Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 95-МИ
Пловдив, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, е постъпило заявление с вх. № 22/17.09.2023 г., в 12:27 часа, във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., от Евелин Георгиев Парасков и Веселин Иванов Козарев, в качеството им на представляващи политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“, с искане за регистрирането ѝ за участие в изборите за общински съветници, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.(Приложение № 32-МИ от изборните книжа).

Заявлението е подадено лично от представляващите политическата партия.

        Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1, 4 и 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и местни коалиции в ОИК за участие в изборите.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА политическа партия „СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ за участие в изборите за общински съветници в Община Пловдив, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Политическата партия ще бъде изписана с наименование: „ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ“ в бюлетината, съгласно Решение № 2253-МИ от 07.09.2023 г. на ЦИК.

ИЗДАВА удостоверение за регистрация.

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:32 часа

Календар

Решения

  • № 134-МИ / 24.09.2023

    относно: Жалба от ПП „ГЕРБ“ за нарушение на забраната за предизборна агитация, съгласно чл. 182, ал. 1 от ИК.

  • № 133-МИ / 24.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

  • № 132-МИ / 24.09.2023

    относно: Регистрация на кандидат за кмет на община Пловдив, предложен от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

всички решения