Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 79-МИ
Пловдив, 18.09.2023

ОТНОСНО: Регистрация на местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

В Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, е постъпило заявление с вх. № 1/17.09.2023 г., в 10:39 часа, във Входящия регистър на местните коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. от Георги Петров Титюков, в качеството му на представляващ Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”, с искане за регистрирането ѝ за участие в изборите за кмет на община, при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.(Приложение № 33-МИ от изборните книжа).

Към заявлението са приложени изискуемите се съгласно чл. 148, ал. 5 от Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Решение от 16.09.2023 г. за учредяване на местна коалиция - оригинал;
 2. Образец от подписа на Георги Петров Титюков, представляващ местната коалиция;
 3. Удостоверение за банковата сметка на партията, която ще обслужва предизборната кампания;
 4. Имената и длъжността на лицето, което ще отговаря за приходите и разходите по време на предизборната кампания;

Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, извърши проверка на представените документи и установи, че са налице изискванията на чл. 148 от Изборния кодекс и Решение  № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 148, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”, за участие в изборите за кмет на община в Община Пловдив, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 

ИЗДАВА удостоверение за регистрация.

Местната коалиция ще бъде изписана с наименование: Местна коалиция „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”, съгласно Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:22 часа

Календар

Решения

 • № 134-МИ / 24.09.2023

  относно: Жалба от ПП „ГЕРБ“ за нарушение на забраната за предизборна агитация, съгласно чл. 182, ал. 1 от ИК.

 • № 133-МИ / 24.09.2023

  относно: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, предложена от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

 • № 132-МИ / 24.09.2023

  относно: Регистрация на кандидат за кмет на община Пловдив, предложен от ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

всички решения