Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 3-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на адрес, телефони за контакт и приемно време на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ адрес на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, както следва: гр. Пловдив, ул. „Авксентий Велешки“ № 20, стая № 104, с телефони за контакт – 032/625 556, 032/628 024 и факс 032/633 680.

Приемното време на комисията е: всеки ден от 09:00 часа до 17:00 часа.

Адресът да се оповести чрез публикуване на интернет страниците на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив и ЦИК.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 19:47 часа

Календар

Решения

  • № 195-МИ / 28.09.2023

    относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция “ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

  • № 194-МИ / 28.09.2023

    относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

  • № 193-МИ / 28.09.2023

    относно: Определяне на член на ОИК, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция вместо секретаря на комисията, предвид едновременното отсъствие на председателя и секретаря.

всички решения