Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 15-МИ
Пловдив, 11.09.2023

ОТНОСНО: Определянето и обявяването на номерата на секционните избирателни комисии на територията на община Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1 т. 1 и т. 7 от Изборния кодекс, чл. 13 и чл. 19 от ЗМСМА, Решения № 1968-МИ/08.08.2023 г. на ЦИК, Решение № 1969-МИ/08.08.2023 г. на ЦИК и Заповед № 23 ОА-2211/08.09.2023 г. на кмета на Община Пловдив, Общинска избирателна комисия Пловдив  

Р Е Ш И:

 1. Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида: АА ВВ СС ХХХ: където АА е номера на областта – 16; ВВ е номерът на общината по Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ) – 22; СС е номера на района в градовете с районно деление – от 01 до 06 вкл.; ХХХ е номера на секцията – от 001 до 459.
 2. Територията на Община Пловдив представлява един многомандатен изборен район за избор на общински съветници и един едномандатен изборен район за избор на кмет на Община Пловдив.
 3. Територията на всеки район в община Пловдив представлява отделен едномандатен изборен район за избор на кмет на кметство.
 4. Формира и утвърждава единните номера на избирателните секции на територията на община Пловдив, както следва:

 

Номер на област (№ на изборен район в страната)

Номер на община

Номер на административен район

Номер на секцията в административния район

16 – Пловдив

22 – Пловдив

01 – Централен

02 – Източен

03 – Западен

04 – Северен

05 – Южен

06 – Тракия

ХХХ – пореден номер на избирателната секция в административния район

 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 11.09.2023 в 19:49 часа

Календар

Решения

 • № 195-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от местна коалиция “ГРАЖДАНИ ЗА ОБЩИНАТА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 194-МИ / 28.09.2023

  относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигната от политическа партия “СВОБОДА” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

 • № 193-МИ / 28.09.2023

  относно: Определяне на член на ОИК, който да подписва решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция вместо секретаря на комисията, предвид едновременното отсъствие на председателя и секретаря.

всички решения