Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 9-МИ
Пловдив, 07.09.2015

ОТНОСНО: Избор на член за маркиране на печатите на ОИК – Пловдив.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1517-МИ от 12.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия - Пловдив

Р Е Ш И:

Избира Владимир Петров Петров - секретар на комисията, за „определен член" по смисъла на Решение № 1517-МИ от 12.08.2015 год . на ЦИК и му възлага да положи знак за маркиране на печатите (3 бр.) на ОИК-Пловдив заедно с председателя на комисията.

За маркирането на печатите на ОИК-Пловдив да бъде съставен протокол, подписан от всички членове на комисията, неразделна част от настоящето решение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.09.2015 в 20:24 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения