Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 18-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: определяне на броя на мандатите за общински съветници в Общински съвет-Пловдив при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

В Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, е постъпила Справка от ТЗ “ГРАО”- Пловдив с вх. № 3/11.09.2023 г. относно броя на населението по постоянен и настоящ адрес на територията на Община Пловдив към 04.08.2023 г.(датата на обнародване на указа на президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове). 

На основание чл. 85, ал. 4 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и във връзка с Решение № 1973-МИ/10.08.2023 г. на Централна избирателна комисия, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. Определя броя на мандатите за общински съветници в Общински съвет Пловдив, както следва – 51 съветници.
 2. Копие от настоящото решение да се изпрати на община Пловдив.

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 19:47 часа

Календар

Решения

 • № 195-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция “ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 194-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 193-МИ / 28.09.2023

  относно: Определяне на член на ОИК, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция вместо секретаря на комисията, предвид едновременното отсъствие на председателя и секретаря.

всички решения