ПП ГЕРБ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Ангел Димитров Атанасов108/30.10.15г.
Ангел Филипов Златанов120/30.10.15г.
Ани Георгиева Лафчиева044/21.10.2015г.
Антоний Огнянов Янков034/21.10.2015г.
Асен Юриев Асенов125/30.10.15г.
Атанас Славчев Кунчев036/21.10.2015г.
Боряна Георгиева Узунова050/21.10.2015г.
Васил Естатиев Павлов028/21.10.2015г.
Васко Сашов Митков119/30.10.15г.
Васко Янков Огнянов110/30.10.15г.
Вихър Сотиров Захов029/21.10.2015г.
Георги Борисов Филков033/21.10.2015г.
Георги Огнянов Огнянов117/30.10.15г.
Гочо Асенов Канберов103/30.10.15г.
Григор Васков Василев111/30.10.15г.
Деян Вихров Захов032/21.10.2015г.
Ели Георгиева Дачева049/21.10.2015г.
Емил Георгиев Русинов039/21.10.2015г.
Енчо Атанасов Атанасов116/30.10.15г.
Здравко Живков Яшев112/30.10.15г.
Златин Иванов Велев043/21.10.2015г.
Иван Василев Стоянов040/21.10.2015г.
Иван Георгиев Димитров031/21.10.2015г.
Кирил Петков Генов104/30.10.15г.
Кольо Дончев Биков045/21.10.2015г.
Любомир Рангелов Рангелов113/30.10.15г.
Митко Стефанов Шишков123/30.10.15г.
Митко Филипов Петков106/30.10.15г.
Пенчо Малинов Малинов035/21.10.2015г.
Петър Костадинов Петров046/21.10.2015г.
Рангел Маринов Митев124/30.10.15г.
Славчо Стефанов Шишков121/30.10.15г.
Спартак Лъвов Николов041/21.10.2015г.
Станислава Иванова Недевска038/21.10.2015г.
СТАНКА КРАСИМИРОВА СТАВРЕВА102/30.10.2015г.
Тодор Иванов Видев047/21.10.2015г.
Тодор Костадинов Кичуков030/21.10.2015г.
Филип Асенов Петков105/30.10.15г.
Филип Руменов Рангелов122/30.10.15г.
Христина Илиева Кашилска048/21.10.2015г.
Христо Асенов Камберов114/30.10.15г.
Христо Величков Кожухаров037/21.10.2015г.
Янко Борисов Ненков115/30.10.15г.
Янко Иванов Кабакчиев118/30.10.15г.

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения