Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 55-МИ
Пловдив, 16.09.2023

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 19-МИ от 11.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1954-МИ/03.08.2023 г. на Централната изборна комисия, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

Допълва Решение № 19-МИ от 11.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, в частта по т. 2, като в същата се добавя лицата, определени за специалисти – технически сътрудници:

Специалист – технически сътрудник към ОИК 1622-Пловдив –  Добрина Николаева Цокова, с ЕГН: **********;

Специалист – технически сътрудник към ОИК 1622-Пловдив –  Анастасия Светославова Милушева, с ЕГН: **********.

Срокът на договора, който ще се сключи с него следва да бъде от 09.09.2023 г. до 7 дни от приключването на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Възнаграждението по договора е в размер на 780,00 лева месечно.

Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Пловдив за сключване на граждански договор с определеното лице.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 16.09.2023 в 19:22 часа

Свързани решения:

19-МИ/11.09.2023

Календар

Решения

  • № 122-МИ / 18.09.2023

    относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

  • № 121-МИ / 18.09.2023

    относно: Изменение и допълнение на Решение № 19-МИ от 11.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 120-МИ / 18.09.2023

    относно: Регистрация на политическа партия “БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

всички решения