Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 286-МИ
Пловдив, 07.11.2019

ОТНОСНО: Заличаване на избрани общински съветници, поради подадени заявления от кандидатите и обявяване за избрани, следващите от листата.

       Въз основа на подадени заявления, както следва: от Дани Стефанова Каназирева с вх. № 314/07.11.2019 г.; от Фиданка Иванова Кацарева с вх. № 315/07.11.2019 г.; от Лариса Димитрова Кътова с вх. № 316/07.11.2019 г.; от Славчо Стоев Атанасов с вх. № 317/07.11.2019 г.; от Здравко Димитров Димитров с вх. № 318/07.11.2019 г.; от Иван Василев Стоянов с вх. № 319/07.11.2019 г.; от Стоян Василев Алексиев с вх. № 320/07.11.2019 г.; от Димитър Петков Колев с вх. № 321/07.11.2019 г.; от Георги Василев Стаменов  с вх. № 322/07.11.2019 г. и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс и чл. 413, ал.4  от Изборния кодекс, ОИК-Пловдив

 РЕШИ:

 1. Заличава Дани Стефанова Каназирева, ЕГН:**********, избран за общински съветник от листата на Коалиция Съюз за Пловдив с решение № 250-МИ/29.10.2019г.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Дани Стефанова Каназирева, ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на Коалиция Съюз за Пловдив – Владимир Божилов Темелков, ЕГН: **********.

Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

 1. Заличава Славчо Стоев Атанасов, ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на Местна коалиция „НФСБ /ВМРО – БНД/“ с решение № 250-МИ/29.10.2019г.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Славчо Стоев Атанасов, ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на Местна коалиция „НФСБ /ВМРО – БНД/“  – Иван Иванов Црънчев, ЕГН: **********.

Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

 1. Заличава Здравко Димитров Димитров, ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ с решение № 250-МИ/29.10.2019г.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Здравко Димитров Димитров, ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ –  Ангел Иванов Славов, ЕГН: **********.

Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

 1. Заличава Георги Василев Стаменов, ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ с решение № 250-МИ/29.10.2019г.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Георги Василев Стаменов, ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ – Иван Петков Вичков, ЕГН: **********.

Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

 1. Заличава Иван Василев Стоянов, ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ с решение № 250-МИ/29.10.2019г.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Иван Василев Стоянов, ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ – Фиданка Иванова Кацарева, ЕГН: **********.

Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

 1. Заличава Димитър Петков Колев, ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ с решение № 250-МИ/29.10.2019г.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Димитър Петков Колев, ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ – Анета Любенова Господинова, ЕГН: **********.

Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

 1. Заличава Лариса Димитрова Кътова, ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ с решение № 250-МИ/29.10.2019г.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Лариса Димитрова Кътова, ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ – Емил Георгиев Русинов, ЕГН: **********.

Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

 1. Заличава Фиданка Иванова Кацарева, ЕГН: **********, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ с т.5 от настоящото решение.

ОБЕЗСИЛВА издаденото на Фиданка Иванова Кацарева, ЕГН: **********, удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на ПП ГЕРБ – Александър Милков Държиков, ЕГН: **********.

Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

 1. Заличава Стоян Василев Алексиев, ЕГН: **********, от кандидатската листа за общински съветници на ПП ГЕРБ.

Настоящото решение може да бъде оспорвано в седем дневен срок от обявяването му  пред Административен съд Пловдив.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 07.11.2019 в 18:15 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения