Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 72-МИ
Пловдив, 16.09.2023

ОТНОСНО: регистриране на коалиция от партии „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

В Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, е постъпило заявление с вх. № 16/15.09.2023 г., в 14:20 часа, във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов, в качеството им на представляващи коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, чрез пълномощника Николай Димитров Гюров, с искане за регистрирането ѝ за участие в  изборите за общински съветници при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.(Приложение № 32-МИ от изборните книжа).

Към заявлението са приложени изискуемите се съгласно чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Копие от Решение за образуване на коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г.;
 2. Копие от пълномощно от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов;
 3. Копие от пълномощно за преупълномощаване от Емил Ивов Мачиков, Марияна Иванова Иванова и Мартин Ангелов Бъбаров.

        Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив извърши проверка на представените документи и установи, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1, 4 и 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и местни коалиции в ОИК за участие в изборите.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници в Община Пловдив, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г.

Коалицията ще бъде изписана с наименование: „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ в бюлетината, съгласно Решение № 2394-МИ от 13.09.2023 г. на ЦИК.

ИЗДАВА удостоверение за регистрация.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 16.09.2023 в 19:54 часа

Календар

Решения

 • № 122-МИ / 18.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 121-МИ / 18.09.2023

  относно: Изменение и допълнение на Решение № 19-МИ от 11.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 120-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на политическа партия “БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

всички решения