Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 274-МИ
Пловдив, 03.11.2019

ОТНОСНО: Сигнал от Ваня Аргирова, препратен по компетентност от ЦИК

С вх. № 55/03.11.2019 г. от 15:50 часа в регистъра на жалбите и сигналите в Общинска избирателна комисия Пловдив, по компетентност от ЦИК е изпратен сигнал от Ваня Аргирова, съдържащ твърдения, че „Пловдивска медия е оповестила информация, че един кандидат води и печели пред друг“. Не е посочено за коя медия се твърди, да е извършила нарушението.

Извършена е проверка от Николай Кючуков и Петя Борисова - членове на ОИК Пловдив, като проверката констатира следното:

В 15:55 часа представителите на ОИК са направили опит да отворят посочения линк, но същият не е могъл да бъде отворен. Поради невъзможност да се установи твърдяното в подадения сигнал, нарушение не може да бъде констатирано.

С оглед на гореизложеното, не се установява нарушаване на изборния процес или оповестяване на информация за резултати от гласуването.

С оглед на изложеното, на основание чл. 87 ал. 1, т. 1 и т. 22 от Изборния кодекс и във връзка с Решение № 7-МИ/09.09.2019 г. на ОИК-Пловдив, Общинска избирателна комисия Пловдив

 Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ сигнал от Ваня Аргирова с вх. № 55/03.11.2019 г. от 15:50 часа, препратен по компетентност от Централната избирателна комисия.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Дарина Цвяткова Тодорова

Секретар: Манка Васкова Бабаджанова

* Публикувано на 03.11.2019 в 20:58 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения