Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 4-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на начина за маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

На основание чл. 79, чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1966-МИ/08.08.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. Печатът на общинската избирателна комисия община Пловдив, област Пловдив е кръгъл с един пръстен. Във вътрешния кръг се изписва текстът „ОИК“, наименованието и кодът на община Пловдив по ЕКАТТЕ. В пръстена се изписва текстът „МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023“. 
 2. Броят на печатите за Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив е 3/три/броя.
 3. Определя  председателят на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив – Изабела Петкова и Калоян Сухоруков - секретар на комисията, да маркират по уникален начин печатите 3/три//броя на ОИК в община Пловдив, област Пловдив, за което да се съставят отделни протоколи, подписани от членовете на комисията, съдържащи най-малко 3 (три) отпечатъка от всеки от маркираните печати.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 19:49 часа

Календар

Решения

 • № 195-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция “ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 194-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 193-МИ / 28.09.2023

  относно: Определяне на член на ОИК, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция вместо секретаря на комисията, предвид едновременното отсъствие на председателя и секретаря.

всички решения