Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 27-МИ
Пловдив, 16.09.2023

ОТНОСНО: Регистриране на коалиция от партии „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

В Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, е постъпило заявление с вх. № 2/14.09.2023 г., в 15:04 часа, във Входящия регистър на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., от Цветан Генчев Цветанов, в качеството му на представляващ коалиция от партии „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“, чрез пълномощника Георги Димитров Пилев, с искане за регистрирането ѝ за участие в  изборите за кмет на община при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (Приложение № 32-МИ от изборните книжа).

         Към заявлението са приложени изискуемите се съгласно чл. 147, ал. 5 от Изборния кодекс документи, а именно:

 1. Копие от пълномощно, издадено от Цветан Генчев Цветанов.
 2. Копие от пълномощно, издадено от Виктор Владимиров Серафимов.
 3. Копие от Решение за образуване на коалиция за участие в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 29.10.2023 г. 

Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, извърши проверка на представените документи и установи, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1, 4 и 5 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции от партии и местни коалиции в ОИК за участие в изборите.

С оглед на горепосоченото и на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 147, ал. 6 от Изборния кодекс и Решение № 2218-МИ от 05.09.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив 

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА коалиция от партии „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ за участие в изборите за кмет на община в Община Пловдив, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 

Коалицията ще бъде изписана с наименование: „ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА“ в бюлетината, съгласно Решение № 2258-МИ от 07.09.2023 г. на ЦИК. 

ИЗДАВА удостоверение за регистрация. 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 16.09.2023 в 18:58 часа

Календар

Решения

 • № 122-МИ / 18.09.2023

  относно: Определяне на членове на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, чиито постоянен и настоящ адрес не са в населеното място, в което се провеждат заседанията на комисията и имащи право на възстановяване на извършените пътни разходи

 • № 121-МИ / 18.09.2023

  относно: Изменение и допълнение на Решение № 19-МИ от 11.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 120-МИ / 18.09.2023

  относно: Регистрация на политическа партия “БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Пловдив.

всички решения