Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 10-МИ/НР
Пловдив, 10.09.2015

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции и утвърждаване на адресите на секциите на територията на община Пловдив за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г.

На основание чл. 87, ал.1 т.7 от ИК, във връзка с чл. чл.8,ал.8, чл.9 от  ИК, Решение № 1530-МИ/20.08.2015г.-ЦИК, и Заповед № 15ОА2383/04.09.2015г. на кмета на Община Пловдив, ОИК - Пловдив:

Р Е Ш И:

1. Образуват се 450 избирателни секции на територията на община Пловдив за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове и за национален референдум на 25 октомври 2015 г. както следва:

1. Район „Централен“ – 100 избирателни секции

2. Район „Източен” – 70 избирателни секции

3. Район „Западен” – 47 избирателни секции

4. Район „Северен” – 65 избирателни секции

5. Район „Южен” – 95 избирателни секции

6. Район „Тракия” – 73 избирателни секции.

2. Утвърждава адресите на секциите по т. 1 съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото Решение.

Решението подлежи на оспорване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия по реда на чл. 88 от ИК.

 

Председател: Деница Николова Чингарова

Секретар: Владимир Петров Петров

* Публикувано на 10.09.2015 в 21:10 часа

Календар

Решения

  • № 618 - МИ / 28.02.2018

    относно: Изпращане на декларациите по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ), приети на дата 23.02.2018 год., до Общински съвет – Пловдив, на вниманието на постоянната комисия за предотвратяване конфликт на интереси.

  • № 617 - МИ / 28.02.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на фигуриращия под № 27, в СПИСЪК „Б“ (списъка по смисъла на чл. 454, ал. 3, изр. 3 ИК, неразделна част от влязлото в сила решение № 524 -МИ/27.10.2015 г. на ОИК-Пловдив) от листата на политическа партия ГЕРБ кандидат.

  • № 616-МИ / 15.02.2018

    относно: Утвърждаване образци на декларации по смисъла на чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(ЗПКОНПИ).

всички решения