Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 17-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: Определяне на специалисти – експерти към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1954-МИ/03.08.2023 год. на ЦИК, Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив

Р Е Ш И:

 1. С цел подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при изпълнение на правомощията и задълженията и по чл. 87 от Изборния кодекс, определя 3/три/ броя специалисти - експерти към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, които ще подпомагат дейността на комисията, а именно: осигуряване работата, техническата и софтуерна поддръжка на техниката, предоставена на комисията, за осъществяване на дейността и; осигуряване техническа и софтуерна поддръжка на интернет страницата на комисията; дейност по архивиране на заседанията на комисията и своевременното обявяване актовете на комисията, както и за своевременния обмен на тези актове и всички други необходими данни по електронен път с информационния масив на Централната избирателна комисия, както и други задачи възложени му от председателя или с решение на Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив.
 2. Определя персоналния състав на специалистите по т. 1, както следва:

Специалист – експерт към ОИК 1622-Пловдив Боян Бонев Дачев, с ЕГН **********;

Специалист – експерт към ОИК 1622-Пловдив Георги Живков Димитров, с ЕГН **********;

Специалист – експерт към ОИК 1622-Пловдив Мариета Ленкова Атанасова, с ЕГН **********.

 1. Срокът на договорите, който ще се сключат с тях следва да бъде от 09.09.2023 г. до 7 дни от приключването на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 
 2. Възнаграждението е в размер на 1200, 00 лева месечно.
 3. Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Пловдив за сключване на граждански договор с определените в т. 1, лица.

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 19:48 часа

Календар

Решения

 • № 195-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция “ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 194-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 193-МИ / 28.09.2023

  относно: Определяне на член на ОИК, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция вместо секретаря на комисията, предвид едновременното отсъствие на председателя и секретаря.

всички решения