Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ/НР
Пловдив, 07.09.2015

ОТНОСНО: Определяне на график за дежурствата от членовете на Общинска избирателна комисия – Пловдив.

На основание чл. 85, ал.4 и чл. 87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Пловдив.

Р Е Ш И:

 1. Членовете на ОИК следва да осигурят ежедневно и постоянно присъствие в работното помещение на комисията, с адрес: град Пловдив, пл. „Централен” № 1, сграда на Община Пловдив, ет. 12, зала № 1, за периода от 05.09.2015 г. до 7 дни след деня на изборите за общински съветници и кметове, както и за национален референдум на 25 октомври 2015 г., при спазване на следното работно време: от 09:00 часа до 17:00 часа, с изключение на времето, определено за провеждане на заседания.
 2. Определя следните официални средства за връзка с ОИК: тел. 032 628024, тел/факс 032 633680, e-mail: [email protected].
 3. Членовете на OИК се легитимират с издадените от ЦИК удостоверения пред служителите от охраната на сградата на Община Пловдив.
 4. След напускане на помещението, същото се заключва и запечатва с хартиена лента, на която се полагат печата и подписа на дежурния член на OИК, а ключът се предава на охраната.
 5. Дневният график и дежурните членове на OИК е отразен „Приложение” № 1, което се счита за неразделна част от настоящото решение.

 

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 08.09.2015 в 16:38 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения