местна коалиция: „ЗДРАВКО ДИМИТРОВ – ДА РЕШАВАМЕ ЗАЕДНО”

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Атанас Димитров Папаризов1
Калинка Живкова Обрейкова2
Ирина Николова Станева3
Георги Илиев Здравков4
Борислава Атанасова Чорбаджиева 5
Недялка Христова Христова6
Султана Александрова Кръстева7
Лъчезар Иванов Бербатов8
Боян Петров Ангъчев9
Тодор Енчев Еневски10
Николина Георгиева Дончева11
Радосвета Димитрова Николова12
Запрянка Петрова Георгиева13
Михаил Христов Крантов14
Дора Георгиева Бъчварова15
Невенка Илиева Стойчева16
Анастасия Георгиева Мачева17
Иван Илиев Минков18
Невена Тома Томова19
Момчил Танев Милев20
Катя Наскова Бациева21
Албена Станиславова Чиликова22
Атанас Димитров Парунев23
Силвия Драгомирова Петрова24
Маргарита Петкова Колева25
Петър Илиев Пашков26
Станка Петрова Петрова27
Михаил Тригоров Михайлов28
Сийка Паскалева Михайлова29
Атанас Михайлов Михайлов30
Доника Ангелова Иванова31
Слави Иванов Иванов32
Ангел Димитров Узунов33
СЛАВЕЯ ЙОРДАНОВА РОБЕВА34
МИЛЕНА ИВАНОВА ТРАЙКОВА35
КОСТАДИН ТОДОРОВ ТРАЙКОВ36
ВИОЛЕТА ХРИСТОВА ТАНЕВА37
АСЕН ЕМИЛОВ ЗАРЕВ38
НИКОЛА АНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ39
ВАСИЛЕНА ВАСИЛЕВА ПОПОВА40
Христо Вакрилов Христов41
Гергана Ангелова Йорданова42
Георги Григоров Маджаров43
Нина Петрова Сейменска44
Гинка Иванова Якова45
Таня Костова Дамова46
Николай Райчев Арнаудов48
Асен Георгиев Ангелов49
Ангел Колев Колев50
Марин Райчев Топалов51
Илия Христов Иванов52
Емил Мирославов Александров53
Ангел Филипов Куртев54
Николай Иванов Марков55
Петко Василев Бъчваров56
Михаил Ангелов Иванов57
Тодор Колев Попов58
Васко Митков Чолаков60
Минчо Борисов Копаров61
Костадин Атанасов Костов62
Донка Николова Манафова63
Виолета Борисова Кръстева64
Даниела Стефанова Бакърджиева65
Наска Атанасова Методиева66
Марияна Иванова Ангелова67
Мария Петкова Иванова68
Борис Петров Щербин69
Бадрик Бедик Джаникян70
Моника Рангелова Камбурова71
Лиляна Иванова Кърпарова72
Антон Димитров Балъмов73
Снежна Запрянова Милкова76
Кирил Стефанов Дечев77
Димитър Спасов Кьосев79
Димитър Александров Попов80
Иван Любомиров Ненчев81
Марийка Методиева Колева82
Костадинка Костадинова Ангелова83
Илияна Иванова Атанасова84
Елена Иванова Георгиева85
Мисак Едуард Малхасян86
Петко Димитров Караджов87
Габриел Онник Чамурджиян88
Янко Илиев Янакиев89
Андон Йорданов Маврудиев90
Веселина Йорданова Георгиева91
Елена Петрова Кунчева92
Йоан ВЕЛЕВ ДИМИТРОВ93
Минчо Тодоров Божков94
Павлина Видолово Папазова95
Трифон Рангелов Мангъров96
Милен Георгиев Бакалски97
Васил Стефанов Везнев98
Десислава Василева Везнева99
Панталей Владимиров Бахчавански100
Христо Георгиев Бутников101
Явор Геров Геров102
Саркис Рафи Енфенджиян103
Венцислав Огнянов Петров104
Христина Янкова Ватева105
Николина Борисова Дрехарова106
Петко Тодоров Попов108
Митко Димитров Велев109
Иван Минков Говедаров110
Сантухи Хаик Генова111
Георги Николов Генов112
Красимир Димитров Манчоров113
Зарко Димитров Гогов114
Николета Борисова Аргилашка116
Милка Николова Аргелашка117
Виолета Николова Георгиева118
Желязко Живков Николов119
Гергана Тодорова Божкова120
Радостина Стоянова Алексиева121
Вилияна Янкова Дункова122
Кера Димитрова Диомова123
Кирил Борисов Костадинов124
Ненка Вичева Мазнева128
Елена Николома Митева129
Диана Серафифома Вълнева130
Незабравка Стефанова Йорданова132
Мария Томова Шаламанова134
Ваня Николова Шиварова135
Юлия  Рангелова Събева136
Румяна Рангелова Желева 137
Антония Иванова Георгиева138
Атанас Николов  Славов139
Иванка Петрова Колева140
Никола Атанасов Брущилски142
Димо Колев Начев143
Екатерина Георгиева Димитрова144
Георги Василев Димитров145
Костадин Кръстев Райчев146
Явор Трифонов Беров147
Радка Иванова Захариева148
Петър Стоянов Накаленов149
Цветан Вълков Ранчев150
Цанко Веселинов Миховски151
Павел Илиев Чолаков154
Памела Стоянова Попова155
Ангел Иванов Ников156
Иванка Николаева Начева158
Александър Роберт Попов159
Стоян Стоянов Дериманов160
Росен Стоянов Янчев161
Добри Димитров Добрев162
Николай Кандев Катев163
Любомир Христов Хрисафов164
Никола Маринов Кисимов165
Маргарита Стоилова Куцева168
Тодор Георгиев Ангелов169
Йорданка Атанасова Тонкова170
Веселин Димитров Розов171
Ангелина Николова Рашкова172
Димитринка Йорданова Христева173
Димитрийка Благоева Мандева-Кирилова174
Иван Светозаров Божев175
Недялка Георгиева Станчева176
Ваня Кръстева Белева177
Савина Светославова Белева178
Венелина Пенкова Пепелова179
Светлозар Георгиев Чичиков180
Йорданка Трифонова Пенева181
Запрян Митков Гръклянов182
Зиад Ахшад Мохашмад Саулха183
Йорданка Методиева Минчева184
Димитрия Георгиева Вълкова185
Пенка Стефанова Вълкова186
Иван Ганчев Краев187
Варта Агоп Герганова188
Николай Иванов Герганов189
Наню Танев Иванов190
Илия Стоилов Питроков191
Стефан Димитров Вълков192
Пенка Иванова Босева193
Цанка Пенкова Чонева194
Ганка Благоева Назлъмова195
Атанас Йорданов Назлъмов196
Доника Цветкова Йорданова197
Ганка Илиева Йончева198
Бонка Иванова Тодорова199
Минка Каменова Симеонова200
Пенка Георгиева Добрева201
Христо Костов Балабанов202
Андон Тодоров Андонов203
Запрянка Иванова Аврейска204
Йордан Васков Митев205
Радка Кънева Кобакчиева206
Георги Бойков Георгиев207
Диана Венциславова Желязкова208
Николай Венциславов Желязков209
Павлина Делова Горостанова210
Милена Ангелова Маджарова211
Костадинка Тодорова Кошерова212
Събина Димитрова Стоянова213
Веселин Георгиев Стоянов214
Христо Ангелов Биков215
Борис Георгиев Гаджев216
Веселина Манолова Петрова217
Георги Манолов Несторов218
Петя Петрова Димитрова219
Гизда Спасова Дилова220
Стоил Стоянов Генов221
Светлозар Димитров Кяйчев222
Силвия Георгиева Дичева223
Румяна Николай Тодорова224
Васил Георгиев Цветков226
Светлана Тодорова Кяйчева227
Йорданка Василева Димитрова228
Пенка Стефанова Калинова229
Бойко Георгиев Георгиев230
Милка Спасова Събкова - Алсагир231
Изабела Омар Алсагир232
Спаска Иванова Събкова - Алсагир233
Георги Стефанов Ценков234
Георги Иванов Цветанов240
Алис Сироп Толева242
Енчо Георгиев Еневски243
Нъшан Якоб Деркалестаниан244
Пламен Николаев Тянев245
Весела Димитрова Полякова246
Катерина Калчева Величкова247
Цветанка Николова Христева248
Христо Митков Батулов249
Самуил Ангелов Георгиев250
Иван Трифонов Шишков251
Славка Костадинова Джурджева252
Венета Иванова Дагова253
Иван Константинов Дагов254
Неранза Вълчева Шишкова255
Нели Йорданова Пендова256
Жанета Рангелова Панайотова257
Ганка Димитрова Великова258
Стефан Иванов Станчев259
Петко Валентинов Цанoв260
Цветелина Дойчева Колева-Циркалова261
Силва Нерсес Куюмджиян263
Тeодор Николов Ганчев264
Кристиан Игрил Толев265
Галина Николова Атанасова266
Николай Борисов Армагов267
Борислав Александров Янков268
Неделчо Александров Янков269
Стойна Маринова Неделева270
Тодор Борисов Армагов271
Марин Атанасов Колев272
Елена Христова Йовчева273
Марин Георгиев Стамов274
Николай Любомиров Маринов276
Елена Николова Маринова277
Тодор Георгиев Шонгов278
Евгения Никова Станева279
Георги Йорданов Йорданов280
Димитринка Йорданова Марева281
Димитър Запрянов Михайлов282
Тони Руменова Меркова283
Веселина Йончева Иванова284
Щерьо Георгиев Гюзелев285
Нина Петрова Панчева286
Тодор Радославов Бакърджиев287
Васил Спасов Вълев288
Виолета Петрова Вълева289
Георги Иванов Чапанов290
Димитър Александров Кискинов291
Костадин Благоев Пенчев292
Любка Димитрова Пенчева293
Румен Георгиев Шаламанов294
Денко Николов Николов295
Радослав Григоров Сотиров296
Габриела Йорданова Спасова297
Сета Нишан Ексерджиян298
Рая Атанасова Костадинова299
Антония Йорданова Ненова300
Мария Илиева Божкова301
Цветан Людмилов Тронков302
Румен Николаев Гаджев304
Владимир Панайотов Поляков306
Димитър Иванов Петров307
Цветанка Радева Мерджанова308
Шина Асенова Колакова309
Таня Маркова Паскалева310
Денис Ерол Ешрефов311
Валя Георгиева Сиракова312
Цветанка Христова Атанасова-Петрова313
Йорданка Василева Запрянова314
Лилия Петкова Петканска315
Младен Николов Петкански316
Павел Младенов Петкански317
Кина Тодорова Колева318
Румяна Иванова Сотирова319
Иванка Тодорова Тодорова320
Никола Ненчев Ненчев321
Екатерина Николова Ненчева322
Екатерина Запрянова Райчева323
Александра Златкова Стоянова324
Костадин Ангелов Ракев325
Янета Хистова Стоянова326
Васил Николаев Василев327
Гергана Йорданова Мазнева328
Мария Иванова Бъчварова329
Памела Георгиева Мирчева330
Емилия Александрова Бойчева331
Галина Димитрова Ковачева332
Мария Ангелова Ракева333
Ганка Желязкова Коева334
Димитрина Иванова Коева335
Тошко Ангелов Спасов336
Драгомир Кирилов Петров337
Антон Георгиев Попчев338
Марийка Трендафилова Петрова339
Иван Александров Коев340
Марияна Асенова Лахтарева341
Ненчо Николов Ненчев342
Иванка Димитрова Колевичина343
Мария Илиева Христозова344
Петя Стоянова Теодосиева345
Йордан Енчев Йорданов346
Станислав Минчев Славов347
Виолета Станиславова Славова348
Гентиян Раджип Пллана349
Ирина Стоянова Алексиева350
Гергана Иванова Кичева351
Стоян Петров Атанасов352
Христо Димитров Ташев353
Марияна Стоянова Хаджидемирова354
Милка Георгиева Дербатова356
Климент Петров Проданов357
Гичка Николова Николова358
Пенка Петрова Стоянова359
Петко Тодоров Некезов360
Емилия Йосифова Александрова361
Щиляна Христова Караколева362
Надежда Димитрова Йорданова363
Красимир Видолов Попов364
Мария Скилкова Попова365
Надка Тодорова Тикларова366
Красимир Георгиев Стоянов367
Лиляна Ангелова Стоянова368
Емил Христов Караманов369
Никола Асенов Попов370
Минка Асенова Попова371
Митко Петров Пеев372
Асен Иванов Карагьозов373
Мария Рашкова Огнянова374
Рамадан Фаик Нури375
Илия Насков Асенов376
Венелина Иванова Черепова377
Марияна Добрева Димитрова378
Христо Костов Динев379
Петкана Руменова Стайкова380
Силвия Генова Вехова381
Стоян Борисов Джаков382
Димитър Георгиев Георгиев383
Кирчо Милков Николов384
Тодин Костов Бояджиев385
Михаил Георгиев Наков386
Георги Делчев Тошев387
Васил Атанасов Миланов388
Деница Георгиева Македонска389
Теодора Тодорова Цинцарова390
Невена Николова Папаризова391
Весела Борисова Миткова392
Величка Борисова Миткова393
Бунка Рангелова Живкова394
Теодора Атанасова Витанова395
Стоянка Василева Фиданова396
Димитър Иванов Кичуков397
Златка Пенчева Траева398
Елена Георгиева Манолова399
Верка Николова Грънчарова400
Диана Георгиева Кавръкова401
Ангел Иванов Георгиев403
Стефан Георгиев Каварджиев405
Екатерина Николова Кацарова406
Милена Йосифова Иванова407
Тодор Тодоров Бекирски408
Запрян Николов Андонов409
Катя Тодорова Трифонова410
Любен Георгиев Луков411
Атанаска Йорданова Лукова412
Даниела Любенова Лукова413
Мариела Иванова Кисова414
Костадин Георгиев Иванов415
Калин Райков Райков416
Анна Георгиева Кулаксъзова417
Гинка Иванова Витанова418
Елена Иванова Кирова419
Иван Добринов Груев420
Георги Николаев Пеев421
Хеня Димитрова Митева-Ръкова422
Мари-Кристин Димитрова Немска423
Костадин Красимиров Балкански424

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728293031

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения