Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 285-МИ
Пловдив, 04.11.2019

ОТНОСНО: Промяна на адреса и мястото на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия Пловдив

На основание чл.85, чл.87 ал.1 и чл.88 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия – Пловдив,

РЕШИ:

 1. От 5 ноември 2019 год. адресът на Общинска избирателна комисия Пловдив е както следва:

  гр. Пловдив, ул. “Авксентий Велешки” 20, Общински съвет Пловдив.

 2. Общинска избирателна комисия –Пловдив обявява решенията незабавно след приемането им, чрез поставяне на общодостъпно място в сградата на Общински съвет Пловдив /централен вход/, находяща се на адрес: Пловдив, ул. „Авксентий Велешки”№ 20

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му  пред Централната избирателна комисия.

 

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 05.11.2019 в 11:42 часа

Календар

Решения

 • № 618 - МИ / 28.02.2018

  относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

 • № 617 - МИ / 28.02.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

 • № 616-МИ / 15.02.2018

  относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения