЕОРГИЕВ№ 15- 05.10.2015г.
РУМЕН РАШКОВ РАШКОВ№ 18- 05.10.2015г.
САМИР БЕДРИЕВ АЛИЕВ№ 37- 05.10.2015г.
Сандо Василов Ангелов№ 96- 05.10.2015г.
Сандо Маринов Манолов№ 90- 05.10.2015г.
САШО МИХАЙЛОВ СТОЯНОВ№ 25- 05.10.2015г.
Светлозар Георгиев Шопов№ 64- 05.10.2015г.
СЛАВЧО РАДОСЛАВОВ ДЖАМБАЗОВ№ 39- 05.10.2015г.
Славчо Стефанов Рангелов№ 92- 05.10.2015г.
Стефан Асенов Николов№ 86- 05.10.2015г.
СТОЯН НАСКОВ ГЕОРГИЕВ№ 19- 05.10.2015г.
ТЕМЕНУЖКА БОРИСОВА ЕВТИМОВА№ 10- 05.10.2015г.
ХАЙРИ ХАЙРИДИНОВ САДЪКОВ№ 3 - 05.10.2015г.
Халил Халибрям Салимов№ 59- 05.10.2015г.
Хатидже Мехмед Генч№ 56- 05.10.2015г.
ШАБАН СМАИЛОВ ГЕБОВ№ 2 - 05.10.2015г.
ШЕРИФ СУНАЙ АХМЕД№ 33- 05.10.2015г.
Щерьо Рангелов Атанасов№ 77- 05.10.2015г.
ЮСНИЕ КЯЗИМОВА АЛИЕВА№ 35- 05.10.2015г.
ЮСУФ МАХМУДОВ ЕМИНОВ№ 13- 05.10.2015г.

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения