Общинска избирателна комисия Пловдив


РЕШЕНИЕ
№ 121-МИ
Пловдив, 18.09.2023

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Решение № 19-МИ от 11.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив за определяне на специалисти – технически сътрудници към Общинска избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив при произвеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1954-МИ/03.08.2023 г. на Централната изборна комисия, Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив 

Р Е Ш И: 

Допълва Решение № 19-МИ от 11.09.2023 г. на Общинската избирателна комисия в община Пловдив, област Пловдив, в частта по т. 2, като в същата се добавя лицата, определени за специалисти – технически сътрудници: 

Специалист – технически сътрудник към ОИК 1622-Пловдив –  Натали Мариянова Пенчева, с ЕГН: **********. 

Срокът на договора, който ще се сключи с него следва да бъде от 09.09.2023 г. до 7 дни от приключването на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Възнаграждението по договора е в размер на 780,00 лева месечно. 

Заверено копие от настоящото решение да се изпрати на кмета на Община Пловдив за сключване на граждански договор с определеното лице. 

Настоящото решение може да се бъде оспорвано в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия, по реда на чл. 88, ал. 1 ИК.

Председател: Изабела Светлозарова Петкова-Димитрова

Секретар: Калоян Николаев Сухоруков

* Публикувано на 18.09.2023 в 18:39 часа

Календар

Решения

  • № 192-МИ / 27.09.2023

    относно: заличаване на регистрация на кандидат от кандидатската листа за общински съветници в община Пловдив, издигнат от политическа партия „ПАРТИЯ КОНСЕРВАТИВНА БЪЛГАРИЯ“ и регистриране на нов кандидат в кандидатската листа за общински съветници за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в община Пловдив.

  • № 191-МИ / 27.09.2023

    относно: Определяне на поредния номер на МК „КОАЛИЦИЯ СЪЕДИНЕНИ ЗА ПЛОВДИВ(КАУЗА БЪЛГАРИЯ, НОВИТЕ ЛИДЕРИ) (ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ, Земеделски съюз Ал. Стамболийски, ВОЛЯ, АТАКА, Партия на ЗЕЛЕНИТЕ)”, МК „Граждани за Общината” и ИК за издигането на независим кандидат за общински съветник Росен Божидаров Цолов, в бюлетините за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове насрочени за 29 октомври 2023 година.

  • № 190-МИ / 27.09.2023

    относно: Резултати от проведен жребий за определяне на реда в диспутите по БНТ 2 Пловдив и Радио Пловдив на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети, регистрирали кандидатски листи в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

всички решения