Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 19-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1954-МИ/03.08.2023 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. С цел подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при изпълнение на правомощията и задълженията и по чл. 87 от Изборния кодекс, определя  5/пет/ броя специалисти - технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, които ще подпомагат дейността и като оформят технически изготвените от членовете на комисията проекти на решения, входяща и изходяща кореспонденция, отговарят за архивирането и класифицирането на всички актове и документи на комисията, както и изпълняват други функции, възложени им от председателя на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив или с решение на комисията в рамките на тяхната компетентност.
 2. Определя персоналния състав на технически сътрудници по т. 1, както следва:

Специалист – технически сътрудник към ОИК 1622-Пловдив – Петя Петрова Батинкова, с ЕГН: **********;

Специалист – технически сътрудник към ОИК 1622-Пловдив – Габриела Асенова Райнова, с ЕГН: **********;

Специалист – технически сътрудник към ОИК 1622-Пловдив – Деян Михайлов Гюзелев, с ЕГН: **********;

Специалист – технически сътрудник към ОИК 1622-Пловдив – Петър Христов Минчев, с ЕГН: **********;

Специалист – технически сътрудник към ОИК 1622-Пловдив – Милена Росенова Хаджийска, с ЕГН: **********;

 1. Срокът на договора, който ще се сключи с тях следва да бъде от 09.09.2023 г. до 7 дни от приключването на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 
 2. Възнаграждението по договора е в размер на 780, 00 лева месечно.
 3. Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Пловдив за сключване на граждански договор с определените в т. 1 лица.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 19:45 часа

Свързани решения:

55-МИ/16.09.2023

Календар

Решения

 • № 195-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция “ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 194-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 193-МИ / 28.09.2023

  относно: Определяне на член на ОИК, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция вместо секретаря на комисията, предвид едновременното отсъствие на председателя и секретаря.

всички решения