местна коалиция „КОАЛИЦИЯ ЗА СЛАВЧО АТАНАСОВ: ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ и ВМРО“

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Албена Стоянова Чавдарова107/30.10.2015г
Александра Илиева Колева318/30.10.2015г
Александър Стайков Тосев454
Ангел Георгиев Митев109/30.10.2015г
Ангел Петров Миладинов365/30.10.2015г
Ани Полихронова Катмърова95/30.10.2015г
Антоанета Димитрова Иванова462
Арам Мардик Хакикян342/30.10.2015г
Асен Георгиев Вашинков404
Асен Митков Иванов303/30.10.2015г
Аслан Салиев Местанов415
Атанас Вдиков Михайлов460
Атанас Димитров Петров4/30.10.2015г
Атанас Иванов Симеонов76/30.10.2015г
Атанас Петров Гарчев5/30.10.2015г
Атанаска Олегова Томева198/30.10.2015г
Бисер Митков Димитров199/30.10.2015г
Богдан Георгиев Стоянов74/30.10.2015г
Богданка Димитрова Мелева115/30.10.2015г
Божидар Иванов Бакърджиев12/30.10.2015г
Борис Николаев Стоянов187/30.10.2015г
Борислав Дончев Величков296/30.10.2015г
Борислав Костантинов Димов408
Борислав Цветков Золов106/30.10.2015г
Бояна Апостолова Бакърджиева7/30.10.2015г
Валентин Митков Георгиев92/30.10.2015г
Валентин Тодоров Тодоров327/30.10.2015г
Валентина Атанасова Георгиева301/30.10.2015г
Валери Илиев Славчев14/30.10.2015г
Вангелис Костадинов Христев423
Ваня Валентинова Стойчева367/30.10.2015г
Василка Георгиева Балева247/30.10.2015г
Василка Томова Пендова21/30.10.2015г
Васко Атанасов Арнаучков66/30.10.2015г
Велина Атанасова Гогова467
Вергиния Иванова Атанасова52/30.10.2015г
Верка Любомирова Бонева10/30.10.2015г
Веркин Магърдич Калян319/30.10.2015г
Веселина Любенова Топалова65/30.10.2015г
Веска Михайлова Стоянова102/30.10.2015г
Видко Атанасов Михайлов459
Виолета Димитрова Илиева306/30.10.2015г
Виолета Тоскова Бютюнева379/30.10.2015г
Виолина Божкова Георгиева323/30.10.2015г
Влади Иванов Вълков340/30.10.2015г
Ганка Петкова Николова43/30.10.2015г
Ганчо Йовчев104/30.10.2015г
Генади Тодоров Тодоров197/30.10.2015г
Георги Ангелов Шопов20/30.10.2015г
Георги Атанасов Георгиев6/30.10.2015г
Георги Иванов Динков183/30.10.2015г
Георги Стилиянов Николов89/30.10.2015г
Георги Христов Балджиев211/30.10.2015г
Георги Христов Бонев349/30.10.2015г
Гергана Иванова Илиева378/30.10.2015г
Гергана Иванова Радичева283/30.10.2015г
Гинка Йорданова Казакова391/30.10.2015г
Гюлюян Мехмед Али402
Данчо Атанасов Данков51/30.10.2015г
Деница Иванова Лещева38/30.10.2015г
Денка Василева Василева444
Десислава Димитрова Иванова30/30.10.2015г
Десислава Каменова Ботева- Иванова313/30.10.2015г
Димитрия Костадинова Георгиева300/30.10.2015г
Димитър Атанасов Чичков304/30.10.2015г
Димитър Бориславов Янев228/30.10.2015г
Димитър Вълчев Гарев201/30.10.2015г
Димитър Генчев Петров453
Димитър Георгиев Димитров53/30.10.2015г
Димитър Иванов Георгиев191/30.10.2015г
Димитър Иванов Пашкулов292/30.10.2015г
Димитър Костадинов Плачков341/30.10.2015г
Димитър Любенов Георгиев366/30.10.2015г
Димитър Милушев Пичуков90/30.10.2015г
Димитър Паунов Баталов337/30.10.2015г
Димитър Танев Танев111/30.10.2015г
Дияна Мариева Пашалиева200/30.10.2015г
Дора Борисова Шиндова37/30.10.2015г
Евгения Божидарова Танева314/30.10.2015г
Евелина Койчева Славчева94/30.10.2015г
Едуард Пламенов Монов442
Елена Ганчева Ярке36/30.10.2015г
Елена Тодорова Колева350/30.10.2015г
Елена Тодорова Пенова348/30.10.2015г
Елисавета Георгиева Белева204/30.10.2015г
Елтимир Иванков Ванчев214/30.10.2015г
Емил Ангелов100/30.10.2015г
Емил Иванов Иванов284/30.10.2015г
Емилияна Кузова Димитрова354/30.10.2015г
Живко Стоянов Георгиев68/30.10.2015г
Жоро Драгомиров Марков177/30.10.2015г
Здравка Кънева Иванова196/30.10.2015г
Златина Пейчева Уър466
Златка Ангелова Попчева424
Златка Тошева Чонова213/30.10.2015г
Златко Димитров Златанов324/30.10.2015г
Зорница Георгиева Иванова431
Иван Василев Ялънджиев64/30.10.2015г
Иван Димитров Георгиев193/30.10.2015г
Иван Донев Панев363/30.10.2015г
Иван Иванов Кехайов422
Иван Коев112/30.10.2015г
Иван Колев Пашев384/30.10.2015г
Иван Костов Масев71/30.10.2015г
Иван Николаев Ралев91/30.10.2015г
Иван Петров Джоков55/30.10.2015г
Иванка Стайкова Сремска336/30.10.2015г
Илия Ангелов Шопов18/30.10.2015г
Илия Филипов Ангелов432
Илияна Костадинова Бишурова308/30.10.2015г
Илияна Николова Ненчева54/30.10.2015г
Йовка Колева Шопова19/30.10.2015г
Йордан Лалев Казаков392/30.10.2015г
Йорданка Запрянова Запрянова72/30.10.2015г
Йорданка Колева Богданова17/30.10.2015г
Калоян Малчев Колев357/30.10.2015г
Камен Василев Христов186/30.10.2015г
Катерина Георгиева Костова282/30.10.2015г
Кирил Рангелов Гаров27/30.10.2015г
Коста Георгиев Стратев398/30.10.2015г
Костадин Тодоров Севрийски343/30.10.2015г
Костадинка Сивкова Величкова63/30.10.2015г
Красимир Георгиев Илиев253/30.10.2015г
Красимир Златанов Яков57/30.10.2015г
Красимир Костадинов Стоев399/30.10.2015г
Красимир Рашков Димитров417
Красимира Ангелова Тиролка-Караиванова463
Красимира Василева Вътева465
Кристиян Йорданов Ангелов75/30.10.2015г
Кръстьо Николов Хърков8/30.10.2015г
Кънчо Георгиев Кръстев207/30.10.2015г
Левон Енфиеджиян192/30.10.2015г
Лидка Пискова Михайлова401
Лиляна Александрова Чавдарова110/30.10.2015г
Любка Тодорова Тодорова195/30.10.2015г
Любомир Йорданов Казаков393/30.10.2015г
Магда Кейкиева103/30.10.2015г
Манол Георгиев Нестеров215/30.10.2015г
Маргарита Петрова Перчемлиева429
Мариела Петкова Калоферова330/30.10.2015г
Марио Петров Георгиев113/30.10.2015г
Мария Василева Лапатарева185/30.10.2015г
Мария Димитрова Пачева406
Мария Иванова Кузева455
Мария Маркова Стойчева40/30.10.2015г
Мария Милушева Лискова468
Мария Петрова Мутовска280/30.10.2015г
Мария Сенкова Тодорова326/30.10.2015г
Мелком Магърдич Калян317/30.10.2015г
Методи Георгиев Царев98/30.10.2015г
Миглен Петров Бадонов58/30.10.2015г
Милена Георгиева Андреева358/30.10.2015г
Милена Николаева Личева387/30.10.2015г
Милчо Стоев Стоев116/30.10.2015г
Мильо Даков Дончев382/30.10.2015г
Митко Тодоров Бакалов24/30.10.2015г
Надежда Христова Иванова285/30.10.2015г
Невена Добринова Крусева281/30.10.2015г
Недялка Атанасова Михайлова461
Недялка Киркова203/30.10.2015г
Николай Димитров Кюркчиев93/30.10.2015г
Николай Михайлов Михайлов194/30.10.2015г
Октай Аслан Местанов414
Павел Манчев Катмъров114/30.10.2015г
Павлин Бонков Ковчазлиев202/30.10.2015г
Пейчо Ангелов Пеев208/30.10.2015г
Пенка Асенова Тулева59/30.10.2015г
Пенка Димитрова Найденова377/30.10.2015г
Пенка Иванова Бачева370/30.10.2015г
Петко Георгиев Костадинов427
Петър Александров Кънев96/30.10.2015г
Петър Борисов Ковчев88/30.10.2015г
Петър Диянов Дуралиев390/30.10.2015г
Петя Атанасова Митева409
Петя Йорданова Христозова70/30.10.2015г
Пламен Благоев Желязков16/30.10.2015г
Пламен Михов Михов397/30.10.2015г
Радина Видева Господинова368/30.10.2015г
Радка Иванова Ангелова428
Радослав Емануилов Димитров353/30.10.2015г
Радослав Росенов Александров333/30.10.2015г
Росинка Найденова Тютюнджиева293/30.10.2015г
Росица Атанасова Михайлова458
Росица Костадинова Янева227/30.10.2015г
Румен Александров Цанков443
Румен Георгиев Тимонов394/30.10.2015г
Румен Николов Неделчев389/30.10.2015г
Сара Иванова Кузева456
Светла Павлова Павлова60/30.10.2015г
Светлана Хаджиева Макеева45/30.10.2015г
Светлозар Василев Станишев50/30.10.2015г
Светослав Чавдаров Йорданов395/30.10.2015г
Сийка Янева Раева433
Силвия Стефанова Томбакова41/30.10.2015г
Симеон Ангелов Ангелов322/30.10.2015г
Симеон Николов Бачев374/30.10.2015г
Славчо Георгиев Христов334/30.10.2015г
Славчо Йосифов Алексиев400/30.10.2015г
Славчо Тасков Симеонов212/30.10.2015г
Снежана Иванова Ангелова73/30.10.2015г
Спаска Георгиева Йовчева307/30.10.2015г
Станислав Антонов Танев315/30.10.2015г
Станислав Стефков Илиев416
Стефан Димитров Иванов210/30.10.2015г
Стефан Йозов Земярски62/30.10.2015г
Стефан Кирилов Славчев181/30.10.2015г
Стефан Кънчев Атанасов302/30.10.2015г
Стойчо Иванов Стоев33/30.10.2015г
Стоян Иванов Кунтов405
Стоянчо Ангелов Дойнов295/30.10.2015г
Съби Минчев Гаджов345/30.10.2015г
Тане Тодорова Учорджиева430
Теменужка Делчева Баталова338/30.10.2015г
Тинка Ганчева Христева381/30.10.2015г
Тодор Александров Дечев99/30.10.2015г
Тодор Венелинов Христов101/30.10.2015г
Тодор Стоянов Наслъзов69/30.10.2015г
Тонка Тонева Ковачева56/30.10.2015г
Тянка Добрева Димитрова15/30.10.2015г
Христо Драгомиров Велчев457
Христо Костадинов Тютюнджиев294/30.10.2015г
Христо Кръстев Христов328/30.10.2015г
Христо Любомиров Христов361/30.10.2015г
Христо Минков Данчев426
Христо Рангелов Милушев309/30.10.2015г
Христо Стоянов Даскалов105/30.10.2015г
Христо Стоянов Николов339/30.10.2015г
Чавдар Атанасов Нинов376/30.10.2015г
Щерю Ангелов Ангелов299/30.10.2015г
Юлия Атанасова Василева- Вангелова22/30.10.2015г
Юлия Ганчева Стоянова61/30.10.2015г
Юри Любомиров Величков375/30.10.2015г
Яна Костадинова Аризанова385/30.10.2015г
Яни Петров Маджаров359/30.10.2015г
Янка Борисова Симеонова77/30.10.2015г
Янко Костадинов Божанов97/30.10.2015г
Янко Петров Петров206/30.10.2015г

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения