Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 48-МИ
Пловдив, 16.09.2023

ОТНОСНО: Образуване на избирателни секции и утвърждаване на номерата, адресите на секциите, броя на членовете в тях и състава и ръководствата им на територията на община Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 7 от ИК, във връзка с чл. 8, ал. 8, чл. 9 от  ИК, т. 2 от Решение № 2378-МИ/12.09.2023 г. на ЦИК и Заповед № 23 ОА 2211/08.09.2023 г. на кмета на Община Пловдив, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив,

Р Е Ш И:

1. Образуват се 459 избирателни секциина територията на община Пловдив за произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., както следва:

№ на адм. район

Наименование на административен район

Номера на избирателните секции

Общ брой

секции

01

ЦЕНТРАЛЕН

от № 162201001 до № 162201100

100

02

ИЗТОЧЕН

от № 162202001 до № 162202070

70

03

ЗАПАДЕН

от № 162203001 до № 162203047

47

04

СЕВЕРЕН

от № 162204001 до № 162204073

73

05

ЮЖЕН

от № 162205001 до № 162205095

95

06

ТРАКИЯ

от № 162206001 до № 162206074

74

 

 

ОБЩО:

459

 

2. УТВЪРЖДАВА адресите на секциите по т. 1 съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото Решение.

3. ОПРЕДЕЛЯ броя на членовете на СИК, включително председател, зам.-председател и  секретар, както следва:

 • за секции с до 500 избиратели - 7 члена;
 • за секции с над 500 избиратели - 9 члена;
 • за секции по чл. 9, ал. 6 и чл. 9, ал. 9 от Изборен кодекс – 7 члена;
 • за подвижните секционни избирателни комисии - 7 члена.

4. ОПРЕДЕЛЯ единната номерацията и броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия на територията на Община Пловдив, както следва:

 За район „Централен“:

СИК 162201001

7

СИК 162201002

7

СИК 162201003

7

СИК 162201004

9

СИК 162201005

7

СИК 162201006

7

СИК 162201007

7

СИК 162201008

9

СИК 162201009

9

СИК 162201010

7

СИК 162201011

7

СИК 162201012

9

СИК 162201013

9

СИК 162201014

9

СИК 162201015

7

СИК 162201016

9

СИК 162201017

7

СИК 162201018

7

СИК 162201019

9

СИК 162201020

7

СИК 162201021

9

СИК 162201022

9

СИК 162201023

9

СИК 162201024

9

СИК 162201025

7

СИК 162201026

9

СИК 162201027

9

СИК 162201028

9

СИК 162201029

9

СИК 162201030

9

СИК 162201031

7

СИК 162201032

7

СИК 162201033

9

СИК 162201034

9

СИК 162201035

9

СИК 162201036

9

СИК 162201037

9

СИК 162201038

9

СИК 162201039

7

СИК 162201040

9

СИК 162201041

7

СИК 162201042

9

СИК 162201043

9

СИК 162201044

9

СИК 162201045

7

СИК 162201046

9

СИК 162201047

9

СИК 162201048

9

СИК 162201049

7

СИК 162201050

9

СИК 162201051

9

СИК 162201052

7

СИК 162201053

9

СИК 162201054

9

СИК 162201055

9

СИК 162201056

9

СИК 162201057

9

СИК 162201058

9

СИК 162201059

9

СИК 162201060

9

СИК 162201061

9

СИК 162201062

9

СИК 162201063

9

СИК 162201064

9

СИК 162201065

9

СИК 162201066

9

СИК 162201067

7

СИК 162201068

7

СИК 162201069

9

СИК 162201070

9

СИК 162201071

7

СИК 162201072

9

СИК 162201073

9

СИК 162201074

9

СИК 162201075

9

СИК 162201076

9

СИК 162201077

9

СИК 162201078

9

СИК 162201079

9

СИК 162201080

9

СИК 162201081

7

СИК 162201082

9

СИК 162201083

9

СИК 162201084

7

СИК 162201085

7

СИК 162201086

9

СИК 162201087

9

СИК 162201088

9

СИК 162201089

9

СИК 162201090

9

СИК 162201091

9

СИК 162201092

9

СИК 162201093

9

СИК 162201094

7

СИК 162201095

9

СИК 162201096

9

СИК 162201097

7

СИК 162201098

7

СИК 162201099

9

СИК 162201100

7

 

За район „Източен“:

СИК 162202001

9

СИК 162202002

9

СИК 162202003

9

СИК 162202004

9

СИК 162202005

9

СИК 162202006

9

СИК 162202007

7

СИК 162202008

9

СИК 162202009

9

СИК 162202010

7

СИК 162202011

9

СИК 162202012

7

СИК 162202013

9

СИК 162202014

7

СИК 162202015

9

СИК 162202016

7

СИК 162202017

9

СИК 162202018

7

СИК 162202019

9

СИК 162202020

9

СИК 162202021

9

СИК 162202022

9

СИК 162202023

9

СИК 162202024

9

СИК 162202025

9

СИК 162202026

9

СИК 162202027

9

СИК 162202028

7

СИК 162202029

7

СИК 162202030

7

СИК 162202031

9

СИК 162202032

9

СИК 162202033

9

СИК 162202034

9

СИК 162202035

9

СИК 162202036

9

СИК 162202037

9

СИК 162202038

9

СИК 162202039

9

СИК 162202040

9

СИК 162202041

9

СИК 162202042

9

СИК 162202043

9

СИК 162202044

9

СИК 162202045

9

СИК 162202046

9

СИК 162202047

9

СИК 162202048

9

СИК 162202049

9

СИК 162202050

9

СИК 162202051

9

СИК 162202052

9

СИК 162202053

9

СИК 162202054

9

СИК 162202055

9

СИК 162202056

9

СИК 162202057

9

СИК 162202058

9

СИК 162202059

7

СИК 162202060

9

СИК 162202061

9

СИК 162202062

9

СИК 162202063

9

СИК 162202064

7

СИК 162202065

9

СИК 162202066

9

СИК 162202067

9

СИК 162202068

9

СИК 162202069

9

СИК 162202070

9

 

За район „Западен“:

СИК 162203001

9

СИК 162203002

9

СИК 162203003

9

СИК 162203004

9

СИК 162203005

9

СИК 162203006

9

СИК 162203007

9

СИК 162203008

9

СИК 162203009

9

СИК 162203010

9

СИК 162203011

9

СИК 162203012

9

СИК 162203013

9

СИК 162203014

7

СИК 162203015

9

СИК 162203016

9

СИК 162203017

9

СИК 162203018

9

СИК 162203019

9

СИК 162203020

9

СИК 162203021

9

СИК 162203022

9

СИК 162203023

9

СИК 162203024

9

СИК 162203025

9

СИК 162203026

9

СИК 162203027

9

СИК 162203028

9

СИК 162203029

9

СИК 162203030

9

СИК 162203031

9

СИК 162203032

9

СИК 162203033

9

СИК 162203034

9

СИК 162203035

9

СИК 162203036

9

СИК 162203037

9

СИК 162203038

9

СИК 162203039

9

СИК 162203040

9

СИК 162203041

9

СИК 162203042

9

СИК 162203043

9

СИК 162203044

9

СИК 162203045

9

СИК 162203046

9

СИК 162203047

7

 

За район „Северен“:

СИК 162204001

7

СИК 162204002

9

СИК 162204003

7

СИК 162204004

9

СИК 162204005

9

СИК 162204006

9

СИК 162204007

9

СИК 162204008

7

СИК 162204009

9

СИК 162204010

9

СИК 162204011

9

СИК 162204012

9

СИК 162204013

7

СИК 162204014

9

СИК 162204015

9

СИК 162204016

9

СИК 162204017

9

СИК 162204018

9

СИК 162204019

9

СИК 162204020

9

СИК 162204021

9

СИК 162204022

9

СИК 162204023

9

СИК 162204024

9

СИК 162204025

9

СИК 162204026

9

СИК 162204027

7

СИК 162204028

7

СИК 162204029

9

СИК 162204030

9

СИК 162204031

7

СИК 162204032

9

СИК 162204033

9

СИК 162204034

7

СИК 162204035

9

СИК 162204036

7

СИК 162204037

9

СИК 162204038

9

СИК 162204039

9

СИК 162204040

9

СИК 162204041

9

СИК 162204042

9

СИК 162204043

7

СИК 162204044

9

СИК 162204045

9

СИК 162204046

9

СИК 162204047

9

СИК 162204048

9

СИК 162204049

9

СИК 162204050

9

СИК 162204051

9

СИК 162204052

9

СИК 162204053

9

СИК 162204054

7

СИК 162204055

7

СИК 162204056

7

СИК 162204057

7

СИК 162204058

9

СИК 162204059

7

СИК 162204060

9

СИК 162204061

9

СИК 162204062

9

СИК 162204063

9

СИК 162204064

9

СИК 162204065

9

СИК 162204066

7

СИК 162204067

9

СИК 162204068

9

СИК 162204069

7

СИК 162204070

7

СИК 162204071

9

СИК 162204072

9

СИК 162204073

9

 

За район „Южен“:

СИК 162205001

9

СИК 162205002

9

СИК 162205003

9

СИК 162205004

9

СИК 162205005

9

СИК 162205006

9

СИК 162205007

9

СИК 162205008

9

СИК 162205009

9

СИК 162205010

9

СИК 162205011

9

СИК 162205012

9

СИК 162205013

9

СИК 162205014

9

СИК 162205015

9

СИК 162205016

9

СИК 162205017

9

СИК 162205018

9

СИК 162205019

9

СИК 162205020

9

СИК 162205021

9

СИК 162205022

9

СИК 162205023

9

СИК 162205024

9

СИК 162205025

9

СИК 162205026

9

СИК 162205027

9

СИК 162205028

9

СИК 162205029

9

СИК 162205030

9

СИК 162205031

9

СИК 162205032

9

СИК 162205033

9

СИК 162205034

9

СИК 162205035

9

СИК 162205036

9

СИК 162205037

9

СИК 162205038

9

СИК 162205039

9

СИК 162205040

9

СИК 162205041

9

СИК 162205042

9

СИК 162205043

9

СИК 162205044

9

СИК 162205045

9

СИК 162205046

9

СИК 162205047

9

СИК 162205048

9

СИК 162205049

9

СИК 162205050

9

СИК 162205051

9

СИК 162205052

9

СИК 162205053

9

СИК 162205054

9

СИК 162205055

9

СИК 162205056

9

СИК 162205057

9

СИК 162205058

9

СИК 162205059

9

СИК 162205060

9

СИК 162205061

9

СИК 162205062

9

СИК 162205063

9

СИК 162205064

9

СИК 162205065

9

СИК 162205066

9

СИК 162205067

9

СИК 162205068

9

СИК 162205069

9

СИК 162205070

9

СИК 162205071

9

СИК 162205072

9

СИК 162205073

9

СИК 162205074

9

СИК 162205075

9

СИК 162205076

9

СИК 162205077

9

СИК 162205078

9

СИК 162205079

9

СИК 162205080

9

СИК 162205081

9

СИК 162205082

9

СИК 162205083

9

СИК 162205084

9

СИК 162205085

9

СИК 162205086

9

СИК 162205087

9

СИК 162205088

9

СИК 162205089

9

СИК 162205090

9

СИК 162205091

9

СИК 162205092

9

СИК 162205093

9

СИК 162205094

9

СИК 162205095

9

 

За район „Тракия“:

СИК 162206001

9

СИК 162206002

9

СИК 162206003

7

СИК 162206004

9

СИК 162206005

9

СИК 162206006

9

СИК 162206007

9

СИК 162206008

9

СИК 162206009

9

СИК 162206010

9

СИК 162206011

9

СИК 162206012

9

СИК 162206013

9

СИК 162206014

9

СИК 162206015

9

СИК 162206016

9

СИК 162206017

9

СИК 162206018

9

СИК 162206019

9

СИК 162206020

9

СИК 162206021

9

СИК 162206022

9

СИК 162206023

9

СИК 162206024

9

СИК 162206025

9

СИК 162206026

9

СИК 162206027

9

СИК 162206028

9

СИК 162206029

9

СИК 162206030

9

СИК 162206031

9

СИК 162206032

9

СИК 162206033

9

СИК 162206034

9

СИК 162206035

9

СИК 162206036

9

СИК 162206037

9

СИК 162206038

9

СИК 162206039

9

СИК 162206040

7

СИК 162206041

9

СИК 162206042

7

СИК 162206043

7

СИК 162206044

9

СИК 162206045

9

СИК 162206046

9

СИК 162206047

9

СИК 162206048

9

СИК 162206049

9

СИК 162206050

9

СИК 162206051

9

СИК 162206052

9

СИК 162206053

9

СИК 162206054

9

СИК 162206055

9

СИК 162206056

9

СИК 162206057

9

СИК 162206058

9

СИК 162206059

9

СИК 162206060

9

СИК 162206061

9

СИК 162206062

9

СИК 162206063

9

СИК 162206064

9

СИК 162206065

9

СИК 162206066

9

СИК 162206067

9

СИК 162206068

9

СИК 162206069

9

СИК 162206070

9

СИК 162206071

9

СИК 162206072

9

СИК 162206073

7

СИК 162206074

7

 

5. ОПРЕДЕЛЯ състава и ръководствата на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив, както следва:

 

За район „Централен“:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

ГЕРБ

213

87

126

ППДБ

192

78

114

ВЪЗРАЖДАНЕ

119

47

72

ДПС

116

45

71

БСП

100

29

71

ИТН

100

14

86

Общо

840

300

540

 

За район „Източен“:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

ГЕРБ

157

61

96

ППДБ

141

55

86

ВЪЗРАЖДАНЕ

86

32

54

ДПС

84

32

52

БСП

70

20

50

ИТН

70

10

60

Общо

608

210

398

 

За район „Западен“:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

ГЕРБ

110

41

69

ППДБ

98

37

61

ВЪЗРАЖДАНЕ

59

22

37

ДПС

58

21

37

БСП

47

14

33

ИТН

47

6

41

Общо

419

141

278

 

За район „Северен“:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

ГЕРБ

159

64

95

ППДБ

142

57

85

ВЪЗРАЖДАНЕ

88

34

54

ДПС

86

33

53

БСП

73

21

52

ИТН

73

10

63

Общо

621

219

402

 

За район „Южен“:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

ГЕРБ

225

83

142

ППДБ

202

74

128

ВЪЗРАЖДАНЕ

121

44

77

ДПС

117

43

74

БСП

95

28

67

ИТН

95

13

82

Общо

855

285

570

 

За район „Тракия“:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

ГЕРБ

171

64

107

ППДБ

153

58

95

ВЪЗРАЖДАНЕ

92

35

57

ДПС

90

34

65

БСП

74

21

53

ИТН

74

10

64

Общо

654

222

432

 

Общо за Община Пловдив:

Партия/Коалиция

Общ брой места

Секционно ръководство

Членове

ГЕРБ

1035

400

635

ППДБ

928

359

569

ВЪЗРАЖДАНЕ

565

214

351

ДПС

551

208

343

БСП

459

133

326

ИТН

459

63

396

Общо

3997

1377

2620

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 16.09.2023 в 19:02 часа

Календар

Решения

 • № 122-МИ / 18.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 121-МИ / 18.09.2023

  относно: Изменение и допълнение на Решение № 19-МИ от 11.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 120-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на политическа партия “БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

всички решения