ПП ГЛАС НАРОДЕН

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Валерия Цветанова Аргилашка001/24.10.2015
Ваня Димитрова Костова002/24.10.2015
Васил Павлов Павлов003/24.10.2015
Виолин Руменов Барбутски004/24.10.2015
Георги Стефанов Георгиев005/24.10.2015
Димитър Георгиев Враснелев006/24.10.2015
Димитър Димитров Спиров007/24.10.2015
Драгомир Александров Стоянов008/24.10.2015
Елена Илиянова Тенева009/24.10.2015
Изабел Едвард Хугасян010/24.10.2015
Калин Георгиев Пашунов011/24.10.2015
Костадин Райчев Райчев012/24.10.2015
Лазар Милков Пендов013/24.10.2015
Лилия Николаева Василева014/24.10.2015
Майа Бисерова Фьодорова015/24.10.2015
Марин Анастасов Мераков016/24.10.2015
Марина Николаева Стефанова017/24.10.2015
Мария Христова Герина018/24.10.2015
Младен Петров Димитров019/24.10.2015
Сема Джевджет Куцарова020/24.10.2015
Славка Ташева Митева021/24.10.2015
Соня Трайкова Трайкова022/24.10.2015
Станимир Димимитров Кънев023/24.10.2015
Стефан Василев Келешев024/24.10.2015
Стефка Димитрова Бояджиева025/24.10.2015
Стоил Стефанов Манолчев026/24.10.2015
Стоян Минчев Лаловски027/24.10.2015
Стоянка Кръстева Пенева028/24.10.2015
Тодор Димитров Щърбев029/24.10.2015
Тодора Митова Танчева030/24.10.2015
Филип Василев Радичев031/24.10.2015
Христина Сашева Банева033/24.10.2015
Христина Василева Христова032/24.10.2015
Христо Стойчев Славов034/24.10.2015
Цветан Петров Янакиев035/24.10.2015
Яна Атанасова Паскалева036/24.10.2015

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения