Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 8-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: Утвърждаване на образци на указателни табели, табла и отличителни знаци при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, чл. 115, ал. 2, чл. 121, ал. 1 и чл. 125 и чл. 231 от Изборния кодекс, Решение № 2172-МИ/01.09.2023 год. и Решение № 2173-МИ/01.09.2023 год. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. При произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. се съставят информационни табла. Таблата се оформят от бял картон с грамаж 200/220 г/м².
 2. Застъпниците на кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с Решение № 2173-МИ/01.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, образец.
 3. Наблюдателите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в изборния ден носят отличителни знаци по утвърдения с Решение № 2173-МИ/01.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, образец.
 4. Представителите на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. носят в изборния ден само отличителни знаци по утвърдения с Решение № 2173-МИ/01.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, образец.
 5. Анкетьорите в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в изборния ден носят отличителни знаци по утвърдения с Решение № 2173-МИ/01.09.2023 г. на Централна избирателна комисия, образец.
 6. Наблюдателите, застъпниците на кандидатски листи, анкетьорите в случаите на чл. 431 от ИК и представителите на партии, коалиции и инициативни комитети, които носят отличителни знаци извън одобрените или не носят отличителни знаци, се отстраняват от избирателната секция с решение на секционната избирателна комисия. Решението може да се оспорва пред Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, която се произнася незабавно. Решението на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив не подлежи на обжалване
 7. Мястото за обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив е таблото за обяви, поставено на централния вход на сградата на Общински съвет, гр. Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20.
 8. Информационни табла и табели на СИК

8.1. Всяка СИК съставя информационни табла за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. и ги оформя по начин, показващ предназначението им. Таблата се поставят пред изборното помещение и в параваните за гласуване, както следва:

8.2. Пред изборното помещение:

Информационни табла с минимални размери 100 см в широчина и 70 см във височина, на които СИК обявява:

- всички решения;

- образците от бюлетините за гласуване;

- табло, на което с един и същи размер, вид и формат шрифт са изписани имената и номерата на кандидатите за общински съветници по кандидатски листи на партии и коалиции. Имената на кандидатите са изписани съгласно решението за регистрация в ОИК;

- табло с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4). Надписът се разполага хоризонтално, като текстът се изписва с големи букви с указание, че избирателят може да изрази своя вот само със знака „Х“ или „V“, поставен с химикал, пишещ със син цвят;

- табло с указание, че избирателят може да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат за общински съветник от избраната от него листа на партия или коалиция знак „Х“ или „V“, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за съответния кандидат;

- телефони за връзка и подаване на сигнали до РУ на МВР и до дежурния районен прокурор;

- телефони за връзка с ОИК.

8.3. В параваните за гласуване:

В параваните за гласуване се поставят:

- табло, на което с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак „Х“ или „V“, поставени с химикалка, пишеща със син цвят;

- табло, на което са изписани имената и номерата в кръгче на кандидатите за общински съветници и за кметове съгласно подредбата им в листата, регистрирана в ОИК;

- табло с указание, че избирателят може да постави в кръгчето с номера, с който е регистриран избраният от него кандидат за общински съветници и за кметове от избраната от него кандидатска листа на партия или коалиция, знак „Х“ или „V“, който показва по еднозначен начин неговото предпочитание (преференция) за този кандидат.

8.4. В случай че размерите на таблото са недостатъчни за обявяване на необходимата информация при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., СИК оформя допълнително табло или табло с по-големи размери, което да побере информацията.

 1. Указателни табели

9.1. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се изписват номерата на секциите в сградата, а когато сградата е с повече от един етаж и на етажите има секции, се посочват номерата на секциите и етажът, на който се намират.

9.2. На всеки етаж в сградата се поставят указателни табели с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4) с номерата и местонахождението на секциите на съответния етаж.

9.3. Пред всяка секция се поставя указателна табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се изписва номерът на секцията и отдолу – административните адреси от населеното място, които обхваща секцията.

9.4. На входа на сградата, в която се помещават СИК, се поставя табела и други обозначителни знаци, които да насочат гласоподавателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването към секцията за гласуване на тези гласоподаватели. Табелата на входа е от бял картон с размери в широчина 50 см и във височина 30 см.

9.5. Непосредствено пред определената с решение на ОИК секция за гласуване на гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването се поставя табела с минимални размери в широчина 20 см и 30 см във височина (формат А4), на която се отбелязва допълнителното предназначение на секцията.

 1. Членовете на СИК в изборния ден носят отличителни знаци утвърдени с Решение № 2172-МИ/01.09.2023 год. на Централна избирателна комисия.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 19:59 часа

Календар

Решения

 • № 195-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция “ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 194-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 193-МИ / 28.09.2023

  относно: Определяне на член на ОИК, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция вместо секретаря на комисията, предвид едновременното отсъствие на председателя и секретаря.

всички решения