ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ”

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Александър Василев Багаров68
Ангел Петров Колев79
Андрей Ангелов Вълчев77
Атанас Стефанов Куков65
Божидар Димитров Гърдев12
Божидар Христов Бабачев38
Васил Атанасов Топалов71
Величко Пенев Пенев74
Веселин Иванов Джостов25
Владимир Сатов Симеонов26
Георги Вълчанов Камбуров41
Георги Димитров Колев9
Григор Трифонов Мишовски22
Димитър Димов Динчев3
Димитър Иванов Банков33
Димитър Петров Димитров59
Димитър Стоев Керкелов20
Димитър Тодоров Молов81
Динко Запрянов Попов78
Добромир Георгиев Колев70
Емил Димитров Алексиев72
Живко Крумов Вълчанов42
Живко Радославов Чавдаров64
Иван Атанасов Кусев44
Иван Николов Дупчев75
Иван Николов Славов32
Иван Пенев Добревски82
Иван Петков Делев40
Иванка Асенова Христева60
Йордан Киров Кетипов51
Йордан Христов Колев73
Киро Тодоров Кираков31
Константин Божидаров Мърхов50
Костадин Димитров Даскалов1
Костадин Петров Търев52
Любомир Георгиев Мутафчиев34
Нейчо Илиев Хаджиев57
Никола Иванов Дупчев47
Никола Тодоров Тупаров10
Николай Костадинов Гичев27
Паскал Трифонов Трифонов69
Петър Ангелов Колев80
Петър Петков Тучов58
Петя Борисова Ботева53
София Василева Ботева56
Спас Георгиев Стоянов18
Стоимен Йосифов Таков67
Стойчо Димитров Керкелов48
Теодора Иванова Василева55
Тодор Неделков Минчев76
Тодор Петров Капашиков30
Тошко Георгиев Златарев63
Христо Василев Ботев54
Христо Гюров Христев61
Христо Минчев Христофоров66
Чавдар Георгиев Марков62

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения